Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 627
 • Документ
  Порівняльна характеристика CD-рецепторів моноцитів крові та тканинних макрофагів
  (Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, 2024) Нестеренко, Аліна
  CD-маркери (англ. Сluster of Differentiation) – це мембранні глікопротеїни, що з’являються на певному етапі розвитку лейкоцита. Відомо понад 350 CD-маркерів. До кожного з них отримано чітко специфічні моноклональні АТ, за допомогою яких можна визначати наявність маркерів на поверхні клітин, а також кількість клітин, що несуть той чи інший маркер.
 • Документ
  Характеристика екзокринного апарату підшлункової залози на введення триптореліну на пізніх термінах експерименту
  (Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, 2024) Михайленко, Вячеслав
  Ключовим у підтримці нормального гомеостазу організму є достатня та стабільна робота залоз внутрішньої та зовнішньої секреції. Значний вклад в організацію обміну речовин вносить саме підшлункова залоза. Різні препарати можу порушувати нормальний обмін речовин, за рахунок впливу на органи котрі грають основну роль в метаболізмі організму. Трипторелін використовують для лікування раку передміхурової залози. Виявлення змін морфологічної структури підшлункової залози допоможе визначити рівень розвитку дистрофічних і дегенеративних процесів підшлункової залози при гормонотерапії.
 • Документ
  Дія триптореліну на зміни в системі мікроциркуляції міокарда щурів при додаванні кверцетину
  (Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, 2024) Сич, Оксана
 • Документ
  Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес кафедри гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-06) Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна
  Сьогодні впровадження інформаційних технологій в освітній процес є необхідною умовою переходу суспільства до інформаційної цивілізації. Сучасні телекомунікації дозволяють змінити характер організації навчально-виховного процесу, повністю занурити здобувачів освіти в інформаційно-освітнє середовище, підвищити якість освіти, а саме головне мотивувати процеси сприйняття інформації з метою отримання нових знань. У статті розкрито впровадження інформаційних технологій в навчальний процес кафедри гістології, цитології та ембріології Полтавського державного медичного університету та використання сучасних технологій на практичних заняттях. Інформаційні технології створюють середовище комп'ютерної та телекомунікаційної підтримки організації та управління в освіті, тому, вони стають невід'ємним компонентом оптимізації та підвищення ефективності навчального процесу, а також сприяють реалізації багатьох принципів навчання.
 • Документ
  Проблемне навчання як один з методів підготовки здобувачів вищої медичної освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-06) Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Вільхова, Олена Вікторівна; Волошина, Олена Валеріївна; Рудь, Марія Володимирівна; Левченко, Ольга Аанатоліївна; Дубінін, Дмитро Сергійович
  Проблемне навчання є інтеграцією різних прийомів, методів та принципів навчання, які відповідають галузевим стандартам підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до безперервного професійного розвитку, розвивають загальну компетенцію здобувачів, навчають їх творчо вирішувати клінічні ситуації, самостійно працювати, мислити, удосконалювати свої знання, вміння та навички. Таким чином, використання проблемного навчання в освітньому процесі сприяє, в цілому, підвищенню якості медичної освіти. This article is dedicated to problem-based learning. This pedagogical approach provides solutions to scientific and educational tasks using unconventional methods, motivating students to work independently and encouraging their critical thinking. Problem-based learning integrates various techniques, methods, and principles of learning, aligning with the standards set by industry for training highly qualified specialists who are capable of ongoing professional development and general competence development. Additionally, it facilitates the development of general competence among applicants, teaches them to be creative, and enables them to solve clinical situations, work independently, think critically, and enhance their knowledge, skills, and abilities. Consequently, the utilisation of problem-based learning within the educational process serves to enhance the overall quality of medical education.
 • Документ
  Реакція мастоцитів сполучної тканини міокарда шлуночків при введенні триптореліну
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-05) Ворошилова, Тетяна Анатоліївна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович
  Мастоцити, як багатофункціональні імунні клітини, які відтворюються з клітин попередниць червоного кісткового мозку та виконують функцію синтеза, накопичення та виділення біологічно активних речовин. Однак, дані про їх морфологічні та функціональні особливості надзвичайно незначні та неоднозначні, що призводить до суперечливих оцінок їх функціональної значущості.
 • Документ
  S100A9 protein as a marker of hepatic necroinflammatory processes under long-term inhibition of luteinizing hormone synthesis
  (2024-04) Rud, M. V.; Stetsuk, Ye. V.; Vikhova, O. V.; Рудь, Марія Володимирівна; Стецук, Євген Валерійович; Вільхова, Олена Вікторівна
  This study is a part of the research project "Experimental morphological study of the effect of cryopreserved preparations of umbilical cord blood and embryofetoplacental complex, diferelin, ethanol and 1% methacrylic acid on the morphofunctional state in a number of internal organs", state registry No. 0119U102925.
 • Документ
  Характеристика мікроциркуляторного русла підшлункової залози під впливом довготривалої дії триптореліну ембонату (експеримент)
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Михайленко, В. В.; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Дубінін, Дмитро Сергійович
  Відмічається підвищена чутливість судин гемомікроциркуляторного русла підшлункової залози до дії триптореліну. Збільшенні середніх діаметрів артеріол, капілярів та судин ємнісної ланки протягом першого місяця дослідження вказує на активізацію компенсаторних механізмів гемомікроциркулятоного русла екзокринного апарату підшлункової залози щурів за умов тестостеронової депривації триптореліном. На третій місяць експерименту компенсаторна здатність строми вичерпалась, ендотеліоцити перейшли в стадію декомпенсації та виникли дистрофічні зміни гемомікроциркуляторного русла екзокринної частини підшлункової залози.
