Вісник проблем біології і медицини, Випуск 1, Том 1 (148)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 42
 • Документ
  Оцінка адаптації крайового прилягання реставраційного матеріалу в зубах з клиноподібними дефектами
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Браїлко, Наталія Миколаївна; Brailko, N. N.
  Досліджувані нами величини насправді надзвичайно малі і визначити пори іншим способом, окрім мікроскопічного неможливо. Проте, під мікроскопом можна помітити ділянки неповної адгезії матеріалу до твердих тканин зубів. Згідно отриманих результатів можна зробити висновки, що ідеальної адгезивної системи не існує. Все ж таки, ми маємо вибирати серед існуючих на ринку адгезивних систем таку, яка найбільш задовольнить потреби стоматологів. За нашими даними такою є адгезивна система 5-го покоління у поєднанні з препарувальним методом лікування клиноподібних дефектів зубів та перетворенням їх у порожнину типу каріозної (з п’ятьма стінками).
 • Документ
  Аналіз захворюваності та поширеності депресивних розладів жителів Полтавської області в період збройного конфлікту
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Гавловський, Олександр Данилович; Голованова, Ірина Анатоліївна; Gavlovsky, O. D.; Golovanova, I. A.
  Будь-який соціальний конфлікт, у тому числі військовий, впливає на стан взаємостосунків у суспільстві. В першу чергу це стосується соціальних груп та людей, які безпосередньо на собі зазнали наслідків воєнного конфлікту: до них відносяться люди, які змушені були переїхати у зв’язку бойовими діями на території якій вони проживають, сім’ї, які зазнали втрат внаслідок Російської агресії та проведення Антитерористичної операції. Одним з наслідків конфлікту є зростання людей з девіантною поведінкою в суспільстві. Девіантність провокують проблеми бездомності, дитячої занедбаності, різних видів насилля, безробіття, соматичні та психічні захворювання, інвалідність, міграції та меншини, що мають недостатні ресурси, проблеми ув’язнення, проблеми людей похилого віку та ін.
 • Документ
  Особливості гормонального гомеостазу у жінок з ранньою менопаузою
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Чайка, К. В.; Шалько, М. Н.; Степаненко, Т. О.; Загородня, О. С.
  В статті наведено результати вивчення концентрації основних жіночих репродуктивних гормонів у жінок з різним віком припинення менструальної функції. Показано, що жінки менопаузі, що настала до 40 років, в абсолютній більшості мають критично низькі концентрації естрадіолу в сироватці. Це відрізняє їх від групи жінок з настанням менопаузи після 45 років, третина з яких мала концентрацію естрадіолу на нижній межі референтних значень. Крім того, у жінок з ранньою менопаузою вже протягом 18 місяців від останньої менструації відбувається вирівнювання співвідношення естрон\естрадіол, що свідчить про більш глибоке виснаження фолікулярного апарату. Попри однотипні зміни концентрації ФСГ та інгібіну В у жінок в менопаузі, лише в групі пацієнток з раннім виснаженням яєчників виявлено кореляційний зв’язок між цими параметрами, що доводить відмінності в походженні менопаузи до 40 років та після 45 років. Отримані дані доводять, що жінки, менструальна функція яких завершилась до 40 років, перебувають в більш глибокому естрогенному дефіциті.
 • Документ
  Досвід використання дабігатрану у пацієнтів із фібриляцією передсердь, тромбозом вушок передсердь та високим ризиком геморагічних ускладнень
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Ханюков, О. О.; Єгудіна, Є. Д.; Сапожниченко, Л. В.; Калашникова, О. С.; Бублій, Р. В.
  Актуальність проблеми фібриляції передсердь обумовлена значною поширеністю даної аритмії, а також пов’язана з п’ятикратним підвищенням ризику розвитку кардіоемболічного інсульту. Поява нових оральних антикоагулянтів, зокрема дабігатрану етаксілату, потребує подальших досліджень, які дозволять ефективно та безпечно використовувати прямий інгібітор тромбіну в профілактиці тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із фібриляцією передсердь. У дослідження включено 70 пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь та тромбозом вушок передсердь, які у вигляді антикоагулянтної терапії отримували дозу дабігатрану 150 мг або 110 мг двічі на день залежно від швидкості клубочкової фільтрації та ризику кровотечі. Встановлено, що пацієнти з фібриляцією передсердь неклапанного генезу та тромбозом вушок передсердь мали в середньому 3,6 бали за шкалою CHA2DS2-VASc та 25,7% із них відносились до групи високого ризику за шкалою HAS-BLED. Використання дози дабігатрану 150 мг або 110 мг двічі на день ефективне та безпечне в профілактиці тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із фібриляцією передсердь неклапанного ґенезу, тромбозом вушок передсердь та високим ризиком геморагічних ускладнень.
