MEDSCOP 2019

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 132
 • Документ
  Трансформації аксіологічних та медико-деонтологічних параметрів образу лікаря в українській лінгвокультурі
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Курило, Володимир Олександрович; Kurylo, V. O.; Юфименко, Вікторія Георгіївна; Yufymenko, V. G.
  1. В українській прозі створений і деталізований образ-модель лікаря як особистості та медичного працівника. 2. Аксіологічні акценти в осмисленні українськими прозаїками образу лікаря синхронні модифікаціям суспільно-політичного дискурсу: від актуалізації соціальних питань у ХIХ ст., через натуралізм та іронію на почат-ку ХХ ст., пафос, епізацію і монументалізм у роки другої світової війни до полеміки навколо гострих філософсь-ких, морально-етичних і суто організаційних проблем у медицині, глибинного психологізму (проза другої половини ХХ ст.) та виразно белетристичних (за поодинокими винятками), а то і саркастичних рис у зображенні професійної діяльності лікарів на початку ХХI ст. Об’єднавчою позицією українських прозаїків у трактуванні найхарактернішої особистісної та професійної риси лікарів стало декларування неприпустимості пріоритету прагматизму і кар’єризму в лікарській діяльності. 3. У післявоєнній українській прозі та в другій половині ХХ ст. був створений ідеалізований образ лікаря з виразними ознаками конденсованої епічності, монументальності та морально-етичної значущості, який здатний стати потужним джерелом самовиховання лікарів у ХХI ст. Українські письмен-ники в образах лікарів розкрили не лише духовний потенціал людей цієї професії як представників інтелігенції, а й специфіку відповідальності за людське життя як найважливішої деонтологічної складової ідеалу лікаря.
 • Документ
  Digital mammography. Evaluation of determination of calcinates of mammary glands according the BI-RADS system
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019-03) Snitko, D. S.; Belyaev, I. S.; Снітко, Дмитро Сергійович; Бєляєв, Ігор Сергійович; Vasko, L. M.; Васько, Лариса Миколаївна
  Актуальність. Рак молочних залоз (РМЗ), знаходячись на першому місці в структурі онкологічної захворюваності та смертності в Україні, являється однією з найбільш актуальних проблем сучасної охорони здоров’я. Тому надзвичайно актуальним постає виявлення ранніх форм РМЗ, що значно збільшує шанси на своєчасне і більш ефективне лікування. Слід відмітити, що 55,4% доклінічних форм (неінвазивний рак) РМЗ діагностуються тільки за наявності кальцинатів, а значна частина інвазивних карцином включає кальцинати. В такому випадку важливо диференціювати кальцинати при добро- та злоякісних процесах. Переважна більшість кальцинатів не візуалізується при УЗД, а ті що виявляються неможливо адекватно оцінити цим методом. Цифрова маммографія дозволяє не тільки візуалізувати кальцинати від 0,1мм, але і описати їх морфологічну будову та розподіл в тканинах молочних залоз (МЗ). У 2013 році вийшло 5 видання радіологічного атласу системи BI-RADS з оновленими рекомендаціями щодо оцінки кальцинатів МЗ. Тому метою нашого дослідження стало вивчення можливостей цифрової маммографії у виявленні кальцинатів МЗ та їх характеристик згідно системи BIRADS для підвищення ефективності ранньої діагностики РМЗ.
 • Документ
  Lexico-semantic sources of English dental terminologyin the domain of odontogenesis
  (Українськa медичнa стоматологічнa академія, 2019-03-28) Svyryda, O. S.; Yushchenko, Ya. О.; Lysanets, Yu. V.; Свирида, Олександр Сергійович; Ющенко, Яна Олександрівна; Лисанець, Юлія Валеріївна
 • Документ
  Використання профілактичних протигрипозних заходів студентами Української медичної стоматологічної академії
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Тишковська, Т. О.; Шанько, А. В.; Власенко, Наталія Олександрівна; Tishkovska, T. O.; Shanko, A. V.; Vlasenko, N. O.
 • Документ
  Хронофармакологічні особливості лікування бронхіальної астми
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Ніколаєвька, Є. О.; Чечотіна, Світлана Юріївна; Nikolayevska, E. O.; Chechotina, S. Yu.
 • Документ
  Визначення чутливості S. aureus АТСС 25923 до емульсії евгенолу в полісорбаті-80
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Рябовіл, Я. В.; Полянська, Валентина Павлівна; Riabovil, Y. V.; Polianska, V. P.
 • Документ
  Методи запобігання гнійно-септичним ускладненням
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Харченко, Т. М.; Kharchenko, T. M.; Суховірська, Л. П.; Sukhovirska, L. P.
