Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 622
 • Документ
  Реакція мастоцитів сполучної тканини міокарда шлуночків при введенні триптореліну
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-05) Ворошилова, Тетяна Анатоліївна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович
  Мастоцити, як багатофункціональні імунні клітини, які відтворюються з клітин попередниць червоного кісткового мозку та виконують функцію синтеза, накопичення та виділення біологічно активних речовин. Однак, дані про їх морфологічні та функціональні особливості надзвичайно незначні та неоднозначні, що призводить до суперечливих оцінок їх функціональної значущості.
 • Документ
  S100A9 protein as a marker of hepatic necroinflammatory processes under long-term inhibition of luteinizing hormone synthesis
  (2024-04) Rud, M. V.; Stetsuk, Ye. V.; Vikhova, O. V.; Рудь, Марія Володимирівна; Стецук, Євген Валерійович; Вільхова, Олена Вікторівна
  This study is a part of the research project "Experimental morphological study of the effect of cryopreserved preparations of umbilical cord blood and embryofetoplacental complex, diferelin, ethanol and 1% methacrylic acid on the morphofunctional state in a number of internal organs", state registry No. 0119U102925.
 • Документ
  Характеристика мікроциркуляторного русла підшлункової залози під впливом довготривалої дії триптореліну ембонату (експеримент)
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Михайленко, В. В.; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Дубінін, Дмитро Сергійович
  Відмічається підвищена чутливість судин гемомікроциркуляторного русла підшлункової залози до дії триптореліну. Збільшенні середніх діаметрів артеріол, капілярів та судин ємнісної ланки протягом першого місяця дослідження вказує на активізацію компенсаторних механізмів гемомікроциркулятоного русла екзокринного апарату підшлункової залози щурів за умов тестостеронової депривації триптореліном. На третій місяць експерименту компенсаторна здатність строми вичерпалась, ендотеліоцити перейшли в стадію декомпенсації та виникли дистрофічні зміни гемомікроциркуляторного русла екзокринної частини підшлункової залози.
 • Документ
  Організація студентського гуртка як форма наукової діяльності студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Стецук, Євген Валерійович; Шепітько, Володимир Іванович; Борута, Наталія Володимирівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Данилів, Оксана Дмитрівна
  В статті розглянуті етапи формуванні майбутнього спеціаліста, зокрема залучення найкращих представників до науково-дослідної роботи кафедр через студентський науковий гурток. Така діяльність дає можливість студентам підготувати повноцінну наукову роботу, що активізує навчально-виховний процес, сприяє їх професійному зростанню, допомагає поєднати творчий підхід, набуті теоретичні знання та практичні навички.
 • Документ
  Дотримання принципів академічної доброчесності – головний орієнтир у якісній освіті на кафедрі гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Шепітько, Володимир Іванович; Борута, Наталія Володимирівна; Стецук, Євген Валерійович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Данилів, Оксана Дмитрівна
  Дотримання академічної доброчесностi є дуже актуальним для освітніх закладів України, оскiльки поєднує в собі норми i правила поведінки всiх учасників освiтнього процесу в освітньо‒науковому середовищi.
 • Документ
  Електрономікроскопічні зміни інтерстиційних ендокриноцитів яєчок при довготривалому блокуванні гонадоліберину з додаванням кверцитину у щурів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Стецук, Євген Валерійович
  Введення триптореліну призводить до структурно функціональних змін в будові сполучнотканинних компонентів сім’яників щурів, які характеризуються кількісно-якісних змінами в популяції інтерстиційних ендокринних клітин, яке підтвержується електрономікроскопічними змінами на рівні субклітичних структур. Додаткове введення кверцитину, зменьшує негативний вплив триптореліну і переносить прояви в структурі інтерстиційних ендокриноцитів з180-ї доби на більш піздні строки спостереження.
 • Документ
  Особливості регулювання кровопостачання індівідуальної часточки підшлункової залози людини
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Борута, Наталія Володимирівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна
 • Документ
  Використання проблемно-орієнтованого методу навчання на заняттях з гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Данилів, Оксана Дмитрівна
  Використання на заняттях з гістології, цитології та ембріології проблемно-орієнтованого методу навчання сприяє більш якісному та ефективнішому засвоєнню професійних знань з дисципліни.
