Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9407
Title: Спосіб лікування гострого гнійного та загостреного хронічного верхівкових періодонтитів
Other Titles: Способ лечения острого гнойного и обостренного хронического верхушечных периодонтитов
Authors: Котелевська, Наталія Василівна
Ніколішин, Анатолій Карлович
Котелевская, Наталия Васильевна
Николишин, Анатолий Карлович
Issue Date: 2008
Publisher: Український центр наукової медичної інформації і патентно‒ліцензійної роботи
Citation: Реєстр № 281/29/08. Спосіб лікування гострого гнійного та загостреного хронічного верхівкових періодонтитів / Н. В. Котелевська, А. К. Ніколішин // Реєстр галузевих нововведень. – 2008. – Вип. № 28‒29. – С. 188–189.
Abstract: Запропонований спосіб лікування гострого гнійного та загостреного хронічного верхівкового періодонтиту здійснюється таким чином: в перше відвідування хворого після відкриття порожнини зуба, створення доступу до кореневих каналів, механічної та антисептичної обробки проводять відсмоктування гнійного вмісту з кореневого каналу за допомогою вакууму, доводячи розрідження до 0,9 атм протягом 60 сек. Після антисептичної обробки кореневих каналів шляхом іригації з ендодонтичного шприца відкривають апікальний отвір і повторюють процедуру вакуумної обробки кореневих каналів протягом 60-120 сек. При наявності нориці в ділянці проекції кореня причинного зубу проводять додатковий вплив вакуумом за допомогою скляного наконечника, притискаючи його до нориці, протягом 30-60 сек. В кореневих каналах залишають ватну турунду з розчином “Димексиду” під герметичну або напівгерметичну пов’язку (в залежності від перебігу періодонтиту).В друге відвідування через 2-3 дні видаляють пов’язку. Повторюють вакуумну обробку кореневих каналів, доводячи розрідження до 0,5-0,6 атм, протягом 60 сек. Висушують кореневі канали за допомогою паперових штифтів та пломбують ; Предложенный способ лечения острого гнойного и обостренного хронического верхушечного периодонтита осуществляется следующим образом: в первое посещение больного после открытия полости зуба, создание доступа к корневым каналам, механической и антисептической обработки проводят отсасывание гнойного содержимого из корневого канала с помощью вакуума, доводя разрежения до 0,9 атм в течение 60 сек. После антисептической обработки корневых каналов путем ирригации с эндодонтического шприца открывают апикальное отверстие и повторяют процедуру вакуумной обработки корневых каналов в течение 60-120 сек. При наличии свища в области проекции корня причинного зуба проводят дополнительное воздействие вакуумом с помощью стеклянного наконечника, прижимая его к свищи, в течение 30-60 сек. В корневых каналах оставляют ватную турунду с раствором "Димексида" под герметичную или полугерметичными повязку (в зависимости от течения периодонтита) .В второе посещение через 2-3 дня удаляют повязку. Повторяют вакуумную обработку корневых каналов, доводя разрежения до 0,5-0,6 атм, в течение 60 сек. Высушивают корневые каналы с помощью бумажных штифтов и пломбируют.
Keywords: періодонтит
лікування
вакуум
периодонтит
лечение
вакуум
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9407
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра терапевтичної стоматології
Нововведення, технології (РКТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
innovation_KotelevskaN_281_29_08.pdf227,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.