Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4, Том 1 (153)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Визначення стабільності імплантатів як об’єктивний метод прогнозування та оцінки ефективності лікування в дентальній імплантології
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Добровольська, Оксана Володимирівна; Dobrovolskaya, O. V.
  Стаття присвячена визначенню механічної стабільності ендосальних дентальних імплантатів на етапах остеоінтеграції в залежності від строків функціонального навантаження. Механічна стабільність імплантата є важливим показником нормальної остеоінтеграції. Стабільність імплантатів визначали за допомогою пристрою AnyCheck. Проведено порівняння показників стабільності імплантатів в різних відділах верхньої та нижньої щелепи та при різних протоколах навантаження імплантатів: безпосереднє та відстрочене навантаження.
 • Документ
  Оцінка якості життя у пацієнтів із потребою У лікуванні зубів фронтальної групи
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Водоріз, Ярослав Юрійович; Лемешко, Анна Валентинівна; Марченко, Ірина Ярославівна; Шундрик, Марина Аркадіївна; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Коваленко, Віктор Вікторович
  Метою даного дослідження було встановити зміни якості життя пацієнтів, які потребують естетичного та/або функціонального відновлення зубів фронтальної групи та з’ясувати які з аспектів якості життя піддаються найбільшому впливові. Для визначення зміни якості життя застосовувалась анкета OHIP-49. Дані опитування виявили, що середня значення загальної суми набраних балів у дослідній групі становить 63,07±6,79. Середній результат серед чоловіків був дещо меншим ніж у жінок (51,21±5,98 проти 78,10±12,63); P=0.048. У контрольній групі середнє значення результатів тесту складає 38,14±5,32. Середній результат серед чоловіків 31,31±4,87, а серед жінок 45,42±9,54, при цьому різниця не є статистичною (P=0,190). Різниця у результатах тесту OHIP-49 між контрольною і дослідною групами також є значущою (P=0,006). Різниця у результатах тесту між чоловіками і жінками обох груп також є значущою (0,032 згідно ANOVA).
 • Документ
  Сучасні підходи до оперативних втручань при лікуванні патології твердих тканин зубів в клініці терапевтичної стоматології: стратегії та технології
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Павленкова, Олена Вікторівна; Павленко, Світлана Анатоліївна; Сидорова, Алла Іванівна; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Pavlenkova, O. V.; Pavlenko, S. A.; Sidorova, A. I.; Tkachenko, I. M.
  Незважаючи на значні успіхи стоматології в світі проблема карієсу зубів залишається актуальною. Метою нашого дослідження стало, базуючись на останніх публікаціях в літературі, визначити найбільш оптимальні методи лікування карієсу. Можна впевнено сказати, що сьогодні існують сучасні, безболісні, неінвазивні методи лікування карієсу. Кожен метод має досить суттєві переваги, виключаючи недоліки традиційного методу такі як: біль виникаюча від тиску, вібрації і температури; необхідність використання анестетиків; утворення «змазаного» шару; травма, некроз пульпи, як наслідок впливу термічного фактора; страх голок і борів. Звичайно не можна сказати, що неінвазивні технології повністю можуть замінити традиційний метод лікування, при виборі тактики лікування необхідно враховувати індивідуальні особливості пацієнта.
 • Документ
  Порівняння ефективності застосування скловолоконних та металевих штифтів для відновлення коронкової частини зуба
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Петрушанко, Володимир Миколайович; Лобач, Лариса Миколаївна; Ляшенко, Лілія Іванівна; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Petrushanko, V. M.; Lobach, L. M.; Lyashenko, L. I.; Tkachenko, I. M.
  Проведена клінічна оцінка якості відновлення коронок депульпованих зубів з використанням різних штифтових конструкцій. У ході клінічних досліджень були проаналізовані основні штифтові конструкції, що використовуються для відновлення розрушених коронок зубів. В клініці пацієнтам з дефектами коронок зубів було проведено відновлення зубів штифтами MOOSER (Maillefer) – 5 чоловік, UNIMETRIC (Maillefer) – 6 чоловік, RADIX-ANKER (Mаillefer) – 5 чоловік, CYTCO (MAILLEFER) – 5 чоловік, FLEXI-POST (SDS) – 7 чоловік та відлитої штифтової вкладки з індивідуальним моделюванням – 4 чоловіки та 10 чоловік скловолоконними штифтами. Одразу після пломбування перевіряли якість відновлення поверхні зуба на межі між коренем та пломбувальним матеріалом та контактний пункт за допомогою флосів. Через 6 місяців, крім контролю флосами, визначали стан міжзубного сосочка та пломби. При наявності запалення сосочка проводили рентгенографію пломбованого зуба. Аналіз найближчих результатів дослідження показав, що при відновленні зубів штифтами MOOSER (Maillefer) у 2 випадках виникло розцементування конструкції. При використанні штифтів UNIMETRIC (Maillefer) в 1 випадку виникла розгерметизація в приясневій частині з піднебінної сторони. З 10 випадків використання скловолоконних штифтів в жодному з них не виникло тріщин кореня.
 • Документ
  До питання патогенезу деяких прозапальних та імунологічних ланок ендометріоїдної хвороби (огляд літератури)
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Орлова, Юлія Андріївна; Орлова, Юлия Андреевна; Orlova, Yu. A.
  В представленому аналітичному огляді літератури подана інформація щодо поширеної гінекологічної патології – ендометріоїдної хвороби. Актуальність даної проблеми представляється вагомою у зв’язку з поширенням розповсюдженості серед жінок різного віку, погіршенням якості їх життя та обмеженням репродуктивного потенціалу. Огляд літератури має на меті вивчення останніх даних стосовно патогенетичних ланок хронічного запалення та порушень в імунній системі у жінок з ендометріозом. Вважається, що ендометріоз – це хвороба макрофагів. Активні речовини, що продукуються цими клітинами викликають цілий каскад запальних реакцій.На сьогоднішній день залишається багато невирішених питань в аспекті ініціювання та підтримання патологічного ланцюга запальної реакції у жінок з зазначеною хворобою. Зокрема ролі типу поляризації макрофагів та CSF–1 у даних процесах. Тому подальше вивчення дискутабельних питань в ґенезі ендометріозу представляється корисним для впровадження нових діагностичних та лікувальних тактик.
