Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9469
Title: Використання синбіотиків в комплексному лікуванні кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет
Other Titles: Использование синбиотиков в комплексном лечении кандидоза слизистой оболочки полости рта у больных сахарным диабетом
Authors: Ніколішин, Анатолій Карлович
Ступак, Олена Павлівна
Николишин, Анатолий Карлович
Ступак, Елена Павловна
Issue Date: 2006
Publisher: Світова Федерація Українських Лікарських Товариств
Citation: Ніколішин А. К. Використання синбіотиків в комплексному лікуванні кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет / А. К. Ніколішин, О. П. Ступак // ХI Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : тези доповідей, 28–30 серпня 2006 р., Полтава. – Полтава‒Київ‒Чікаго, 2006. – С. 192.
Abstract: Метою дослідження стало вивчення ефективності застосування синбіотика „Бактулін” НПА „Одеської біотехнології” в комплексному лікуванні кандидозу СОПР у хворих на ЦД. За результатами дослідження доведена висока ефективність синбіотика „Бактулін” в комплексному лікуванні кандидозу СОПР у хворих на ЦД, тому що при його використанні не лише зменшилась кількість грибів роду Candida, але й нормалізувався мікробіоценоз порожнини рота, згідно зі співставленням показників рівня уреази та лізоциму в ротовій рідині ; Целью исследования стало изучение эффективности применения синбиотика "Бактулин" НПА "Одесской биотехнологии" в комплексном лечении кандидоза СОПР у больных СД. По результатам исследования доказана высокая эффективность синбиотика "Бактулин" в комплексном лечении кандидоза СОПР у больных СД, так как при его использовании не только уменьшилось количество грибов рода Candida, но и нормализовалось микробиоценоз полости рта, согласно сопоставлением показателей уровня уреазы и лизоцима в ротовой жидкости.
Keywords: комплексне лікування
кандидоз
цукровий діабет
комплексное лечение
кандидоз
сахарный диабет
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9469
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_use_of_synbiotics_in_the_complex_treatment_of_candidiasis.pdf102,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.