Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9265
Title: Характеристика якісного та кількісного складу мастоцитів у яснах хворих на пародонтит
Other Titles: Характеристика качественного и количественного состава мастоцитов в деснах больных пародонтитом
Authors: Гасюк, Наталія Володимирівна
Іваницький, Ігор Олексійович
Мачоган, Володимир Романович
Гасюк, Наталия Владимировна
Иваницкий, Игорь Алексеевич
Мачоган, Владимир Романович
Issue Date: 2013
Publisher: Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, Навчально-науковий інститут морфології
Citation: Гасюк Н. В. Характеристика якісного та кількісного складу мастоцитів у яснах хворих на пародонтит / Н. В. Гасюк, І. О. Іваницький, В. Р. Мачоган // Морфологічні аспекти ангіології : матерали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 24–25 жовтня 2013 р. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. – С. 23−24.
Abstract: Метою дослідження стало вивчення гістологічної та ультраструктурної організації мастоцитів в яснах при хронічному перебігу генералізованого пародонтиту та при загостренні. Матеріалом для дослідження слугували біоптати ясен взяті за умов проведення реконструктивних операцій по відновленню висоти альвеолярного відростка у пацієнтів хворих на генералізований пародонтит. Характеризуючи цитофункціональні особливості, кількісний та якісний склад мастоцитів в яснах за умов запального – гінгівіт та запально-дистрофічного процесу – пародонтит, слід відмітити зменшення кількості мастоцитів та перебування переважно у фазі накопичення гранул. При генералізованому пародонтиті у стадіїї загострення переважають мастоцити в фазі дегрануляції ; Целью исследования стало изучение гистологического и ультраструктурного строения мастоцитов в деснах при хроническом течении генерализованного пародонтита и при обострении. Материалом для исследования послужили биоптаты десен взятые в условиях проведения реконструктивных операций по восстановлению высоты альвеолярного отростка у пациентов с генерализованным пародонтитом. Характеризуя цитофункциональные особенности, количественный и качественный состав мастоцитов в деснах в условиях воспалительного – гингивит и воспалительно-дистрофического процесса – пародонтит, следует отметить уменьшение количества мастоцитов и пребывания преимущественно в фазе накопления гранул. При генерализованном пародонтите в стадии обострения преобладают мастоциты в фазе дегрануляции.
Keywords: пародонтит
гінгівіт
мастоцити
пародонтит
гингивит
мастоциты
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9265
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Characteristics_of_the_qualitative_and_quantitative_composition.pdf30,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.