 • Документ
  Вплив послідовних переплавок REMANIUM GM 700 на структуру і механічні властивості сплаву
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Кіндій, Віктор Данилович; Король, Михайло Дмитрович; Кіндій, Дмитро Данилович; Король, Дмитро Михайлович; Вакулович, Зінаїда Олексіївна; Киндий, Виктор Данилович; Король, Михаил Дмитриевич; Киндий, Дмитрий Данилович; Король, Дмитрий Михайлович; Вакулович, Зинаида Алексеевна; Kindiy, V. D.; Korol, M. D.; Kindiy, D. D.; Korol, D. M.; Vakulovych, Z. A.
  Авторами статті проведено вивчення структури і механічні властивості сплаву Remanium GM 700 при послідовних переплавках. Для проведення механічних випробувань початковий сплав піддавався послідовній шестикратній переплавці по режиму, вказаному фірмою виробником. Температура розплаву 1370 С, час витримки 10 хвилин. Представлені результати комплексного дослідження механічних характеристик стоматологічного ливарного сплаву Remanium GM 700 свідчать про тенденцію деякого зниження цих характеристик у міру збільшення числа переплавок. Слід проявляти велику обережність при повторному використанні сплаву для литва ортопедичних конструкцій. Причини вказаної поведінки, поза сумнівом, слід шукати в зміні структури сплаву при переплавці.
 • Документ
  Кореляційні зв’язки карієсу постійних зубів у дітей із клінічними показниками ротової порожнини з урахуванням психоемоційного стану
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Попик, Катерина Михайлівна; Попик, Катерина Михайловна; Popik, K. M.; Уласевич, Лариса Павлівна; Уласевич, Лариса Павловна; Ulasevych, L. P.; Коровіна, Лідія Дмитрівна; Коровина, Лидия Дмитриевна; Korovina, L. D.
  Дослідження 295 дітей 6-16 років за методикою Спілберга (рівні тривожності) показало, що діти мають різні рівні тривожності. Найбільше дітей 213 (72,2%) мають середній рівень тривожності, найменше – високий (8,1%). У всі вікові досліджувані періоди найвищий відсоток дітей з карієсом був у групах з високим рівнем тривожності. У групах із низьким і середнім рівнем тривожності відсоток дітей з карієсом був менший, ніж з високим, але майже в 3 рази перевищував відсоток дітей без карієсу. Тобто, можна припустити наявність залежності виникнення карієсу з рівнем тривожності. Погіршення психоемоційних умов у родині пов’язано зі зменшенням швидкості слиновиділення, що може бути пояснено активацією симпатичної ланки автономної нервової системи. Відповідно змінюються інші клінічні показники, які негативно впливають на стан емалі. Загальні шкільні страхи та страх контактів з учителями мають інший механізм зв’язку з розвитком карієсу. А тривожність, пов’язана з соціальними контактами з ровесниками, позитивно позначається на показниках гігієни ротової порожнини, тому не відбивається на розвитку карієсу.
 • Документ
  К вопросу о действии кофеина на вегетативную регуляцию системы кровообращения
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Власенко, Наталья Александровна; Важничая, Елена Митрофановна; Власенко, Наталія Олександрівна; Важнича, Олена Митрофанівна; Vlasenko, N. A.; Vazhnichaya, E. M.
  У 36 здорових добровольців 20-22 років чоловічої та жіночої статі вивчали вплив одноразового прийому кофеїну-бензоату натрію (200 мг) на частоту дихання, частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск (АТ) і вегетативний індекс Кердо. Показано, що початково у випробовуваних обох груп переважала парасимпатикотонія. Через 40 хв. після прийому всередину препарат збільшував систолічний АТ у осіб чоловічої і жіночої статі, а також підвищував діастолічний АТ і посилював парасимпатикотонію в чоловіків. Під дією кофеїну-бензоату натрію частота випадків підвищення тонусу парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи серед чоловіків була достовірно більше, ніж серед жінок.
 • Документ
  Аналіз вивчення карієсу за допомогою мікробіологічних тестів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Бойченко, Ольга Миколаївна; Котелевська, Наталія Василівна; Зайцев, Андрій Володимирович; Ніколішин, Анатолій Карлович; Сідаш, Юлія Володимирівна; Бойченко, Ольга Николаевна; Котелевская, Наталия Васильевна; Зайцев, Андрей Владимирович; Николишин, Анатолий Карлович; Сидаш, Юлия Владимировна; Boychenko, O. M.; Kotelevska, N. V.; Zaitsev, A. V.; Nikolishin, A. K.; Sidash, Yu. V.
