Проблеми екології та медицини, N 1-2

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Кореляційне співвідношення реактивних змін кіркової та мозкової речовини надниркових залоз білих щурів під час корекції тестостеронової блокади на 6 місяць експерименту
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Скотаренко, Тетяна Анатоліївна
  Основним фармакологічний ефектом під час тривалого введення синтетичного аналогу гонадотропін-рилізинг гормону є розвиток хімічної кастрації. Для корекції реактивних змін, що розвиваються під час тестостеронової блокади у досліджуваних органах, науковці застосовують активну речовину кверцетину з метою вивчення його впливу на оксидативний стрес. Його антиоксидантний ефект може бути застосований з метою патогенетичної терапії та профілактики змін в організмі, викликаних зменшенням рівня тестостерону [12, 13, 18]. Метою дослідження було вивчення морфологічних змін кортикостероцитів зон кіркової речовини та мозкових ендокриноцитів надниркових залоз білих шурів під час корекції центральної депривації тестостерону на шостий місяць експерименту. Матеріали та методи: Було досліджено надниркові залози 25 білих щурів самців, що були розподілені на 3 групи: 1 група – 5 інтактних щурів, 2 група – 10 щурів, яким було введено триптореліну ацетат підшкірно у дозі 0,3 мг діючої речовини на кг маси тіла та 3 група – 10 щурів, яким на тлі введення триптореліну ацетату було також введено кверцетин 100 мг на кг маси тіла на день 3 рази на тиждень протягом 6 місяців. Здійснювали вимірювання та розрахунок середнього розміру та об’єму ядра (ОЯ) кортикостероцитів усіх зон кіркової речовини (КР), середнього розміру та об’єму ядра ХК, щільність тяжів зон КР та щільність тяжів МР. Висновки: 1. Корекція центральної депривації тестостерону на 6 місяць експерименту призводить до зниження синтетичної активності кортикостероцитів клубочкової зони та посиленням білковосинтетичної функції клітин пучкової зони. 2. Достовірне зменшення середнього розміру коритикостероцитів сітчастої зони та відновлення базофілії цитоплазми на 6 місяць корекції доводить позитивний вплив кверцетину на синтетичну активність даних клітин. 3. Зменшення середнього розміру, об’єму ядер хромафільних мозкових ендокриноцитів та збільшення їх кількості під час корекції хімічної кастрації на 6 місяць експерименту підтверджує суттєвий позитивний вплив кверцетину. 4. Виявлена кореляційна залежність між змінами клітин клубочкової, пучкової і сітчастої зон кіркової речовини та мозкової речовини надниркових залоз білих щурів на тлі хімічної кастрації та її корекції свідчить про залучення у процес не тільки гіпоталамогіпофіззалежних ендокринних органів, а також органів симпатоадреналової системи.
 • Документ
  Особливості перебігу лейкоцитокластичного васкуліту із ураженням шкіри. Аналіз клінічних випадків
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Борзих, Оксана Анатоліївна; Бєлан, Оксана Василівна; Мормоль, Ірина Анатоліївна; Авраменко, Яніна Миколаївна; Єнгаличев, Тимур Равільович; Маркина, Тетяна Миколаївна; Borzykh, Oksana; Bielan, Oksana; Mormol, Iryna; Avramenko, Yanina; Iengalychev, Timur; Markina, Tatiana
  У статті описані особливості перебігу лейкоцитокластичного васкуліта шкіри з розглядом 3 клінічних випадків. Лейкоцитокластичний васкуліт шкіри (ЛКВ) - це ізольований васкуліт шкіри без ураження внутрішніх органів (син.: васкуліт дрібних судин шкіри, застаріла назва - гіперсенситивний васкуліт). Васкуліт на сьогодні розглядають як поліетіологічне захворювання.
 • Документ
  Холецистокінінова система головного мозку при невротичній патології
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Луценко, Руслан Володимирович; Вахненко, Андрій Вікторович; Островська, Галина Юріївна; Моісєєва, Наталія Віталіївна; Луценко, Ольга Анатоліївна; Lutsenko, R. V.; Vakhnenko, A. V.; Ostrovska, G. Yu.; Moiseieva, N. V.; Lutsenko, O. A.
 • Документ
  Морфологічна характеристика легень у лабораторних BALB/C мишей
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Пальчик, Віталіна Вікторівна; Кабалєй, Аліна Вікторівна; Шинкевич, Вікторія Ігорівна; Шликова, Оксана Анатоліївна; Palchyk, V. V.; Kabaliei, A. V.; Shynkevych, V. І.; Shlykova, O. A.
  Обґрунтування. Порівняння перебігу експериментальних патологічних станів у мишей з патологією людини передбачає глибоке знання морфології легень мишей. І хоча доцільно отримувати патоморфологічні заключення від досвідченого патолога, насправді це не завжди можливо. Тому багато науковців повинні власноруч проводити такий аналіз. Мета. Вивчення та опис нормальної морфології легень BALB/c мишей для удосконалення характеристики фенотипів експериментально індукованих уражень. Матеріали та методи. В дослідження були включені 10 здорових мишей самців BALB/c, віком 8 тижнів, які утримувалась в індивідуальних умовах з необмеженим доступом до корму і води. Евтаназію тварин здійснювали інгаляцією етилового ефіру. Некропсію легень здійснювали шляхом інфузії через трахею 10% нейтральним забуференим формаліном. Дослідження проводили на парафінових зрізах 3 мкм, частини лівої легені або однієї з правих долей. Зрізи забарвлювали гематоксиліном-еозином, Шифф-йодною кислотою та за Маллорі. Морфологію аналізували за допомогою світлового мікроскопу. Результати. Використаний метод евтаназії інгаляцією етиловим ефіром не викликає агональні зміни в легенях. Фіксація через інфузію формаліном через трахею запобігає колапсу легень і забезпечує оптимальну морфологію. Для дослідження експериментальної патології людини оптимально досліджувати ліву долю легень, її орієнтування для отримання зрізів – поздовжнє, має велике значення. Засліплений спосіб опису мікропрепаратів не завжди надає найкращий результат. Навколо великих артерій легень спостерігаються відкладення колагену у зовнішньому шарі; келихоподібні клітини зустрічаються рідко, і тільки у великих бронхах; бронхо-асоційована лімфоїдна тканина (БAЛT) ледь помітна у здорових легенях миші. Природні патогени миші можуть змінювати фізіологію господаря, роблячи його непридатним для багатьох експериментальних цілей, і хоча кількість і поширеність цих патогенів значно знизилися, багато з них можуть виявлятися у лабораторних тварин і є небажаними в дослідженнях. Висновок. Лабораторні BALB/c миші можуть страждати від фонових хвороб та станів, не залежно від задовільних умов утримання, харчування та експериментальної патології, що слід враховувати у плануванні й описі у дослідженнях