 • Документ
  Особливості мікробоценозу сечостатевої системи жінок при патологічних станах
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Тригуб, С. А.; Голодок, Л. П.; Скляр, Т. В.; Trygub, S. A.; Holodok, L. P.; Skliar, T. V.
  Досліджено видовий склад мікрофлори сечостатевої системи жінок в нормі та в асоціації з вірусними агентами при патологічних змінах. Для проведення дослідів було обстежено 395 жінок віком від 18 до 60 років культуральним методом та за допомогою ПЛР з детекцією результатів в режимі реального часу. За результатами обстеження було встановлено, що серед 395 жінок у 134 жінок виявлений нормоценоз і в 261 жінки – дисбіоз урогенітального тракту, при цьому спостерігалося стрімке зниження корисних представників роду Lactobacillus spp. У клінічно значимих титрах найчастіше були виділені представники роду Candida spp., Enterobacteriacea spp., Streptococcus spp, і такі види, як Gardnerela vaginalis, Ureaplasma (urealyticum + parvum) та Mycoplasma hominis. Відмічено, що у жінок репродуктивного віку в 58% випадків збудники були виявлені у вигляді асоціації декількох мікроорганізмів, найбільший відсоток складали асоціації бактерії з агентами вірусної природи (32%), та бактерії з дріжджоподібними грибами роду Candida spp. (26%). Моноінфекції вірусної етіології (18%), головним чином були представлені ВПЛ високого онкогенного ризику, частіше було виділено 16, 18, 39 та 31 тип.
 • Документ
  Опитувальник щодо виявлення ранніх ознак остеопорозу у хворих на цукровий діабет 2 типу
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Тітова, Ю. О.; Кравчун, Н. О.; Titova, J. A.; Kravchun, N. A.
  В дослідження було включено 137 пацієнтів (72 жінки і 65 чоловіків). Пацієнти були розподілені на 3 групи: 1-ша група (45 осіб) – ЦД 2 типу; 2-га група (47 осіб) – не страждають на ЦД 2 типу; 3-тя група (45 осіб) – ЦД 2 типу з НАЖХП. У всіх пацієнтів використаний опитувальник виявлення ранніх ознак остеопорозу у хворих на ЦД 2 типу. За допомогою опитування, вдалось встановити, що пацієнтів, що хворіють на ЦД 2 типу з супутньою НАЖХП ризик розвитку ОП високий, в той же час у осіб, які не мають ЦД та НАЖХП, має місце низький ризик розвитку ОП. У хворих на ЦД 2 типу має місце середній ризик розвитку ОП.
 • Документ
  Оцінка рівня психологічної адаптації у ВІЛ інфікованих з непсихотичними психічними розладами
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Спіріна, І. Д.; Фаузі, Є. С.; Гненна, О. М.; Коваленко, Т. Ю.; Широков, О. В.
  У статті наведено результати комплексного клініко-психодіагностичного обстеження 43-х ВІЛ інфікованих пацієнтів з непсихотичними психічними розладами. За результатами дослідження визначено, що попри певну частку адаптованих до хвороби серед обстежених з ВІЛ статусом, у більшості хворих спостерігаються інтерпсихічна, і меншою мірою, інтрапсихічна дезадаптації. У інфікованих на ВІЛ, яким притаманна саморуйнівна поведінка, виявлено більший ступінь розладів адаптації порівняно з групою без аутоагресивної поведінки.
 • Документ
  Патогенетичне значення окремих збудників та їх асоціацій у гнійно-некротичних процесах при синдромі стопи діабетика
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Польовий, В. П.; Кхоршані, Білел; Сидорчук, І. Й.; Кнут, Р. П.; Плегуца, І. М.; Сидорчук, Р. І.; Рак, О. Г.