  У роботі зроблена спроба аналізу методів оцінки ризику виникнення карієсу, заснованого на кількісній оцінці карієсогенних мікроорганізмів крізь призму мікробіологічних досліджень, проведених на базі УМСА (м. Полтава). Найбільшу роль в ініціації карієсу визначили у мікроорганізмів, активних у відношенні утворення кислот і вироблених ними полісахаридів, які мають адгезивні властивості – стрептококів, лактобацил і актиноміцетів. Деякі дослідники включають сюди і гриби роду Candida. Тому в арсеналі сучасного стоматолога крім методів дослідження слини, буферної ємності, швидкості секреції і рН слини в умовах стоматологічного кабінету з’явилися ще і методи, що дозволяють оцінювати кількість карієсогенних мікроорганізмів – Streptococсus mutans і Lactobacillus. До того ж, під такі тести складені індивідуальні програми превенції карієсу. Співробітниками УМСА було проведено дослідження мікробіоценозу порожнини рота у молоді з різною інтенсивністю карієсу. Вивчався процентний і кількісний вміст мікрофлори орального біотопу у осіб з різними індексами КПУ. Його результати показали, що зі збільшенням інтенсивності карієсу відбувається зміна балансу в складі мікрофлори порожнини рота. Найбільшу динаміку збільшення кількості мають актиноміцети і гриби роду Candida, а лактобацили і стрептококи зі збільшенням КПУ розмножуються досить повільно. Це вказує на більшу функціональну активність актиноміцетів і грибів. Звідси випливає, що тести, що відображають чисельність представників мікробіоценозу не є достатньо об’єктивними. Більш об’єктивними повинні бути тести, що відображають показники функції представників мікробіоти ; В работе сделана попытка анализа методов оценки риска возникновения кариеса, основанного на количественной оценке кариесогенных микроорганизмов сквозь призму микробиологических исследований, проведенных на базе УМСА (г. Полтава). Наибольшую роль в инициации кариеса определили у микроорганизмов, активных в отношении образования кислот и производимых ими полисахаридов, которые имеют адгезивные свойства – стрептококков, лактобацилл и актиномицетов. Некоторые исследователи включают в этот ряд грибы рода Candida. Поэтому в арсенале современного стоматолога кроме методов исследования слюны, буферной емкости, скорости секреции и рН слюны в условиях стоматологического кабинета появились еще и методы, позволяющие оценивать количество кариесогенных микроорганизмов – Streptococсus mutans и Lactobacillus. К тому же, под такие тесты составлены индивидуальные программы превенции кариеса. Сотрудниками УМСА было проведено исследование микробиоценоза полости рта у молодежи с различной интенсивностью кариеса. Изучалось процентное и количественное содержание микрофлоры орального биотопа у лиц с различными индексами КПУ. Его результаты показали, что с увеличением интенсивности кариеса происходит изменение баланса в составе микрофлоры полости рта. Самую большую динамику увеличения количества имеют актиномицеты и грибы рода Candida, а лактобациллы и стрептококки с увеличением КПУ размножаются довольно медленно. Это указывает на большую функциональную активность актиномицетов и грибов. Отсюда следует, что тесты, отражающие численность представителей микробиоценоза не являются достаточно объективными. Более объективными должны быть тесты, отражающие показатели функции представителей микробиоты ; The paper attempts to analyze methods for assessing the risk of caries based on the quantitative assessment of cariogenic microorganisms through the prism of microbiological studies carried out on the basis of UMSA (Poltava). The greatest role in the initiation of caries was determined in microorganisms that are active against the formation of acids and the polysaccharides produced by them, which have adhesive properties – streptococci, lactobacilli and actinomycetes. Some researchers include Candida mushrooms in this series. Therefore, in the arsenal of a modern dentist, in addition to methods for studying saliva, buffer capacity, secretion rate and pH of saliva in the dental office, methods have also appeared that allow us to estimate the number of cariogenic microorganisms – Streptococcus mutans and Lactobacillus. In addition, under such tests, individual programs for the prevention of caries have been compiled. The UMSA employees conducted a study of the microbiocenosis of the oral cavity in young people with different intensities of caries. We studied the percentage and quantitative microflora of the oral biotope in individuals with different KPI indices. His results showed that with an increase in the intensity of caries, a change in the balance in the composition of the microflora of the oral cavity occurs. Actinomycetes and fungi of the genus Candida have the largest dynamics of increase in the number, and lactobacilli and streptococci multiply rather slowly with an increase in CPU. This indicates a large functional activity of actinomycetes and fungi. It follows that tests reflecting the number of representatives of microbiocenosis are not objective enough. More objective should be tests that reflect the indicators of the function of representatives of the microbiota.
 • Документ
  Дослідження герметизуючих властивостей адгезивних систем 5 та 7 поколінь
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Браїлко, Наталія Миколаївна; Водоріз, Ярослав Юрійович; Лемешко, Анна Валентинівна; Назаренко, Зоряна Юріївна; Коваленко, Віктор Вікторович; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Браилко, Наталья Николаевна; Водорез, Ярослав Юрьевич; Лемешко, Анна Валентиновна; Назаренко, Зоряна Юрьевна; Коваленко, Виктор Викторович; Ткаченко, Ирина Михайловна; Brailko, N. N.; Vodoriz, Y. Y.; Lemeshko, A.V.; Nazarenko, Z. Y.; Kovalenko, V. V.; Tkachenko, I. M.
  В сучасній терапевтичній стоматології у якості реставраційного матеріалу застосовуються композиційні матеріали. Власне стоматологічні композитні матеріали не мають ні механічної, ні хімічної адгезії до твердих тканин зуба, тому потребують застосування додаткових матеріалів, зокрема, адгезивних систем, для поліпшення якості з’єднання з твердими тканинами зуба. Фірми-виробники вказують в інструкції показання до застосування, а проведені ними дослідження захищені пріоритетом та правом власності і недоступні для загалу. Тому, детальне вивчення сучасних адгезивних систем має вагоме значення для відновлення дефектів твердих тканин зубів. В современной терапевтической стоматологии в качестве реставрационного материала применяются композиционные материалы. Собственно стоматологические композиционные материалы не имеют ни механической, ни химической адгезии к твердым тканям зуба, поэтому требуют применения дополнительных материалов, в частности, адгезивных систем, для улучшения качества соединения с твердыми тканями зуба. Фирмы-производители указывают в инструкции показания к применению, а проведенные ими исследования защищены приоритетом и правом собственности и недоступны для общественности. Поэтому, детальное изучение современных адгезивных систем имеет большое значение для восстановления дефектов твердых тканей зубов. Composite filling materials are used as restorative materials in modern therapeutic dentistry. Composite filling materials have neither mechanical nor chemical adhesion to the tooth hard tissues. Thus, they require usage of additional materials, such as adhesive systems, in order to improve the quality of bonding. The manufacturers mention indications for usage in the instructions to the products; however their studies are protected with property rights and unavailable to wide public. Therefore, a detailed study of modern adhesive systems is important for the sense of treatment of hard tooth tissues.