  Актуальність: раціональна організація профілактики і лікування інфекцій в хірургічних стаціонарах дозволяє істотно зменшити летальність, скоротити тривалість непрацездатності хворих, запобігти величезним додатковим матеріальним витратам на їх лікування. Мета роботи: проаналізувати вплив бактеріального контролю і немедикаментозних методів профілактики на ефективність антибактеріальної терапії. Результати: під час проведення санітарно-бактеріологічних досліджень – змивів, в основному обмежуються виявленням бактерій групи кишкової палички, виявлення їх розцінюється як одне з підтверджень порушення санітарного режиму.
 • Документ
  Магнітні бурі: їх вплив на здоров’я людини та шляхи захисту від них
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Кіруша, Ірина Сергіївна; Kirusha, I. S; Макаренко, Володимир Іванович; Makarenko, V. I.
  Аналіз наукових джерел та клінічна практика свідчить, що в Україні 18,6 млн людей мають недуги серцево-судинної системи. Серед дорослого населення вони складають 22,4 % від загальної захворюваності. Поширеною є гіпертонія, симптоми якої проявляються у вигляді стійкого підвищення артеріального тиску (АТ) та частоти серцевих скорочень (ЧСС). Самопочуття людей, які входять до цієї групи, залежить від природніх умов. Існує багато доказів щодо геомагнітних збурень на здоров’я людей, але недостатньо дослідженою є проблема, впливу магнітних бурь на людей з такими захворюваннями. Відповідь на це питання дасть можливість удосконалити методи їх лікування та збільшити тривалість життя. Мета роботи: Дослідити вплив геомагнітних збурень на АТ і ЧСС людей з серцево-судинними захворюваннями та намітити шляхи зниження розвитку ускладнень.
 • Документ
  Вплив артефактів на достовірну інтерпретацію електроенцефалографії
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Настояща, І. В.; Суховірська, Л. П.; Nashayasha, I. V.; Sukhovirska, L. P.
  Найбільш поширеним та ефективним діагностичним методом дослідження біоелектричної активності головного мозку є електроенцефалографія, на достовірну інтерпретацію результатів якої впливає ряд суттєвих факторів. Мета роботи: дослідити вплив апаратних та біоелектричних артефактів на достовірність інтерпретації результатів електроенцефалографії.
 • Документ
  Взаємозв’язок стану слизового бар’єру шлунка з виразкоутворенням на тлі парціального та поєднаного впливу висококалорійного харчування і хронічного стресу у щурів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Січінава, Л. М.; Карташов, Р. Р.; Охота, Р. В.; Білець, Марина Володимирівна; Омельченко, Олександр Євгенійович; Sichinava, L. M.; Kartashov, R. R.; Okhota, R. V.; Bilets, M. V.; Omelchenko, А. Е.
  В зв’язку з поліетіологічністю більшості нозологій неінфекційного ґенезу актуальним є дослідження їх сполученого впливу на організм. Роль стресу, особливо соціального, у розвитку психосоматичних захворювань добре обґрунтована. Відомо, що патогенетичну основу стресорних ушкоджень тканин на молекулярному рівні складають активація перекисного окиснення ліпідів та мембранодеструктивний ефект, дисбаланс системи протеолізу тощо. Проте, досить обмежена інформація щодо поєднаного впливу висококалорійного харчування та стресорних чинників, що може бути відображенням реалістичної ситуації у житті сучасної людини. Мета дослідження: вивчення стану слизового бар’єру шлунка та його зв'язок з виразкоутворенням на тлі парціального та поєднаного впливу висококалорійного харчування (ВКХ) і хронічного стресу у щурів
 • Документ
  Віртуальна модель «Штучний кровообіг «Sorin C5»
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Міщенко, О. В.; Суховірська, Л. П.; Лунгол, О. М.
  В зв’язку з поліетіологічністю більшості нозологій неінфекційного ґенезу актуальним є дослідження їх сполученого впливу на організм. Роль стресу, особливо соціального, у розвитку психосоматичних захворювань добре обґрунтована. Відомо, що патогенетичну основу стресорних ушкоджень тканин на молекулярному рівні складають активація перекисного окиснення ліпідів та мембранодеструктивний ефект, дисбаланс системи протеолізу тощо. Проте, досить обмежена інформація щодо поєднаного впливу висококалорійного харчування та стресорних чинників, що може бути відображенням реалістичної ситуації у житті сучасної людини. Мета дослідження: вивчення стану слизового бар’єру шлунка та його зв'язок з виразкоутворенням на тлі парціального та поєднаного впливу висококалорійного харчування (ВКХ) і хронічного стресу у щурів
 • Документ
  Антимікробні властивості спиртових екстрактів плодів софори японської і кореня шлемника байкальського
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Мариняк, Дар'я Костянтинівна; Ганчо, Ольга Валеріївна; Боброва, Нелля Олександрівна; Maryniak, D. K.; Hancho, O. V.; Bobrova, N. O.