  Синдром діабетичної стопи (СДС) є одним з найпоширеніших хірургічних захворювань. Існуючі дослідження мікрофлори при СДС не дають повного розуміння які саме збудники є основними – такими, що визначають тяжкість патологічного процесу. Метою дослідження є встановлення таксономічного складу, популяційних рівнів та патогенетичного значення мікрофлори при СДС. Патологічний матеріал набрано у 107 хворих на СДС, віднесених до 2-3 ступенів за класифікацією PEDIS, з легкою та помірною тяжкістю інфекції за IDSA. Для визначення патогенетичного значення мікробіоти розраховували ряд інтегральних показників. Виділено та ідентифіковано 120 штамів 18 різних таксономічних груп. Основними збудниками гнійнонекротичних процесів при СДС є грампозитивні факультативно анаеробні та аеробні коки (73,33%), серед яких ключове місце посідає коагулазопозитивний S. aureus, який формує гнійно-некротичний процес у 31,78% хворих у монокультурі та у 8,41% пацієнтів в асоціації із S. saprophyticus, Р. vulgaris та P. magnus. Значущість умовно патогенних бактерій у формуванні гнійно-некротичних процесів при СДС найвища у S. aureus. Вона нижча у S. epidermidis у 2,93 разу, S. intermedius – у 4,1 разу, S. haemolyticus та S. pyogenes – у 6,83 разу, у Р. vulgaris – у 10,25 разу.
 • Документ
  Оптимізація діагностики коморбідної патології органів грудної клітки на догоспітальному етапі у хворих на ішемічний інсульт
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Муратова, Т. М.; Храмцов, Д. М.; Бусел, С. В.; Баташова-Галінська, В. А.; Бобровська, К. А.; Muratova, T. M.; Khramtsov, D. M.; Busel, S. V.; Batashova-Galinska, V. A.; Bobrovsky, K. A.
  Метою дослідження була оцінка ефективності застосування діагностики коморбідної патології органів грудної клітки на догоспітальному етапі у хворих на ішемічний інсульт. Показано, що у момент надходження до стаціонару у 12,6% хворих на ішемічний інсульт були ознаки позашпитальної пневмонії. Пізня шпитальна пневмонія визначається у 11,3% хворих з ГПМК, з них лише у 6,1% діагноз був встановлений до госпіталізації. Частим явищем у хворих з ГПМК є гіпостаз у легенях, який визначається у 44,1% хворих. У значної кількості пацієнтів (19,8%) під час МСКТ скринінгу були виявлені КТ-ознаки ХОЗЛ, а у 2,0% була виявлена пухлинна патологія. Застосування МСКТ-скринінгу дозволяє підвищити ефективність діагностики коморбідної патології органів грудної клітки у хворих на ішемічний інсульт на догоспітальному етапі. Обговорюється доцільність МСКТ-скринінга захворювань органів грудної клітки для первинного обстеження хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу для закладів 3-го рівня надання медичної допомоги та університетських клінік, які мають власні інсультні центри.
 • Документ
  Особливості цитокінового профілю крові щурів в динаміці іммобілізаційного стресу на тлі гіпотиреозу
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Любович, О. Є.; Кліщ, І. М.; Lyubovich, О. Ye.; Klishch, I. M.
  Метою нашого дослідження було вивчити особливості цитокінового профілю крові у щурів за умови іммобілізаційного стресу, що реалізується на тлі гіпотиреозу. Дослідження проведено на 84 статевозрілих білих щурах-самцях лінії Вістар. Концентрацію TNF-α, IL-1β та IL-6 вивчали методом твердофазового імуноферментного аналізу з використанням наборів реагентів “RayBio” виробництва “RayBiotech” (США). Встановлено, що моделювання іммобілізаційного стресу у щурів супроводжується гіперпродукцією прозапальних цитокінів, що відіграє важливу роль в ініціації патологічного процесу та запуску метаболічних каскадних реакцій. За співвідношенням IL‑1β до TNF‑α встановлено переважання запального компоненту на стадії тривоги, адаптацією до дії стресу через 48 годин на стадії резистентності з наступним прогресуванням на стадії виснаження, що супроводжувалося достовірним підвищенням індексу деструкції. У тварин з дефіцитом йодовмісних гормонів щитоподібної залози моделювання іммобілізаційного стресу також супроводжується гіперпродукцією прозапальних цитокінів. За співвідношенням IL‑1β до TNF‑α встановлено переважання деструктивних процесів на стадії тривоги відносно еутиреоїдних щурів, адаптацію до дії стресу через 48 годин на стадії резистентності з наступним переважанням запального компоненту на стадії виснаження.
