Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9135
Title: Роль інноваційних технологій у роботі викладача вищого медичного закладу на сучасному етапі
Authors: Пікуль, Катерина Вікторівна
Ільченко, Валентина Іванівна
Бобирьова, Людмила Єгорівна
Муравльова, Оксана Василівна
Дворник, Ірина Леонідівна
Issue Date: 2018
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Роль інноваційних технологій у роботі викладача вищого медичного закладу на сучасному етапі / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, Л. Є. Бобирьова [та ін.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ( 31 травня–01 червня 2018 р., м. Полтава). – Полтава : Астрая, 2018. – С. 245–249.
Abstract: Стаття присвячена проблемі підготовки лікарів відповідно до сучасного навчального процесу. Продемонстровано роль професійного виховання в процесі формування сучасного лікаря. Новим знанням необхідні нові методи впровадження. Розкрито можливості співробітників вищих навчальних закладів у навчанні студентів і лікарів-інтернів.; Статья посвящена проблеме подготовки врачей в соответствии с современным учебным процессом. Продемонстрирована роль профессионального воспитания в процессе формирования современного врача. Новым знаниям необходимы новые методы внедрения. Раскрыты возможности сотрудников высших учебных заведений в обучении студентов и врачей-интернов.;The article is devoted to the problem of training physicians according to the modern educational process. The role of professional education in the process of forming a modern physician has been demonstrated. New knowledge requires new methods of implementation. The possibilities of the staff of higher educational institutions in the study of students and interns are revealed.
Keywords: медична освіта
європейська інтеграція
клінічне мислення
медицинское образование
европейская интеграция
клиническое мышление
medical education
European integration
clinical thinking
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9135
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57_RIT.pdf107,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.