  Препарати з лікарських рослин широко і ефективно застосовуються у вітчизняній і зарубіжній медицині. Безумовно, вони поступаються антибіотикам за своєю антимікробною дією, однак можуть стати досить перспективними в боротьбі з атибіотикорезистентними штамами мікроорганізмів. Особливий інтерес представляють спиртові екстракти рослин, які широко використовуються в народній медицині. Визначення антимікробної активності екстрактів плодів софори японської Sophorae japonicae та кореня шлемника байкальського Scutellaria baicalensis проводили десятикратно з кожним музейним штамом мікроорганізмів. Мета роботи: Вивчити чутливість музейних штамів умовно-патогенних мікроорганізмів до спиртових екстрактів плодів софори японської і кореня шлемника байкальського.
 • Документ
  Посилення антимікробної дії ефірних олій метилетилпіридинола сукцинатом
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Кощавка, В. Ю.; Дев'яткіна, Тетяна Олексіївна; Боброва, Нелля Олександрівна; Koshchavka, V. Yu.; Devyatkina, T. O.; Bobrova, N. O.
  Ефірні олії (ЕО) – це леткі ліпофільні рідини рослинного походження з характерним сильним запахом, які мають місцеву та резорбтивну фармакологічну дію. Одним з найбільш відомих ефектів ЕО є їх протимікробна дія, яка не супроводжується появою резистентності мікроорганізмів і не слабшає в присутності білка. У зв'язку з цим виникає інтерес до дослідження комбінацій ЕО з іншими антимікробними агентами, зокрема з синтетичним антиоксидантом метилетилпіридинола сукцинатом (мексидолом), який має власну протимікробну активність і може використовуватися як інгредієнт місцевих форм з фітокомпонентами. Мета роботи: вивчити чутливість еталонного штаму Staphylococcus aureus до дії комбінацій ЕО евкаліпта (Eucalyptus globulus), чайного дерева (Melaleuca аlternifolia), гвоздичного дерева (Eugenia caryophyllata) і лавра благородного (Laurus nobilis), а також компонента гвоздичної олії евгенолу з метилетилпіридинола сукцинатом ( мексидолом).
 • Документ
  Кореляційні взаємозв’язки між вмістом піровиноградної кислоти в крові та легенях при опіковій хворобі в стадію опікового шоку
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Корякіна, О. С.; Нетюхайло, Лілія Григорівна; Koriakina, O. S.; Netiukhailo, L. G.
  надзвичайно актуальною і до кінця недостатньо розробленою в наш час медичною проблемою є патогенез і лікування опікової хвороби. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) опіки займають третє місце в структурі загального травматизму. При опіковій хворобі летальність становить 77-98%. Більша частина постраждалих гине в період опікового шоку. Обмін головних мономерів живих систем, тобто амінокислот, моносахаридів, жирних кислот тісно взаємопов’язаний між собою. Універсальні (ключові) метаболіти, такі як піруват та ацетил-КоА. є загальною ланкою на шляхах розпаду або синтезу мономерів. Піруват окислюється в мітохондріях, куди потрапляє із цитоплазми. Цінність пірувата, як субстрату окислення, полягає не тільки в тому, що він є джерелом водню, але і ацетил-КоА, який можна віднести до основних продуцентів водню в мітохондріях. Мета роботи: дослідити кореляційні взаємозв’язки між вмістом піровиноградної кислоти (ПВК) в крові та легенях при опіковій хворобі (ОХ) в стадію опікового шоку.
 • Документ
  Зміни nо-ергічної системи крові на фоні загального адаптаційного синдрому організму щурів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Ковальчук, Ю. О.; Павлюк, І. А.; Микитенко, Андрій Олегович; Kovalchuk, Yu. О.; Pavlyuk, A. I.; Mykytenko, A. O.
  психо-емоційний стрес є найбільш розповсюдженим етіологічним фактором в суспільстві, що індукує, або підсилює розвиток захворювань органів та систем організму. Зміни NO-ергічної системи лежать в основі патогенезу багатьох захворювань. Підвищення активності аргіназ призводить до ендотеліальної дисфункції, вазоконстрикції та зменшення синтезу NO. В той же час, збільшення активності NO-синтаз може привести до нітрозативного стресу. На даний час недостатньо вивчено зміни NO-ергічної системи крові за умов загального адаптаційного синдрому.
 • Документ
  Зміни мінеральної фази кісткової тканини нижніх щелеп за умов сполученого впливу іммобілізаційного стресу та висококалорійного харчування
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Карташов, Р. Р.; Січінава, Л. М.; Охота, Р. В.; Білець, Марина Володимирівна; Омельченко, Олександр Євгенійович; Kartashov, R. R.; Sichinava, L. M.; Okhota, R. V.; Bilets, M. V.; Omelchenko, A. E.