 • Документ
  Методичні аспекти викладання здобувачам-педіатрам особливостей розвитку та вікових змін органів виділення
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Дубінін, Дмитро Сергійович
  Важливе медичне значення для лікарів-педіатрів мають знання розвитку органів сечовидільної системи та особливостей будови і функцій нирок в дитячому віці, які будуть використані в подальшій їх професійній діяльності для діагностики та корекції лікувань патологій і захворювань у дітей.
 • Документ
  Методологічні основи викладання теми «Глотка. Стравохід та шлунок» здобувачам-педіатрам на кафедрі гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Вільхова, Олена Вікторівна; Волошина, Олена Валеріївна; Рудь, Марія Володимирівна; Штепа, Катерина Вікторівна
  Сучасні підходи до навчання сприяють засвоєнню здобувачами- педіатрами знань про особливості будови органів травної системи у дітей, які необхідні майбутнім педіатрам для корекції якості і режиму харчування, профілактики захворювань, встановлення діагнозів та вибору оптимальних методів лікування хвороб.
 • Документ
  Характеристика гемомікроциркуляторного русла міокарду шлуночків серця при введенні триптореліну
  (2024-04) Ворошилова, Тетяна Анатоліївна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович
 • Документ
  Зміна морфометричних показників гепатоцитів при гострому експериментальному асептичному запаленні очеревини
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Волошина, Олена Валеріївна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Пелипенко, Лариса Борисівна
  Виявлений кореляційний зв’язок великого діаметру з площею клітини був прямий і незначно збільшувався в перші доби експерименту. Більш показовим був кореляційний зв’язок між площею клітини і великим діаметром ядра гепатоцита, був також прямий, починаючи з 5-ої доби та досягав норми на 30-у добу експерименту. Ці дані дають нам змогу припускатися думки, що при патологічному стані організму клітини печінки і особливо їх ядра знаходяться в стані функціональної напруги.
 • Документ
  Професійна підготовка спеціалістів медичної сфери, як спосіб удосконалення професійної компетентності
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Борута, Наталія Володимирівна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Данилів, Оксана Дмитрівна; Штепа, Катерина Вікторівна; Дубінін, Дмитро Сергійович
  У статті розкрито особливості формування професійної компетентності молодших медичних працівників і визначено сутність проблемномодульного навчання як засобу підвищення професійної компетентності здобувачів освіти медичних закладів до професійної діяльності.
 • Документ
  Запровадження студентоцентрованого підходу на кафедрі гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-04) Борута, Наталія Володимирівна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Данилів, Оксана Дмитрівна; Дубінін, Дмитро Сергійович
  В статті розглядаються актуальні питання ролі студентоцентрованого навчання в системі підготовки медичних фахівців у вищих навчальних закладах. Висвітлене створене освітнє середовище на кафедрі гістології, цитології та ембріології Полтавського державного медичного університету, яке зорієнтоване на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Мотивація здобувачів освіти до участі в науково-дослідній роботі кафедри гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Вільхова, Олена Вікторівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Рудь, Марія Володимирівна; Дубінін, Дмитро Сергійович
  У статті розглянуто роль науково-дослідних гуртків у навчальному процесі підготовки висококваліфікованих фахівців і основні аспекти їхньої діяльності, які сприяють розвитку професійного мислення, творчого росту й самовдосконалення здобувачів освіти.
 • Документ
  Перспективи традиційних та інноваційних методів викладання гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Вільхова, Олена Вікторівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна; Рудь, Марія Володимирівна; Дубінін, Дмитро Сергійович; Данилів, Оксана Дмитрівна
  Вимоги до професійної підготовки й особистісних якостей лікаря постійно підвищуються, оскільки головними характеристиками випускника медичного вишу стають його компетентність і мобільність. Це насамперед зумовлює зміщення акценту щодо вивчення морфологічних дисциплін на власне процес пізнання, ефективність якого повністю залежить від пізнавальної активності самого здобувача освіти.