 • Документ
  Дослідження стану оксидативного стресу при експериментальних ринітах різного ґенезу
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Крижна, С. І.; Київська, Ю. О.; Тюпка, Т. І.; Козар, В. В.
  Проведено один з етапів патофізіологічного дослідження стану прооксидантно-антиоксидантного стану за показником окисного стресу слизової носа на місцевому та загальному рівнях у щурів з хімічним і бактеріальним ринітом. Моделювання ринітів за показником коефіцієнту оксидативного стресу достовірно призводило до високого ступеню порушення системи ПОЛ та АОЗ при різних видах ринітів (хімічному та бактеріальному) на 3-ю добу на місцевому та системному рівнях розвитку патології. Доведено, що до кінця терміну спостереження потужність компенсаторних механізмів була недостатньою, що проявлялося високим коефіцієнтом оксидативного стресу при обох видах ринітів на місцевому та системному рівнях. При хімічному риніті на системному рівні такі зсуви були більш вираженими – у 1,49 рази на 3-ю добу та у 1,27 рази на 14-у добу експерименту. При бактеріальному – у 2,0 рази на 3-ю добу та у 2,59 рази на 14-у добу експерименту. Ступінь порушення системи ПОЛ та АОЗ був більш виражений при бактеріальному риніті на системному рівні у порівнянні з хімічним ринітом. Отримані результати дозволяють продовжити дослідження перебігу експериментальних ринітів, механізмів розвитку захисту та відновлення тканин.
 • Документ
  Особливості деяких біохімічних маркерів вагітності у вагітних з єдиною пупковою артерією плода
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Красовська, О. В.; Лакатош, В. П.; Антонюк, М. І.; Лакатош, П. В.; Костенко, О. Ю.; Krasovs’ka, O. V.; Lakatosh, V. P.; Antoniuk, M. I.; Lakatosh, P. V.; Kostenko, O. Y.
  Єдину пупкову артерію (ЄПА) вважають незалежним фактором ризику хромосомних аномалій та вад розвитку плодів. У статті наведено порівнювальні дані оцінки деяких біохімічних маркерів вагітності при вагітності з ЄПА плода та при вагітності з двома артеріями пуповини та фізіологічними пологами. Мета дослідження – визначити особливості деяких біохімічних маркерів вагітності у вагітних з єдиною пупковою артерією плода. Об’єкт і методи дослідження – 31 вагітна з єдиною пупковою артерією плода (досліджувана група), 62 вагітні з 2 артеріями пуповини плода (контрольна група). В обох групах порівнювали такі показники: вільна β-субодиниця ХГ, РАРР-А в терміні 12-13 тижнів, β-ХГ, вільний естріол та альфа-фетопротеїн (АФП) в терміні 17-18 тижнів та плацентарний лактоген (ПЛ) на різних термінах 3-го триместру вагітності. Результати дослідження та їх обговорення: встановлено, що серед вагітних з ЄПА спостерігається значний відсоток вагітних (26,8%) зі збільшеними показниками рівню РАРР-А в терміні 12-13 тижнів гестації. Анамнестично встановлено, що у вагітних з ЄПА та акушерськими ускладненнями в пологах відмічався вірогідно менший рівень вільної субодиниці β-ХГ в 12-13 тижнів вагітності порівняно з вагітними з ЄПА без таких ускладнень. Висновки: у 26,8% вагітних з ЄПА спостерігається збільшення рівню РАРР-А на 12-13 тижні вагітності. Вагітні з ЄПА мають достеменно нижчий рівень ПЛ в терміні 37-38 тижнів вагітності, що підтверджує наявність несприятливого стану вагітних з ЄПА, та супроводжується або сприяє більш ранньому настанню пологів серед вагітних з ЄПА.
 • Документ
  Клиническая характеристика больных поясничным остеохондрозом с нарушением двигательного стереотипа
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Колесниченко, В. А.; Гресько, И. В.; Kolesnichenko, V. A.; Gresko, I. V.
  Вивчено ортопедичний статус 80 хворих на поперековий остеохондроз з порушенням рухового стереотипу і міотонічними реакціями м’язів попереково-тазової області у віці 22 – 44 (31,7 ± 4,4) року. При оцінці ортопедичного статусу встановлений асиметричний гіпертонус паравертебральних м’язів, а також несиметричне положення антропометричних орієнтирів правої і лівої, а також верхній і нижньої половини тулуба, яке збільшується при динамічних навантаженнях.