 • Документ
  Клінічний випадок гліобластоми у жінки 36-ти років
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Совгиря, Світлана Миколаївна; Совгиря, Светлана Николаевна; Sovhyria, S. M.
  На основі ретроспективного аналізу історії хвороби жінки 36 років та за результатами патологоанатомічного і гістологічного досліджень вивчалися особливості перебігу та структури гліобластоми лобової частки головного мозку в даної пацієнтки. Дані патологоанатомічного та гістологічного досліджень свідчать про розвиток у пацієнтки рецидивної гліобластоми лівої лобової частки головного мозку із проростанням у тверду мозкову оболону та стінку лівого бокового шлуночка, яка супроводжується периваскулярним та перицелюлярним набряком, повнокров’ям судин, некрозами, крововиливами, дифузною лімфолейкоцитарною інфільтрацією навколишньої мозкової тканини. Клінічний випадок підтверджує, що гліобластома головного мозку є злоякісною пухлиною, здатною до швидкого прогресування та розвитку рецидивів, характеризується тяжким перебігом, виникненням ускладнень та несприятливим прогнозом для життя пацієнта.; Glioblastoma is one of the most common tumors of the central nervous system, accounting for up to 62% of all astrocytic tumors. Glioblastomas are characterized by infiltrative growth and rapid development of clinical symptoms; incidence in men is higher (3:2 ratio). The tumor can be localized in any portion of the hemispheres, but most often in the frontal and temporal lobes. Notably, brain tumors rated third in the rise of morbidity among all cancer tumors. Despite all the advances introduced in contemporary medicine, the prognosis for patients with glial brain tumors remains extremely unfavorable. A high tendency to develop recurrences and metastases is a specific feature of the clinical course of malignant gliomas. 60-90% of patients experience recurrences (often at a distance of up to 2 cm from the primary tumor) and appearance of numerous foci after the treatment is possible in 5% of patients. Given the possible individual features of the disease, rapid progression and potential formation of metastases, each individual case of glioblastoma development should be carefully studied. Purpose. The paper is aimed at the analysis of the clinical course and morphological features of the left frontal glioma of the 36 year-old patient E. Object and methods. To gain the objectives of the research a retrospective analysis of the 36 year-old patient E. case history was made during which past medical history, findings of physical, laboratory and instrumental examinations were studied. To determine the morphological features of glioblastoma, postmortem craniotomy was performed and subsequent macroscopic analysis and sampling of material for histological study was carried out. Results and Discussion. Findings of the retrospective analysis of the 36 year-old patient E. case history showed that the disease was manifested by a recurrent headache. After a comprehensive medical examination, involving the brain magnetic resonance therapy and brain MRI with contrast, oncoscreening, she was referred to the Neurosurgical Department. On December 12, 2017, craniotomy was performed with total removal of the massive neoplasm of the left frontal lobe of the brain. The diagnosis of glioblastoma was histologically confirmed. Subsequently, the patient developed secondary meningoencephalitis, abscess of the frontal lobe of the brain, and aresorptive internal hydrocephalus. The diagnosis was made: Prolongatio morbid. Pronounced cerebral edema was. Plethora and parenchymal degeneration of the internal organs. Postmortem craniotomy revealed a neoplasm of the left frontal lobe of the brain with proliferation into the dura mater and the wall of the left lateral ventricle. Histological examination of the brain revealed perivascular and pericellular edema, plethora of blood vessels, areas of glioblastoma peripheral proliferation with large number of vessels, necrosis, hemorrhage, presence of hemosiderophages, diffuse lymphocytic infiltration. The findings of the analysis showed rapid progression of brain glioblastoma in the patient. After the final diagnosis was made her life expectancy was estimated in 1.5 year. The patient died within 6 months following the tumor recurrence. These terms correspond to the average ones and indicate unfavorable prognosis of this pathology.
 • Документ
  Дослідження якості життя молодих осіб з різною масою тіла
  (Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, 2019) Колінько, Людмила Михайлівна; Весніна, Людмила Едуардівна; Колинько, Людмила Михайловна; Веснина, Людмила Эдуардовна; Kolinko, L. M.; Vesnina, L. E.
