Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/960
Title: Структурна організація стінки жовчного міхура сірої гуски
Other Titles: Структурная организация стенки желчного пузыря серой гуски
Authors: Дубінін, Сергій Іванович
Рябушко, Олена Борисівна
Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна
Передерій, Ніна Олександрівна
Дубинин, Сергей Иванович
Рябушко, Елена Борисовна
Улановская-Цыба, Наталья Аркадиевна
Передерий, Нина Александровна
Dubinin, S.
Ryabushko, O.
Ulanovska-Tsyba, N. A.
Perederii, N.
Issue Date: 2014
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Структурна організація стінки жовчного міхура сірої гуски / С. І. Дубінін, О. Б. Рябушко, Н. А. Улановська-Циба, Н. О. Передерій // Світ медицини та біології. – 2014. - №4 ( 46). – С.92–95.
Abstract: В роботі вивчалися особливості будови стінки жовчного міхура сірих гусей у порівняльно-анатомічному аспекті, що зможе допомогти у вирішенні проблеми профілактики виникнення жовчнокам’яної хвороби та ефективного лікування запальних процесів в органах гепатобіліарної системи. Таким чином, структурне різноманіття будови стінки жовчного міхура, без сумнівів, можна пояснити зміною функціональних проявів елементів стінки жовчного міхура; В работе изучали особенности строения стенки желчного пузыря серых гусей в сравнительно-анатомическом аспекте, что сможет помочь в решении проблемы профилактики возникновения желчекаменной болезни и эффективного лечения воспалительных процессов в органах гепатобилиарной системы. Структурное многообразие строения стенки желчного пузыря, без сомнений, можно объяснить изменением функциональных проявлений элементов стенки желчного пузыря.
Keywords: жовчний міхур
міхурова протока
холецистит
жовчно-кам’яна хвороба
желчный пузырь
пузырный проток
холецистит
желчно - каменная болезнь
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/960
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
organizaciya_stinku_siroi_ytku.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.