 • Документ
  Основні напрямки вивчення якості життя пацієнтів з алергічним ринітом
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Задорожна, А. Г.; Zadorozhna, A. G.
  Епідеміологічні дослідження, проведені в багатьох європейських країнах, показали, що за останнє десятиріччя захворюваність на алергічний риніт (АР) виросла в десятки разів. В дослідженні, яке було проведене в Канаді в 1994 році, показано, що затрати на амбулаторні візити та лікарські засоби становлять близько $16 млн., з яких лише $4,4 млн. – на візити до лікаря та придбання призначених препаратів у пацієнтів з алергічним ринітом. Високі витрати на лікування АР визначаються також значними непрямими витратами, які обумовлені тимчасовою непрацездатністю хворих, негативним психоемоційним станом пацієнтів, а саме, знижує інтегральний показник – оцінка якості життя. Метою роботи чинного дослідження стало вивчення показників якості життя у хворих з сезонним (САР) та цілорічним алергічним ринітом (ЦАР) у Дніпропетровській та Київській областях. Об’єкт і методи дослідження. В дослідженні прийняло участь всього 166 пацієнтів з Дніпропетровської (52 пацієнта з сезонним АР (САР) та 46 – цілорічним АР (ЦАР)) та Київської (40 – САР та 28 – ЦАР) областях, котрих анкетували за допомогою опитувальника SF-36. Результати дослідження. При аналізі результатів анкетування показано значне зниження 4 основних показників – «Ролеве функціонування, обумовлене фізичним станом» та «Ролеве функціонування, обумовлене емоційним станом», а також оцінка «Життєвої активності» і «Соціального функціонування», що свідчить про емоційні та фізичні проблеми, які можна вважати фактором розвитку депресії, тривоги у пацієнтів з алергічним ринітом. Дані результати свідчать про негативний вплив алергічного риніту на якість життя як у хворих з сезонними проявами так і цілорічними впливами ряду алергенів. Отримані дані потребують клінікоекономічної оцінки фармакотерапевтичного забезпечення хворих на алергічний риніт, що стане подальшим об’єктом нашого дослідження.
 • Документ
  Дослідження гострої токсичності та антиексудативної активності похідних іліденгідразидів 8-морфолінотеофілініл-7-оцтової кислоти
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Дученко, К. А.; Корнієнко, В. І.; Ладогубець, О. В.; Пономаренко, О. В.; Гаркуша, І. В.; Duchenko, К. А.; Kornienko, V. І.; Ladogubets, Е. V.; Ponomarenko, О. V.; Harkusha, І. V.
  Мета дослідження – експериментальне вивчення гострої токсичності та протизапальної активності в залежності від хімічної структури похідних іліденгідразидів 8-морфолінотеофілініл-7-оцтової кислоти. Встановлено, що ЛД50 похідних іліденгідразидів 8-морфолінотеофілініл-7-оцтової кислоти знаходиться в інтервалі від 650 до 940 мг/кг. В дослідах на щурах досліджено залежність протизапальної активності від хімічної структури похідних іліденгідразидів 8-морфолінотеофілініл-7-оцтової кислоти. Найбільшу антиексудативну активність виявила сполука № 1 – 5-нітрофуріл-2-пропеніліденгідразид-8-морфолінотеофілініл7-оцтової кислоти, яка у дослідних щурів зменшувала експериментальний карагеніновий набряк лапки на 48,7% і за активністю не поступалася дії препарату порівняння диклофенаку натрію. Похідні іліденгідразидів 8-морфолінотеофілініл-7-оцтової кислоти є перспективною групою органічних речовин для проведення подальшого цілеспрямованого синтезу і фармакологічного скринінгу з метою створення на їх основі нових більш небезпечних нестероїдних протизапальних фармакологічних засобів.
 • Документ
  Прогнозування хронічного тазового болю тяжкого ступеня при гінекологічній патології
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Дубоссарська, З. М.; Грек, Л. П.; Крячкова, Л. В.; Dubossarskaya, Z.; Grek, L.; Kryachkova, L.
