Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9857
Title: Інноваційні технології в підготовці та сучасній післядипломній освіті лікарів-стоматологів
Other Titles: Инновационные технологии в подготовке и современном последипломном образовании врачей-стоматологов
Innovative technologies in the preparation and modern postgraduate of dentists education
Authors: Ніколішина, Елла Вячеславівна
Марченко, Алла Володимирівна
Ніколішин, Ігор Анатолійович
Николишина, Элла Вячеславовна
Марченко, Алла Владимировна
Николишин, Игорь Анатолиевич
Nikolishyna, E. V.
Marchenko, A. V.
Nikolishyn, І. A.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Ніколішина Е. В. Інноваційні технології в підготовці та сучасній післядипломній освіті лікарів-стоматологів / Е. В. Ніколішина, А. В. Марченко, І. А. Ніколішин // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, Полтава, 21 березня 2019 р. ‒ Полтава, 2019. ‒ С. 151‒152.
Abstract: Інновації в навчанні ‒ це створення, упровадження і поширення в освітній практиці нових ідей, засобів і технологій, завдяки яким підвищуються показники освіти. Активне застосування інноваційних технологій відбувається шляхом удосконалення методів і форм підготовки майбутніх лікарів-стоматологів ; Инновации в обучении - это создание, внедрение и распространение в образовательной практике новых идей, средств и технологий, благодаря которым повышаются показатели образования. Активное применение инновационных технологий происходит путем усовершенствования методов и форм подготовки будущих врачей-стоматологов ; Innovation in learning is the creation, introduction and dissemination in the educational practice of new ideas, tools and technologies, which increase educational performance. The active use of innovative technologies takes place through the improvement of methods and forms of training of future dental doctors.
Keywords: інновації
освіта
навчання
инновации
образование
обучение
innovation
education
training
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9857
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології
Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні
Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovative_technologies_in_the_preparation_and_modern.pdf111,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.