  Підвищена маса тіла та ожиріння, особливо в молодому віці, викликає розвиток цілої низки хвороб та знижує якість життя. У зв’язку зі значною поширеністю підвищеної маси тіла та ожиріння актуальність і соціальна значимість досліджень якості життя зростає. Метою дослідження стало визначення якості життя в залежності від маси тіла у молодих осіб із нормальною, підвищеною масою тіла та ожирінням I ступеня. Обстежено 96 осіб обох статей віком від 18 до 25 років. За індексом маси тіла (ІМТ) сформовано 3 групи по 32 особи, збалансовані за статтю. Контрольна група – особи з нормальною масою тіла (ІМТ 18,50 – 24,99 кг/ м2 ), з підвищеною масою (ІМТ 25,00 – 29,99 кг/м2 ) та з ожирінням I ступеня (ІМТ 30,00 – 34,99 кг/м2 ). Проведені антропометричні дослідження, визначення товщини шкірних складок, розрахунок відсотку жирової маси тіла за сумою трьох складок, оцінку якості життя за допомогою опитувальника SF-36. Результати оброблені статистично. Визначено, що зі збільшенням маси тіла спостерігається достовірне зниження показників якості життя молодих осіб. Особливо значне достовірне зниження показників рольового фізичного функціонування, рольового емоційного функціонування та психічного здоров’я визначено у осіб жіночої статі, показників рольового фізичного функціонування, життєздатності та рольового емоційного функціонування у осіб чоловічої статі. Отримані дані підтверджено формуванням достовірних кореляційних зв’язків середньої сили між показниками якості життя та антропометричними показниками. Повышенная масса тела и ожирение, особенно в молодом возрасте, вызывает развитие целого ряда болезней и снижает качество жизни. В связи со значительной распространенностью повышенной массы тела и ожирения актуальность и социальная значимость исследований качества жизни растет. Целью исследования стало определение качества жизни в зависимости от массы тела у молодых лиц с нормальной, повышенной массой тела и ожирением I степени. Обследовано 96 человек обоего пола в возрасте от 18 до 25 лет. По индексу массы тела (ИМТ) сформировано 3 группы по 32 человека, сбалансированные по полу. Контрольная группа – лица с нормальной массой тела (ИМТ 18,50 – 24,99 кг/м2 ), с повышенной массой (ИМТ 25,00 – 29,99 кг/м2 ) и с ожирением I степени (ИМТ 30,00 – 34,99 кг/м2 ). Проведены антропометрические исследования, определение толщины кожных складок, расчет процента жировой массы тела по сумме трех складок, оценка качества жизни с помощью опросника SF-36. Результаты обработаны статистически. Определено, что с увеличением массы тела наблюдается достоверное снижение показателей качества жизни молодых людей. Особенно значительное достоверное снижение показателей ролевого физического функционирования, ролевого эмоционального функционирования и психического здоровья определено у лиц женского пола, показателей ролевого физического функционирования, жизнеспособности и ролевого эмоционального функционирования у лиц мужского пола. Полученные данные подтверждены формированием достоверных корреляционных связей средней силы между показателями качества жизни и антропометрическими показателями. Excess body weight and obesity, especially at a young age, contribute to the development of a variety of diseases and impair quality of life. The high prevalence of overweight and obesity predetermines the topicality and social relevance of investigating various life quality aspects.The aim of this study was to determine the quality of life depending on the body weight in young people with normal weight, overweight, and obesity grade I. 96 people of both sexes aged 18 to 25 were surveyed. We took their histories, measured and evaluated anthropometric data including body mass, height, waist circumference, hip circumference, waist to hip ratio. According to the body mass index (BMI), the individuals were divided into 3 groups (32 persons in each) balanced by gender. Control group included individuals with normal body weight (BMI 18.50 – 24.99 kg/m2 ), with high body mass (BMI 25.00 – 29.99 kg/m2 ), and with obesity I degree (BMI 30.00 – 34.99 kg/m2 ). The percentage of body fat was calculated by the sum of three folds. The quality of life of the respondents was evaluated using the SF-36 (36-Item Short-Form Health Survey). The results were processed statistically. It has been found out that an increase in body weight is associated with a significant decrease in the quality of life among the young people. Female participants have demonstrated the most significant decrease in the role physical functioning, by 27.12%, the role emotional functioning, by 47.91%, and the deterioration of mental health by 23.57% compared with the relevant values in the individuals of the control group. The male participants have shown a significant decrease in the indicators of role physical functioning by 40.0%, a vitality index by 31.32%, and the role emotional functioning by 41.98% compared with the relevant indicators in the individuals of the control group. The data obtained have been confirmed by the formation of reliable correlations of average power between the quality of life and anthropometric indicators.
 • Документ
  Бактеріальні показники абсцесів і флегмон щелепно-лицевої ділянки у хворих, які проживають в Полтавській області
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Стебловський, Дмитро Валерійович; Скікевич, Маргарита Георгіївна; Волошина, Людмила Іванівна; Попович, Іван Юрійович; Скрипник, Володимир Михайлович; Стебловский, Дмитрий Валерьевич; Скикевич, Маргарита Георгиевна; Волошина, Людмила Ивановна; Попович, Иван Юрьевич; Скрипник, Владимир Михайлович; Steblovskyy, D. V.; Skikevych, M. H.; Voloshyna, L. I.; Popovych, I. Yu.; Skrypnyk, V. M.
  В статті наведено дані щодо кількості, виду і характер мікрофлори у пацієнтів з гнійно-запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки. Метою дослідження було визначити склад мікрофлори абсцесів і флегмон ЩЛД і оцінити її чутливість до широко використовуваних антибіотиків у хворих, які проживають в Полтавській області. Під нашим спостереженням знаходилися 188 хворих з гострими гнійними захворюваннями ЩЛД у віці від 18 до 74 років. В ході досліджень відзначено характеристику мікрофлори порожнини рота хворих яка значно залежить від поширеності гнійно-запального процесу; В статье приведены данные по количеству, виду и характеру микрофлоры у пациентов с гнойновоспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. Целью исследования было определить состав микрофлоры абсцессов и флегмон ЧЛО и оценить ее чувствительность к широко используемым антибиотикам у больных, проживающих в Полтавской области. Под нашим наблюдением находились 188 больных с острыми гнойными заболеваниями ЧЛО в возрасте от 18 до 74 лет. В ходе исследований отмечено характеристику микрофлоры полости рта больных которая значительно зависит от распространенности гнойно-воспалительного процесса; The article presents data on the number, type and nature of microflora in patients with purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region. The aim of the study was to determine the composition of the microflora of abscesses and phlegmon of the cholesterol and to assess its sensitivity to widely used antibiotics in patients living in the Poltava region. Under our supervision, there were 188 patients with acute purulent diseases of the MHF aged from 18 to 74 years old. In the course of studies, a characteristic of the microflora of the oral cavity of patients was noted which is significantly depends on the prevalence of purulent-inflammatory process.
 • Документ
  Рентгенологічні та МРТ характеристики дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу компресійного генеза
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Рибалов, Олег Васильович; Новіков, Вадим Михайлович; Яценко, Павло Ігорович; Іваницька, Олена Сергіївна; Коросташова, Марія Анатоліївна; Рыбалов, Олег Васильевич; Новиков, Вадим Михайлович; Яценко, Павел Игоревич; Иваницкая, Елена Сергеевна; Коросташова, Мария Анатольевна; Rybalov, O. V.; Novikov, V. M.; Yatsenko, P. I.; Ivanytsʹka, O. S.; Korostashova, M. A.
