Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9506
Title: Response of hemomicrocirculatory bed of internal organs on various external factors exposure based on the morphological research data
Other Titles: Реакція гемомікроциркуляторного русла внутрішніх органів на вплив різних зовнішніх факторів за результатами морфологічних досліджень
Реакция гемомикроциркуляторного русла внутренних органов на влияние различных внешних факторов согласно результатам морфологических исследований
Authors: Проніна, Олена Миколаївна
Пронина, Елена Николаевна
Pronina, O. M.
Коптев, Михайло Миколайович
Коптев, Михаил Николаевич
Koptev, M. M.
Білаш, Сергій Михайлович
Билаш, Сергей Михайлович
Bilash, S. M.
Єрошенко, Галина Анатоліївна
Ерошенко, Галина Анатольевна
Yeroshenko, G. A.
Issue Date: 13-Jan-2018
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Response of hemomicrocirculatory bed of internal organs on various external factors exposure based on the morphological research data / O. M. Pronina, M. M. Koptev, S. M. Bilash, G. A. Yeroshenko // Світ медицини та біології. – 2018. – № 1 (63). – С. 153–157.
Abstract: The analysis of recent scientific studies regarding the issues of morphological changes in the hemomicrocirculatory bed in response to various external factors exposure was carried out. Morphological research was carried out on 40 white male Wistar rats with body weight 240-260 grams, aged 8-10 months; 20 rats were exposed to acute stress (group 1), and 20 animals were included to the control group. The hemomicrocirculatory bed is extremely sensitive to the influence of various factors, which responds to the development of specific or nonspecific reactions. The similar morphological changes occur in the hemomicrocirculatory bed of various internal organs under the influence of acute stress, which indicates their nonspecificity;Із використанням бібліосемантичного методу та морфологічних методів дослідження вивчалися закономірності змін гемомікроциркуляторного русла внутрішніх органів, які виникають у відповідь на вплив різних зовнішніх факторів. Морфологічні дослідження проводилися із залученням 40 дорослих білих щурівсамців лінії Вістар, із яких 20 зазнавали впливу гострого стресу, а решта, 20 тварин, складали контрольну групу. Проведене дослідження свідчить, що гемомікроциркуляторне русло внутрішніх органів є надзвичайно чутливим до впливу різноманітних чинників, на які відповідає розвитком специфічних або неспецифічних реакцій. Під впливом гострого стресу у гемомікроциркуляторному руслі різних внутрішніх органів відбуваються подібні морфологічні зміни, що свідчить про їх неспецифічність; С использованием библиосемантического метода и морфологических методов исследования изучались закономерности изменений гемомикроциркуляторного русла внутренних органов, возникающих в ответ на воздействие различных внешних факторов. Морфологические исследования проводились с использованием 40 взрослых белых крыс-самцов линии Вистар, из которых 20 подверглись воздействию острого стресса, а остальные, 20 животных, составили контрольную группу. Проведенное исследование показывает, что гемомикроциркуляторное русло внутренних органов является чрезвычайно чувствительным к воздействию различных факторов, на которые отвечает развитием специфических или неспецифических реакций. Под влиянием острого стресса в гемомикроциркуляторном русле различных внутренних органов происходят подобные морфологические изменения, что свидетельствует об их неспецифичности.
Keywords: hemomicrocirculatory bed
external factors
stress
rats
гемомікроциркуляторне русло
зовнішні фактори
стрес
щури
гемомикроциркуляторное русло
внешние факторы
стресс
крысы
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26.724 / 2079-8334-2018-1-63-153-157
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9506
Appears in Collections:Наукові праці
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Response_of_hemomicrocirculatory_bed.pdf342,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.