 • Документ
  Організація студентського гуртка як форма наукової діяльності студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Стецук, Євген Валерійович; Шепітько, Володимир Іванович; Борута, Наталія Володимирівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Данилів, Оксана Дмитрівна
  В статті розглянуті етапи формуванні майбутнього спеціаліста, зокрема залучення найкращих представників до науково-дослідної роботи кафедр через студентський науковий гурток. Така діяльність дає можливість студентам підготувати повноцінну наукову роботу, що активізує навчально-виховний процес, сприяє їх професійному зростанню, допомагає поєднати творчий підхід, набуті теоретичні знання та практичні навички.
 • Документ
  Дотримання принципів академічної доброчесності – головний орієнтир у якісній освіті на кафедрі гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Шепітько, Володимир Іванович; Борута, Наталія Володимирівна; Стецук, Євген Валерійович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Данилів, Оксана Дмитрівна
  Дотримання академічної доброчесностi є дуже актуальним для освітніх закладів України, оскiльки поєднує в собі норми i правила поведінки всiх учасників освiтнього процесу в освітньо‒науковому середовищi.
 • Документ
  Електрономікроскопічні зміни інтерстиційних ендокриноцитів яєчок при довготривалому блокуванні гонадоліберину з додаванням кверцитину у щурів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Стецук, Євген Валерійович
  Введення триптореліну призводить до структурно функціональних змін в будові сполучнотканинних компонентів сім’яників щурів, які характеризуються кількісно-якісних змінами в популяції інтерстиційних ендокринних клітин, яке підтвержується електрономікроскопічними змінами на рівні субклітичних структур. Додаткове введення кверцитину, зменьшує негативний вплив триптореліну і переносить прояви в структурі інтерстиційних ендокриноцитів з180-ї доби на більш піздні строки спостереження.
 • Документ
  Особливості регулювання кровопостачання індівідуальної часточки підшлункової залози людини
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Борута, Наталія Володимирівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна
 • Документ
  Використання проблемно-орієнтованого методу навчання на заняттях з гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Данилів, Оксана Дмитрівна
  Використання на заняттях з гістології, цитології та ембріології проблемно-орієнтованого методу навчання сприяє більш якісному та ефективнішому засвоєнню професійних знань з дисципліни.
 • Документ
  Методичні аспекти викладання здобувачам-педіатрам особливостей розвитку та вікових змін органів виділення
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Дубінін, Дмитро Сергійович
  Важливе медичне значення для лікарів-педіатрів мають знання розвитку органів сечовидільної системи та особливостей будови і функцій нирок в дитячому віці, які будуть використані в подальшій їх професійній діяльності для діагностики та корекції лікувань патологій і захворювань у дітей.
 • Документ
  Методологічні основи викладання теми «Глотка. Стравохід та шлунок» здобувачам-педіатрам на кафедрі гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Вільхова, Олена Вікторівна; Волошина, Олена Валеріївна; Рудь, Марія Володимирівна; Штепа, Катерина Вікторівна
  Сучасні підходи до навчання сприяють засвоєнню здобувачами- педіатрами знань про особливості будови органів травної системи у дітей, які необхідні майбутнім педіатрам для корекції якості і режиму харчування, профілактики захворювань, встановлення діагнозів та вибору оптимальних методів лікування хвороб.
 • Документ
  Характеристика гемомікроциркуляторного русла міокарду шлуночків серця при введенні триптореліну
  (2024-04) Ворошилова, Тетяна Анатоліївна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович
 • Документ
  Зміна морфометричних показників гепатоцитів при гострому експериментальному асептичному запаленні очеревини
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Волошина, Олена Валеріївна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Пелипенко, Лариса Борисівна
  Виявлений кореляційний зв’язок великого діаметру з площею клітини був прямий і незначно збільшувався в перші доби експерименту. Більш показовим був кореляційний зв’язок між площею клітини і великим діаметром ядра гепатоцита, був також прямий, починаючи з 5-ої доби та досягав норми на 30-у добу експерименту. Ці дані дають нам змогу припускатися думки, що при патологічному стані організму клітини печінки і особливо їх ядра знаходяться в стані функціональної напруги.
 • Документ
  Професійна підготовка спеціалістів медичної сфери, як спосіб удосконалення професійної компетентності
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Борута, Наталія Володимирівна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Данилів, Оксана Дмитрівна; Штепа, Катерина Вікторівна; Дубінін, Дмитро Сергійович
  У статті розкрито особливості формування професійної компетентності молодших медичних працівників і визначено сутність проблемномодульного навчання як засобу підвищення професійної компетентності здобувачів освіти медичних закладів до професійної діяльності.
 • Документ
  Запровадження студентоцентрованого підходу на кафедрі гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Борута, Наталія Володимирівна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Данилів, Оксана Дмитрівна; Дубінін, Дмитро Сергійович
  В статті розглядаються актуальні питання ролі студентоцентрованого навчання в системі підготовки медичних фахівців у вищих навчальних закладах. Висвітлене створене освітнє середовище на кафедрі гістології, цитології та ембріології Полтавського державного медичного університету, яке зорієнтоване на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Мотивація здобувачів освіти до участі в науково-дослідній роботі кафедри гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Вільхова, Олена Вікторівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Рудь, Марія Володимирівна; Дубінін, Дмитро Сергійович
  У статті розглянуто роль науково-дослідних гуртків у навчальному процесі підготовки висококваліфікованих фахівців і основні аспекти їхньої діяльності, які сприяють розвитку професійного мислення, творчого росту й самовдосконалення здобувачів освіти.