  Метою дослідження стало порівняльне вивчення рентгенологічних та МРТ характеристик обох скронево-нижньощелепних суглобів у пацієнтів з клінічними проявами компресійного больового симптому. Вивчені 93 зонограми, 28 комп’ютерних томограм, 19 магнітно-резонансних томограм СНЩС пацієнтів з явищами компресійно-дислокаційної дисфункції. Авторами об’єктивно встановлені взаємовідношення всіх анатомічних компонентів обох суглобів, що дає можливість виявити причину виникнення суглобового компресійного больового симптому, а також проводити ефективне лікування захворювання та доказовий контроль його результатів; Целью исследования явилось сравнительное изучение рентгенологических и МРТ характеристик обоих височно-нижнечелюстных суставов у пациентов с клиническими проявлениями компрессионного болевого симптома. Изучены 93 зонограммы, 28 компьютерных томограмм, 19 магнитно-резонансных томограмм ВНЧС пациентов с явлениями компрессионно-дислокационной дисфункции. Авторами объективно установлены взаимоотношения всех анатомических компонентов обоих суставов, что дает возможность установить причину возникновения суставного компрессионного болевого симптома, а так же проводить эффективное лечение заболевания и доказательный контроль его результатов; The aim of the study was to study the radiographic and MRI characteristics of both temporomandibular joints in patients with clinical manifestations of compression pain symptom. 93 zonograms, 28 computer tomograms, 19 magnetic resonance imaging of TMJ patients with the phenomena of compression-dislocation dysfunction were studied. The authors objectively established the relationships of all the anatomical components of both joints, which makes it possible to establish the cause of articular compression pain symptom, as well as to carry out effective treatment of the disease and evidence control of its results.
 • Документ
  Усунення гіперчутливості зубів: поєднання консервативного та хірургічного лікування
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Іваницька, Олена Сергіївна; Іваницький, Ігор Олексійович; Рибалов, Олег Васильович; Гаврильєв, Віктор Миколайович; Бойко, Ігор Васильович; Иваницкая, Елена Сергеевна; Иваницкий, Игорь Алексеевич; Рыбалов, Олег Васильевич; Гаврильев, Виктор Николаевич; Бойко, Игорь Васильевич; Ivanyts’ka, О. S.; Ivanyts’kyi, І. О.; Rybalov, O. V.; Havryl’ev, V. M.; Boyko, I. V.
  У статті зазначається, що актуальність дослідження проблеми гіперчутливості зубів пов’язана не лише з високою частотою та багатофакторністю ґенезу цього захворювання, але і з тим, що ефективність його лікування не завжди є достатньою та тривалою. Автори запропонували комплексний метод усунення підвищеної чутливості зубів з рецесією ясен. На думку дослідників, тривалий терапевтичний результат усунення патологічної чутливості зубів досягається поєднанням місцевого консервативного та хірургічного лікування, а також загальним впливом на організм, тим самим посилюючи процеси ремінералізації твердих тканин зубів та стабілізуючи патологічні процеси в тканини пародонта. Результати дослідження розширюють можливості розробки патогенетично обґрунтованого лікування пацієнтів із гіперчутливістю зубів, що пов’язана з рецесією ясен; В статье отмечается, что актуальность исследования проблемы гиперчувствительности зубов связана не только с высокой частотой и многофакторностью генеза этого заболевания, но и с тем, что эффективность его лечения не всегда является достаточной. Авторы предложили комплексный метод устранения патологической чувствительности зубов с рецессией десен. По мнению исследователей, длительный терапевтический результат устранения повышенной чувствительности зубов достигается сочетанием местного консервативного и хирургического лечения, а также общим воздействием на организм, тем самым усиливая процессы реминерализации твердых тканей зубов и стабилизируя патологические процессы в тканях пародонта. Результаты исследования расширяют возможности разработки патогенетически обоснованного лечения пациентов с гиперчувствительностью зубов, сочетающейся с рецессией десен; In the modern context, most European countries face a noticeable tendency of increased of the hypersensitivity of teeth (HT), which can exist as an independent disease, as well as to accompany periodontal diseases. In recent years, new medications have been introduced in the dental market for treating HT, having different chemical composition and mechanism of action. However, their effective use is sometimes impeded due to the fact that functional and structural changes in the tissues of the tooth and periodontium occur against the background of disrupted general metabolic processes. Therefore, it is quite obvious that a significant increase in the effectiveness.
 • Документ
  Роль поліморфізму гену колагену 1 типу альфа-2 (COL1A2) (rs42524) в діагностичних методиках оцінки післяопераційних рубців шкіри, локалізованих в різних ділянках голови та шиї
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Буханченко, Ольга Петрівна; Аветіков, Давид Соломонович; Шликова, Оксана Анатоліївна; Локес, Катерина Петрівна; Кайдашев, Ігор Петрович; Буханченко, Ольга Петровна; Аветиков, Давид Соломонович; Шлыкова, Оксана Анатольевна; Локес, Екатерина Петровна; Кайдашев, Игорь Петрович; Bukhanchenko, O. P.; Avetikov, D. S.; Shlykova, O. A.; Lokes, K. P.; Kaidashev, I. P.
