Проблеми екології та медицини, Том 26, N 3-4

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Декомпенсований сечовий міхур на фоні доброякісної гіперплазії передміхурової залози (огляд літератури)
    (Полтавський державний медичний університет, 2022-08-31) Шерстюк, Олег Олексійович; Саричев, Ярослав Володимирович; Супруненко, Сергій Миколайович; Сухомлин, Сергій Адольфович; Пустовойт, Ганна Леонідівна
    Проведений аналітичний огляд літератури щодо проблеми декомпенсації сечового міхура у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. Доброякісну гіперплазію передміхурової залози відносять до найбільш поши-рених захворювань старіючих чоловіків. Як відомо, при розвитку доброякісної гіперплазії передміхурової залози, внаслідок інфравезикальної обструкції, зростає опір струму сечі. В результаті тривалого перевантаження відбува-ється перебудова сечового міхура, яка послідовно проходить три стадії: компенсації, субкомпенсації та декомпен-сації. Розвиваються незворотні зміни у епітеліальних, м’язових та нервових тканинах сечового міхура. При добро-якісній гіперплазії передміхурової залози, внаслідок внутрішньоміхурової гіпертензії, відбуваються стійкі порушен-ня мікроциркуляції в стінках сечового міхура, що призводить до появи хронічної ішемії детрузора, та може бути предиктором його фіброзних змін, та декомпенсації. Наявний кореляційний зв’язок між патологією судинної сис-теми та розвитком симптомів нижніх сечових шляхів на фоні доброякісної гіперплазії передміхурової залози. По-ліпшення перфузії нижніх сечових шляхів можна розглядати як терапевтичні стратегії для лікування дисфункції сечового міхура.