 • Документ
  Вплив кверцетину на продукцію реактивних киснево-азотних форм у структурах інтерстиційного простору сім'яників щурів при тривалій дії триптореліну
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Стецук, Євген Валерійович; Шепітько, Володимир Іванович; Запорожець, Тетяна Миколаївна; Проніна, Олена Миколаївна; Борута, Наталія Володимирівна; Stetsuk, Ye. V.; Shepitko, V. I.; Zaporozhets, T. M.; Pronina, O. M.; Boruta, N. V.
  Кверцетин - це поширений флавоноїд, природний пігмент, який присутній у складі багатьох фруктів, овочів та насіння. Флавоноїди допомагають уникнути розвитку хвороб серцево-судинної системи, знижують ризик виникнення дегенеративних процесів у головному мозку та онкологічних захворювань. Як відомо, центральне блокування синтезу лютеїнізуючого гормону призводить до розвитку окисного стресу в печінці, серці, слинних залозах щурів. Метою даного дослідження було оцінити зміни інтерстиційного простору сім’яників щурів, визначити джерела продукції оксиду азоту та інтенсивність оксидативного стресу в сім’яниках щурів під час довготривалого експериментального центрального блокування синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном. Досліди були проведені на 15 білих статевозрілих білих щурах – самцях. Тварини були поділені на 2 групи. Перша група (контрольна) отримувала підшкірно ін'єкцію 0,9% розчину натрію хлориду. У другій групі тварин (експериментальна) моделювалось центральне блокування синтезу лютеїнізуючого гормону, шляхом підшкірної ін'єкції триптореліну в дозі 0,3 мг/кг діючої речовини протягом 365 днів, з одночасним додаванням у раціон харчування кверцетину, який вводився перорально, за допомогою гастрального зонду тричі на день. Загальну продукцію оксиду азоту оцінювали за загальною активністю NO-синтаз (gNOS). Про активність gNOS судили за приростом нітритів (NO2-) після інкубації в трис-буферному розчині. Концентрацію нітритів визначали за допомогою реактиву Гриса-Ілосвая на довжині хвилі 540 нм. Також визначали активність індуцибельної (iNOS) та конститутивних (cNOS) ізоформ, використовуючи селективний інгібітор iNOS - аміногуанідин гідрохлориду. Базову продукцію супероксидного аніон-радикалу (О2•-) визначали за приростом диформазану, утвореного в реакції О2•- з нітросинім тетразолієм після інкубації в буферному розчині, що містить гідроксид натрію. Введення кверцетину зменшує негативний вплив триптореліну, що призводить до структурно - функціональних змін у будові сполучнотканинних компонентів сім’яників щурів на 365 добу спостереження і характеризуються ознаками фіброзу з порушеннями продукції оксиду азоту конститутивними ізоформами NO-синтази.
 • Документ
  Effect of quercetin administration on electron microscopic changes in testicular interstitial endocrinocytes during long-term central blockade of luteinising hormone in rats
  (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 2024) Stetsuk, Ye. V.; Shepitko, V. I.; Pronina, O. M.; Zaporozhets, T. M.; Boruta, N. V.; Vilkhova, O. V.; Lysachenko, O. D.; Pelypenko, L. B.; Voloshyna, O. V.; Levchenko, O. A.; Стецук, Євген Валерійович; Шепітько, Володимир Іванович; Проніна, Олена Миколаївна; Запорожець, Тетяна Миколаївна; Борута, Наталія Володимирівна; Вільхова, Олена Вікторівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Волошина, Олена Валеріївна; Левченко, Ольга Анатоліївна
  Quercetin is a flavonoid with potential health benefits and it may help prevent cardiovascular diseases, reduce the risk of degenerative brain processes and cancer, and has antioxidant properties that neutralise free radicals. Substances in this group also have antioxidant properties, which help the body protect itself from the harmful effects of free radicals by neutralising these unstable molecules. Research indicates that the impact of free radicals on cell structure is associated with the development of chronic diseases such as diabetes, cancer, and cardiovascular pathologies. The aim of the study was to investigate the effect of quercetin administration on electron microscopic changes in the interstitial endocrinocytes of the testes under long-term central blockade of the synthesis of luteinising hormone by tryptorelin. The experiment involved 35 sexually mature male white rats. They were divided into two groups: the control group (I) received saline, while group II received subcutaneous injections of tryptorelin at a dose of 0.3 mg of active ingredient per kg of rat body weight