  Зацікавленість проблемою формування рубців шкіри голови та шиї спричинене зростаючою поширеністю цього захворювання серед населення. Відомо, що процес формування патологічних рубців нерозривно пов’язаний із порушенням співвідношення компонентів міжклітинного матриксу і, в першу чергу, гену колагену І типу. Дана робота присвячена питанню диференційної діагностики патологічних рубців шкіри щелепно-лицевої ділянки. Викладено комплексний підхід, що до вирішення цієї актуальної проблеми з урахуванням визначення впливу поліморфізму гену колагену 1 типу альфа-2 (COL1A2) (rs42524) на формування рубцевозмінених тканин, що локалізовані в різних ділянках голови та шиї. Також проведено дослідження зв’язки між наявністю у генотипі поліморфного варіанту гену COL1A2 (rs42524) та показниками системи RGB; Интерес к проблеме формирования рубцов кожи головы и шеи вызвано растущей распространенности этого заболевания среди населения. Известно, что процесс формирования патологических рубцов неразрывно связан с нарушением соотношения компонентов межклеточного матрикса и, в первую очередь, гена коллагена I типа. Данная работа посвящена вопросу дифференциальной диагностики патологических рубцов кожи челюстно-лицевой области. Изложены комплексный подход, к решению этой актуальной проблемы с учетом определения влияния полиморфизма гена коллагена 1 типа альфа-2 (COL1A2) (rs42524) на формирование рубцевозминених тканей, локализованные в различных участках головы и шеи. Также проведено исследование связи между наличием в генотипе полиморфного варианта гена COL1A2 (rs42524) и показателями системы RGB; Interest in the problem of scarring of the scalp and neck is caused by growing prevalence of this disease among the population. It is known that the process of formation of pathological scars is inextricably linked to the violation of the ratio of components of the intercellular matrix and, first of all, collagen type I gene. This paper deals with the issue of differential diagnosis of pathological skin scars maxillofacial area. The complex approach to solving this topical problem with determination of influence of collagen gene 1 type alpha-2 (COL1A2) (rs42524) polymorphism on formation scar tissue localized to different areas of the head and neck. A study was also conducted association between the presence of the polymorphic variant of the COL1A2 gene (rs42524) in the genotype and the indicators of the RGB system.
 • Документ
  Зміни окисного фосфорилювання в тканинах слинних залоз при гострому опіковому шоці
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Бондаренко, Валерій Володимирович; Стебловський, Дмитро Валерійович; Яценко, Ігор Володленович; Іваницька, Олена Сергіївна; Іваницький, Ігор Олексійович; Бондаренко, Валерий Владимирович; Стебловский, Дмитрий Валерьевич; Яценко, Игорь Володленович; Иваницкая, Елена Сергеевна; Иваницкий, Игорь Алексеевич; Bondarenko, V. V.; Steblovskyi, D. V.; Yatsenko, I. V.; Ivanytska, E. S.; Ivanytskyi, I. A.
  У статті зазначається, що актуальність вивчення опікової хвороби пов’язана не лише з високою частотою тяжких опіків в сучасних умовах, але і з високою летальністю при цьому. Авторами були вивчені порушення енергетичного метаболізму в тканинах слинних залоз при експериментальній опіковій хворобі. Результати дослідження окисного фосфорилювання в тканинах слинних залоз піддослідних тварин свідчать про те, що в стадії опікового шоку тканинне дихання порушувалось, а вміст неорганічного фосфату підвищується; В статье отмечается, что актуальность изучения ожоговой болезни связана не только с высокой частотой тяжелых ожогов в современных условиях, но и с высокой летальностью при этом. Авторами были изучены нарушения энергетического метаболизма в тканях слюнных желез при экспериментальной ожоговой болезни. Результаты исследования окислительного фосфорилирования в тканях слюнных желез подопытных животных свидетельствуют о том, что в стадии ожогового шока тканевое дыхание нарушается, а содержание неорганического фосфата повышается; The article notes that the relevance of the study of burn disease is associated not only with a high incidence of severe burns in modern conditions, but also with a high mortality rate. The authors studied violations of energy metabolism in the tissues of the salivary glands in experimental burn disease. The results of a study of oxidative phosphorylation in the tissues of the salivary glands of experimental animals indicate that in the stage of burn shock tissue respiration is impaired, and the content of inorganic phosphate increases.
 • Документ
  Історичні віхи становлення та напрямки розвитку науково-педагогічної діяльності кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї (до 50-річчя полтавського періоду кафедри)
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Ждан, Вячеслав Миколайович; Дворник, Валентин Миколайович; Аветіков, Давид Соломонович; Яценко, Ігор Володленович; Іваницька, Олена Сергіївна; Рибалов, Олег Васильович; Гаврильєв, Віктор Миколайович; Ждан, Вячеслав Николаевич; Дворник, Валентин Николаевич; Аветиков, Давид Соломонович; Яценко, Игорь Володленович; Иваницкая, Елена Сергеевна; Рыбалов, Олег Васильевич; Гаврильев, Виктор Николаевич; Zhdan, V. N.; Dvornik, V. N.; Avetikov, D. S.; Yatsenko, I. V.; Ivanytska, E. S.; Rubalov, O. V.; Gavrilev, V. N.
  Перший історичний період кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї Української медичної стоматологічної академії розпочався у місті Харкові, де з 1921 року хірургічна стоматологія викладалась на кафедрах оперативної одонтології (зав. каф. проф. Гейзенберг І.С.) та приватної хірургії голови та обличчя (зав. каф. проф. Фабрикант М.Б.) Харківського медичного інституту, з 1931 року Харківського стоматологічного інституту. У 1929 році після об’єднання двох кафедр, вона отримала назву «Кафедра хірургічної стоматології». Першим завідувачем кафедри став професор Мойсей Борисович Фабрикант (1929- 1951 р.р.); Первый исторический период кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с пластической и реконструктивной хирургией головы и шеи Украинской медицинской стоматологической академии начался в городе Харькове, где 1921 хирургическая стоматология выкладывалась на кафедрах оперативной одонтологии (зав. каф. проф. Гейзенберг И.С.) и частной хирургии головы и лица (зав. Каф. Проф. Фабрикант М.Б.) Харьковского медицинского института, с 1931 года Харьковского стоматологического института. В 1929 году после объединения двух кафедр, она получила название «Кафедра хирургической стоматологии». Первым заведующим кафедрой стал профессор Моисей Борисович Фабрикант (192-1951 г.г.); The first historical period of the department of surgical dentistry and maxillofacial surgery with plastic and reconstructive surgery head and neck of the Ukrainian Medical Dental Academy began in Kharkiv, where with In 1921, surgical dentistry was taught at the departments of operative odontology (head of the department. prof. Heisenberg IS) and private head and face surgery (Head: Prof. Fabricant, PhD) MB) Kharkov Medical Institute, since 1931 year of Kharkov Dental Institute. IN In 1929, after the two departments were merged, she was named "Department of Surgical Dentistry". The first head of the department was Professor Moses Fabrikant (1929-1951).
