Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9946
Title: Варіабельність артеріального тиску відповідно антропометричної характеристики хворих на артеріальну гіпертензію
Other Titles: Variability of blood pressure according to the anthropometric characteristics of patients with arterial hypertension
Authors: Семираз, Аліна Олександрівна
Шуть, Світлана Володимирівна
Трибрат, Тетяна Анатоліївна
Semiraz, A. A.
Shut, S. V.
Trybrat, T. A.
Issue Date: 2019
Citation: Семираз А. О. Варіабельність артеріального тиску відповідно антропометричної характеристики хворих на артеріальну гіпертензію / А. О. Семираз ; наук. керівник : С. В. Шуть, Т. А. Трибрат // Тези доповідей 75-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції «Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2019), м. Полтава, 28-29 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 11.
Abstract: Артеріальна гіпертензія (АГ) надзвичайно широко поширена серед населення України. Однак несприятливі серцево-судинні ускладнення залежать не тільки від абсолютних значень артеріального тиску (АТ), але і від його варіабельності. В опублікованих дослідженнях було показано, що підвищена варіабельність АТ — це важливий і незалежний фактор ураження органів-мішеней і високого ризику серцево-судинних подій. Крім цього, в останні роки відзначається постійне збільшення числа осіб з надлишковою масою тіла, особливо серед працездатного населення, тому проблема ожиріння є однією з актуальних у медицині.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9946
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
blood.pdf135,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.