to induce experimental central deprivation of luteinising hormone synthesis and additionally, quercetin was administered three times a day by gastric tube in terms of body weight. The study has demonstrated that the administration of tryptorelin results in structural and functional changes in the connective tissue components of rat testes. Specifically, there are quantitative and qualitative disorders in the population of interstitial endocrine cells, as well as electron microscopic changes at the subcellular level. Various pathological changes and abnormalities in the functional activity of the internal components of the cell were detected on days 270 and 365 of the experiment. The frequency, number, and size of Reinke crystals in relation to the cell volume correlated with changes in cells and increased at later stages of the study. A similar correlation with testosterone levels has not been found in the literature, which leads us to classify Reinke crystals as the result of degenerative processes in the cell. Thus, additional administration of quercetin reduces the adverse effect of tryptorelin and delays the onset of changes in the structure of interstitial endocrinocytes from day 180 to later observation periods.
 • Документ
  The effect of quercetin on the structural organisation of the testicular interstitial space in the dyshormonal state induced by tryptorelin at day 270 in the experiment
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Stetsuk, Ye. V.; Shepitko, V. I.; Zaporozhets, T. M.; Pronina, O. M.; Boruta, N. V.; Стецук, Євген Валерійович; Шепітько, Володимир Іванович; Запорожець, Тетяна Миколаївна; Проніна, Олена Миколаївна; Борута, Наталія Володимирівна
  The objective of this study was to assess the morphological changes in the interstitial space of rat testes, determine the sources of nitric oxide production, and evaluate the intensity of oxidative stress in the rat testes during longterm experimental central blocking of the synthesis of luteinising hormone by tryptorelin, with the addition of quercetin to the diet. The experimental group of ten animals received a subcutaneous injection of tryptorelin at a dose of 0.3 mg/kg of active ingredient for 270 days, with simultaneous addition of quercetin to the diet, to model central blocking of luteinising hormone synthesis. Morphologically, the number of macrophages on day 270 was increased at the expense of perivascular macrophages. During the biochemical study of the testicular interstitium, we found that the main production of superoxide anion radical on the 270th day of observation was slightly reduced. The addition of quercetin to the diet reduces changes in the structure of the interstitial space of the testes and impaired nitric oxide production by constitutive isoforms of NO synthase induced by tryptorelin on the 270th day of observation.
 • Документ
  Changes in the CD68+ expression of the interstitial endocrine cells during central blockage of the hypothalamus with triptorellin and the addition of quercetin in rats' testes
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Stetsuk, Ye. V.; Shepitko, V. I.; Boruta, N. V.; Rud, M. V.; Sokolenko, V. M.; Стецук, Євген Валерійович; Шепітько, Володимир Іванович; Борута, Наталія Володимирівна; Рудь, Марія Володимирівна; Соколенко, Валентина Миколаївна
  The purpose of the study was to establish quantitative changes in the expression of CD68+ cells in the interstitial space and vessels of the testes under conditions of central blockade of luteinizing hormone synthesis by triptorelin with the addition of quercetin to the diet. The study was conducted on 35 sexually mature white male rats. The experimental group's animals were injected with a solution of triptorelin acetate at a rate of 0.3 mg of the active substance per kg of animal weight to simulate the central deprivation of the luteinizing hormone synthesis with the addition of quercetin. The central effect of blocking the synthesis of luteinizing hormone by triptorelin in the hypothalamus leads to an increasing increase in the distribution of the CD68 receptor in the interstitial space and in the vessels of the testis from the 30th to the 180th day of the experiment with a gradual decrease to the control indicators on the 365th day of observation. Adding the riboflavonoid quercetin to the diet significantly reduces oxidation processes and reduces triptorelin's negative impact on testicular tissue.