 • Документ
  Оптимізація проведення оперативних доступів щелепно-лицевої локалізації: огляд літератури
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Локес, Катерина Петрівна; Аветіков, Давид Соломонович; Розколупа, Олександр Олексійович; Ставицький, Станіслав Олександрович; Гаврильєв, Віктор Миколайович; Локес, Екатерина Петровна; Аветиков, Давид Соломонович; Розколупа, Александр Алексеевич; Ставицкий, Станислав Александрович; Гаврильев, Виктор Николаевич; Lokes, E. P.; Avetikov, D. S.; Rozkolupa, A. A.; Stavitskiy, S. A.; Gavrilev, V. N.
  У статті представлений аналіз літературних джерел щодо особливостей проведення оперативних доступів щелепно-лицьової локалізації. Дефекти і деформації щелепно-лицьової локалізації представляють собою важливу і поширену проблему сучасної медицини. Значне збільшення кількості пацієнтів з такими патологіями обумовлює бурхливий розвиток реконструктівновосстановітельной хірургії щелепно-лицевої ділянки. Важливою проблемою даного розділу медичної науки є необхідність враховувати естетичний компонент при плануванні і проведенні оперативного лікування. Тому вивчення шляхів проведення найбільш оптимальних розрізів є нагальну потребу. Вказані лінії напруги і релаксації шкіри різних топографоанатомічному областей; В статье представлен анализ литературных источников относительно особенностей проведения оперативных доступов челюстно-лицевой локализации. Дефекты и деформации челюстно-лицевой локализации представляют собой важную и распространенную проблему современной медицины. Значительное увеличение количества пациентов с такими патологиями обуславливает бурное развитие реконструктивновосстановительной хирургии челюстно-лицевой области. Важной проблемой данного раздела медицинской науки является необходимость учитывать эстетический компонент при планировании и проведении оперативного лечения. Поэтому изучение путей проведения наиболее оптимальных разрезов представляет собой крайнюю необходимость. Указаны линии напряжения и релаксации кожи различных топографоанатомических областей; The article presents an analysis of literary sources regarding the features of operative accesses of the maxillofacial localization. Defects and deformations of the maxillofacial localization are an important and common problem of modern medicine. A significant increase in the number of patients with such pathologies leads to the rapid development of reconstructive surgery of the maxillofacial region. An important problem in this section of medical science is the need to consider the aesthetic component when planning and conducting surgical treatment.Therefore, the study of the ways to conduct the most optimal cuts is an urgent need. The lines of skin tension and relaxation of various topographic anatomical regions are indicated.
 • Документ
  Патогенетически обоснованное применение лекарственных препаратов в зависимости от выраженности болевого синдрома или проявления воспалительной реакции в стоматологической практике
  (Українська медична стоматологічна акаедмія, 2019) Шундрик, Марина Аркадьевна; Марченко, Ирина Ярославовна; Ткаченко, Ирина Михайловна; Водорез, Ярослав Юрьевич; Shundrik, M. A.; Marchenko, I. Y.; Tkachenko, I. M.; Vodoriz, Y. Y.; Шундрик, Марина Аркадіївна; Марченко, Ірина Ярославівна; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Водоріз, Ярослав Юрійович
  Резюме. Одним з найбільш поширених симптомів різних захворювань є біль різної інтенсивності і тривалості. У стоматологічній практиці больовий синдром найбільш часто обумовлений наявністю запальних процесів (пульпіт, періодонтит, пародонтит, альвеоліт, періостит, остеомієліт, гострий герпетичний гінгівостоматит і т. ін.) або травми тканин, а також при проведенні хірургічних, багатьох терапевтичних, ортопедичних і ортодонтичних втручань в щелепно-лицевій ділянці. З урахуванням патогенезу больового синдрому запального і травматичного характерів для його профілактики та лікування обгрунтованим є застосування ліків, що пригнічують синтез і секрецію ендогенних алгогенів і медіаторів, які впливають на різні ланки запального процесу, в зв’язку з чим препаратами першого вибору для фармакотерапії цієї патології є нестероїдні проти-запальні засоби (НПЗЗ). Резюме. Одним из наиболее распространенных симптомов различных заболеваний является боль различной интенсивности и длительности. В стоматологической практике болевой синдром наиболее часто обусловлен наличием воспалительных процессов (пульпит, периодонтит, пародонтит, альвеолит, периостит,остеомиелит, острый герпетический гингивостоматит и т. д.) или травмы тканей, а также при проведении хирургических, многих терапевтических, ортопедических и ортодонтических вмешательств в челюстно-лицевой области. С учетом патогенеза болевого синдрома воспалительного и травматического характеров для его профилактики и лечения обоснованным является применение лекарств, подавляющих синтез и секрецию эндогенных алгогенов и медиаторов, воздействующих на разные звенья воспалительного процесса, в связи с чем препаратами первого выбора для фармакотерапии этой патологии являются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Abstract. Pain of varying intensity and duration is one of the most common symptoms of various diseases. Treatment of pain syndromes is rather challenging task. Modern medicine has the ability of focused influence on complex mechanisms of pain perceptions in order to protect the patient from acute pain associated with trauma or surgery. However, the sustainable practice of usage of unified schemas and specific generally accepted algorithms has not yet been observed. According to modern estimations severe pain affects from 30% to 75% of patients. Therefore, fast and complete pain relief is one of the priority tasks of pharmacotherapy.