2019 : [417] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні питання клінічної медицини [87]

Тези доповідей Всеукраїнської науково–практичної конференції лікарів–інтернів 23 травня 2019 року

Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи [116]

Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7-8 листопада 2019 р.)

Logo

"Актуальні проблеми стоматології, щелепно-лицевої хірургії, пластичної та реконструктивної хірургії голови та шиї" [81]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 155-річчю з дня народження першого завідувача кафедри хірургічної стоматології, професора М. Б. Фабриканта та 50-річчю полтавського періоду кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава, 14-15 листопада 2019 р.)

Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні [133]

Матеріали навчально-наукової конференції з міжнародною участю 21 березня 2019 року