Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9382
Title: Особливості будови різних шарів дентину великих кутніх зубів та їх функціональне значення в гендерному аспекті
Other Titles: Особенности строения различных слоев дентина больших коренных зубов и их функциональное значение в гендерном аспекте
Authors: Гасюк, Петро Анатолійович
Воробець, Анна Богданівна
Костиренко, Олексій Петрович
Гасюк, Петр Анатольевич
Воробец, Анна Богдановна
Костыренко, Алексей Петрович
Issue Date: 2016
Publisher: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Citation: Гасюк П. A. Особливості будови різних шарів дентину великих кутніх зубів та їх функціональне значення в гендерному аспекті / П. A. Гасюк, А. Б. Воробець, O. П. Костиренко // Актуальні питання клінічної медицини та післядипломної освіти : матеріали наук.-практ. конф. присвяченої 100-річчю з дня заснування ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та 40-річчю з дня відкриття кафедри стомат. факультету післядипломної освіти, м. Кривий Ріг, травень 2016 р. – Кривий Ріг, 2016. – С. 68–70.
Abstract: Мета роботи. Вивчення гістохімічних особливостей різних шарів дентину, а саме: предентинного шару поблизу пульпи, шару регулярного дентину, шару плащового дентину вздовж емалево-дентинної межі в залежності від статі. Висновки. У чоловіків, на відміну від жінок, в ділянці монопедичних відростків одонтобластів відмічається менш чіткі контури нільськ-позитивної капсули Неймана за рахунок наявності в ній дрібної гранулярності. За рахунок цього простір між капсулою та відростком зменшується. На нашу думку, враховуючи транспортну властивість мембрани Неймана, можна думати про більшу функціональну активність монопедичних відростків одонтобластів у чоловіків в порівнянні із жінками. Це пов’язано із збільшеними розмірами коронки великих кутніх зубів згідно морфометричних даних ; Цель работы. Изучение гистохимических особенностей различных слоев дентина, а именно: предентинного слоя вблизи пульпы, слоя регулярного дентина, слоя плащевого дентина вдоль эмалево-дентинной границы в зависимости от пола. Выводы. У мужчин, в отличие от женщин, в области монопедичних отростков одонтобластов отмечается менее четкие контуры нильского-положительной капсулы Неймана за счет наличия в ней мелкой гранулярности. За счет этого пространство между капсулой и отростком уменьшается. По нашему мнению, учитывая транспортную свойство мембраны Неймана, можно думать о большей функциональную активность монопедичних отростков одонтобластов у мужчин по сравнению с женщинами. Это связано с увеличенными размерами коронки больших коренных зубов согласно морфометрических данных.
Keywords: дентин
кутні зуби
гістохімічні особливості
дентин
коренные зубы
гистохимические особенности
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9382
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Features_of_the_structure_of_various_dentin_layers_of_large.pdf250,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.