  Кісткова тканина (КТ) складається з органічного матриксу, мінеральної фази, також, клітин. Стан компонентів КТ залежить від впливу на неї різних екзо- та ендогенних факторів, серед яких, дуже важливим є вплив кальцитропних гормонів, інсуліну, кортизолу та інших гормонів. В літературі вказана велика кількість інформації, щодо зміни компонентів органічного матриксу КТ під впливом різних чинників. Що стосується даних про зміни мінеральної фази КТ – ця інформація є досить обмеженою. Мета даної роботи: дослідити вплив іммобілізаційного стресу (ІС) та висококалорійного харчування (ВХ) на мінеральну фазу кісток нижньої щелепи щурів.
 • Документ
  Комбінована дія ефірної олії монарди трубчастої та протигрибкових препаратів на музейний штам С. Albicans ATCC 10231
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Карлінська, І. В.; Зачепило, Світлана Вікторівна; Звягольська, Ірина Миколаївна; Karlinska, I. V.; Zviagolska, I. M.; Zachepylo, S. V.
  В осанні десятиріччя відмічається зростання грибкових запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха. Провідна роль в етіології мікозів ЛОР-органів належить грибам роду Candida, найбільш патогенним залишається C. Albicans. Широке застосування протигрибкових препаратів призводить до формування резистентності збудників до їх дії. Перспективним напрямком подолання антимікотикорезистентності розглядається використання ефірних олій (ЕО). Більшість хімічних сполук, що входять до складу ефірних олій, зумовлюють їх антимікробні, антивірусні, протизапальні, імуномодулюючі властивості. Враховуючи синергічну антимікробну дію антисептиків, антибіотиків та ЕО на мікроорганізми доцільне вивчення комбінованого впливу антимікотиків та ЕО для підвищення ефективності протигрибкової терапії. Мета роботи: вивчення ефективності комбінованої дії ЕО монарди трубчастої та протигрибкових препаратів на музейний штам C. Albicans АТСС 10231.
 • Документ
  Визначення кількості куо грибів Candida аlbicans ATCC 885-653 під впливом евгенолу, емульгованого у полісорбаті-80 у постмікостатичних концентраціях
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Голуб, Л. В.; Федорченко, Віра Іванівна; Golub, L. V.; Fedorchenko, V. I.
  Кандидоз, як прояв дисбіозу, виникає на тлі зниження колонізаційної резистентності слизових оболонок і шкіри в силу тих чи інших причин. Цьому може сприяти широке застосування антибактеріальних засобів (у першу чергу - антибіотиків), особливо самостійне і безконтрольне їх застосування, прийом кортикостероїдних гормонів, цитостатиків, контрацептивів. Практична медицина застосовує сучасні ефективні хіміопрепарати з метою профілактики та лікування кандидозу. Однак, вчені у всьому світі продовжують дослідження з метою пошуку нових препаратів, які могли би бути більш ефективними, або менш токсичними, без побічних дій і таке інше. Зокрема, велика увага приділяється дослідженню протигрибкової дії речовин природнього походження. Метою даного дослідження було вивчення дії евгенолу, емульгованого в полісорбаті-80 на культуру Сandida аlbicans ATCC 885-653 шляхом визначення показників інтенсивності розмноження грибів в постмікостатічних концентраціях евгенолу
 • Документ
  Вплив антисептичних препаратів на адгезивні властивості Candida spp.
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Войнаш, В. А.; Кисилевська, Ю. П.; Фаустова, Марія Олексіївна; Ананьєва, Майя Миколаївна; Voinash, V. A.; Kysylevska, U. P.; Faustova, M. O.; Ananieva, M. M.
  Представники роду Candida є шостими серед основних госпітальних патогенів та четвертими серед збудників нозокоміальних бактерімій. До недавнього часу в більшості країн переважаючим серед них видом був C. albicans, викликаючи дві-третіх усіх випадків інвазивних кандидозів. Метою дослідження було вивчити адгезивні властивості музейного та клінічних штамів C. albicans та вплив атисептичних препаратів на процес їх адгезії
 • Документ
  Радіотерапевтична система TomoTherapy®
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Великосельська, Х. А.; Лунгол, О. М.; Velykoselska, K. A.; Lunhol, O. M.
  томотерапія – дистанційна променева терапія, яка дозволяє долати онкологічні захворювання, зберігаючи якість життя людини. Складений онкологами, рентгенологами та радіологами ефективний індивідуалізований план лікування, враховує особливості організму кожного пацієнта. Новітні лінійні прискорювачі надають можливість використовувати ефективні методики лікування для досягнення вражаючих результатів