Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9467
Title: Оцінка ефективності лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит з використанням різних силерів
Other Titles: Оценка эффективности лечения больных на хронический верхушечный периодонтит с использованием различных силеров
Authors: Ніколішин, Анатолій Карлович
Бублій, Тетяна Дмитрівна
Чуев, Володимир Петрович
Николишин, Анатолий Карлович
Бублий, Татьяна Дмитриевна
Чуев, Владимир Петрович
Issue Date: 2006
Publisher: Світова Федерація Українських Лікарських Товариств
Citation: Ніколішин А. К. Оцінка ефективності лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит з використанням різних силерів / А. К Ніколішин, Т. Д. Бублій, В. П. Чуєв // ХI Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : тези доповідей, 28–30 серпня 2006 р., Полтава. – Полтава‒Київ‒Чікаго, 2006. – С. 191.
Abstract: Поєднання біологічних властивостей тимчасових герметиків з гарними ізолюючими характеристиками силерів на основі епоксидного амінополімеру прискорює репаративні процеси у періапікальних тканинах. Отримані високі позитивні результати лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит з використанням силерів фірми «ВладМіва» у порівнянні з їх аналогами вказують на високу конкурентну спроможність досліджуваних матеріалів. На підставі проведених досліджень можна широко рекомендувати використання силерів фірми «ВладМіва» у практичній стоматології ; Сочетание биологических свойств временных герметиков с хорошими изолирующими характеристиками силлеров на основе эпоксидного аминополимеру ускоряет репаративные процессы в периапикальных тканях. Полученные высокие положительные результаты лечения больных на хронический верхушечный периодонтит с использованием силлеров фирмы «ВладМива» по сравнению с их аналогами показывают на высокую конкурентную способность исследуемых материалов. На основании проведенных исследований можно широко рекомендовать использование силлеров фирмы «ВладМива» в практической стоматологии.
Keywords: лікування
хронічний верхівковий періодонтит
силери
лечение
хронический верхушечный периодонтит
силлеры
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9467
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evaluation_of_the_effectiveness_of_treatment_of_patients.pdf55,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.