Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9198
Title: Національна специфіка субфрейму "ЛОКУСИ СЕЛА" у творчості братів Тютюнників
Authors: Бондар, Наталія Василівна
Bondar, N.V
Бондарь, Наталия Васильевна
Issue Date: 2017
Publisher: Міжнародний гуманітарний університет
Citation: Бондар Н. В. Національна специфіка субфрейму “ЛОКУСИ СЕЛА” у творчості братів Тютюнників / Н. В. Бондар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту. Серія : Філологія. – Одеса, 2017. – Вип. 30. – С. 14–16.
Abstract: У статті висвітлено особливості вербалізації та семантичного наповнення субфрейму ЛОКУСИ СЕЛА в художній мові братів Тютюнників; актуалізовано лінгвокультурний аспект локативних реалій, що увиразнюють життя, світогляд, культуру українського СЕЛЯНИНА; звернено увагу на власне авторські інтерпретаційні форманти субфрейму.
Keywords: фрейм-елемент
субфрейм
локус
ідіостиль
ментальність
етнокультура
frame element
subframe
lokus
idiostyle
mentality
etnoculture
фрейм-элемент
субфрейм
локус
идиостиль
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9198
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nazionalna_spezyfika_subfrejmu_lokusy_sela.pdf237,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.