Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9628
Title: Шлунок людини: кровопостачання, венозний, лімфатичний відтоки та іннервація
Other Titles: Желудок человека: кровоснабжение, венозный, лимфатический оттоки и иннервация
Human stomach: blood supply, venous, lymphatic outflows and innervation
Authors: Шерстюк, Олег Олексійович
Шерстюк, Олег Алексеевич
Sherstiuk, O. O.
Свінцицька, Наталія Леонідівна
Свинцицкая, Наталья Леонидовна
Svintsytska, N. L.
Issue Date: 2014
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Шерстюк О. О. Шлунок людини: кровопостачання, венозний, лімфатичний відтоки та іннервація : навч. посіб. / О. О. Шерстюк, Н. Л. Свінцицька. – Полтава, 2014. – 112 с.
Abstract: Посібник підготовлений завідувачем кафедри анатомії людини ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», д. мед. н., проф. О.О. Шерстюком, к. мед. н., доцентом кафедри анатомії людини ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» Н.Л. Свінцицькою. У навчальному посібнику викладені питання кровопостачання, венозного й лімфатичного відтоку, а також іннервації шлунка людини, наведені оригінальні дані та ілюстрації власних наукових досліджень щодо просторової організації кровоносного русла шлунка людини. Навчальний посібник відповідає навчальним програмам «Анатомія людини» для студентів медичного факультету, затвердженим відповідно 17.06.2004 року №309 із змінами, внесеними наказом МОЗ України від 06.12.2008 №721, та для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, затвердженим 09.03.2010р. Латинські терміни наведені у відповідності з сучасною Міжнародною анатомічною номенклатурою (Сан-Пауло, 1997) та її українським стандартом (Київ, 2001). Призначений для студентів медичного, педіатричного й стоматологічного факультетів при вивченні розділу «Спланхнологія», викладачів, лікарів-інтернів терапевтичного, хірургічного й педіатричного профілів.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9628
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Gaster_2.pdf4,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.