  . Враховуючи доведену патофізіологічну роль цитокінів, на підставі рівняння логістичної регресії, у роботі розроблено модель прогнозування хронічного тазового болю важкого ступеня (7 балів та вище за ВАШ) при запальних захворюваннях органів малого таза та геніальному ендометріозі у поєднанні з доброякісними гормонозалежними захворюваннями геніталій. Визначено, що до найбільш прогностично здатних функціональних показників про- і протизапальних інтерлейкінів (IL – 10, IL – 6, TNF -α) відноситься прозапальний індекс TNF-α/ІЛ-10. Згідно логістичної прогностичної моделі, на кожну одиницю його збільшення шанс розвитку високого ступеню больового синдрому зростає у 9,96 разів (95 % ДІ 4,85 – 20,46).
 • Документ
  Препарати місцевої антибактеріальної терапії, як складова лікування запальних захворювань порожнини носа та приносових пазух
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Дєєва, Юлія Валеріївна; Безшапочний, Сергій Борисович; Dieieva, Yu. V.; Bezshapochnyi, S. B.
  Мета: вивчити ефективність препаратів місцевої антибактеріальної та протизапальної дії на перебіг запальних захворювань верхніх дихальних шляхів. Об’єкт і методи дослідження. До дослідження нами були залучені дорослі пацієнти з запальною патологією основної, верхньощелепної пазухи, та діти з встановленими діагнозами гострий риносинусит та аденоїди. Збиралися дані за допомогою проведення опитування, відео ендоскопії та КТ. Після чого проводився статистичний аналіз. Результати. У пацієнтів, які під час лікування застосовували назальний спрей Полідекса з Фенілефрином, вираженість відчуття закладеності носа починаючи з четвертого дня лікування була значно меншою в порівнянні з даними контрольної групи. Після збору даних щодо відчуття виділень з носа на 1, 2, 4, 8 та 10 дні лікування за ВАШ виявилося, що інтенсивність даної скарги почала знижуватись на 4 день лікування. У групі А цей процес був більш виражений ніж в групі В. Пацієнти, які застосовували лише фізіологічний розчин натрію хлориду в якості промивання носової порожнини, мали більш інтенсивне відчуття виділень з носової порожнини до повного його зникнення на 10 день лікування. Ці показники у досліджених дітей також мали схожу характеристику. При порівнянні групи дослідження де протягом 10 днів в якості місцевої антибактеріальної терапії застосовувався препарат Ізофра та контрольній групі, в якій пацієнтам проводилося промивання носа 0,9% розчином натрія хлориду. Відчуття закладеності та виділень з носа у основній групі дослідження, починаючи з четвертого дня лікування мало значно меншу інтенсивність ніж в контрольній групі. Висновки. Таким чином, спреї Полідекса з Фенілефрином та Ізофра ефективні при лікуванні запальних захворювань носа та приносових пазух, таких як, гострий риносинусит, гострий аденоїдит, як у дітей так і у дорослих. Місцеве застосування даних антибактеріальних препаратів сприяє накопиченню їх максимальної концентрації у вогнищі запалення, мінімальний системний вплив і, безсумнівно, знижує ризик розвитку небажаних і побічних реакцій, не веде до порушення нормальної мікрофлори слизових оболонок організму.
 • Документ
  Ефект застосування магнію сульфату з метою стабілізації гемодинаміки на ранньому шпитальному етапі у постраждалих з міокардіальною контузією на тлі політравми
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Білецький, О. В.; Biletskiy, O. V.
  До дослідження включено 34 пацієнта з міокардіальною контузією на тлі політравми. Метою дослідження було вивчення ефекту додавання до інфузійної терапії, що рекомендована Протоколами Наказів МОЗ України, 25% розчину магнію сульфату із розрахунку 0,35±0,5 мл/кг маси тіла в фізіологічному розчині на зміни показників центральної та периферичної гемодинаміки та гемодинамічну стабільність. Показано, що на ранньому шпитальному етапі терапія з використанням магнію сульфату в пацієнтів основної групи забезпечувала більш швидке зростання показників артеріального тиску, серцевого викиду, об’ємної капілярної перфузії та сатурації капілярної крові киснем, а також більш ефективне усунення тахікардії, зменшення шокового індексу та гемодинамічної нестабільності в порівнянні із пацієнтами контрольної групи.
 • Документ
  Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду жінок із олігогідрамніоном
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Басюга, І. О.
  . З анамнезу відомо, що запальні процеси нижніх відділів статевого тракту в 1,93 рази частіше зустрічались у жінок основної групи (р<0,01): патологія шийки матки (цервіцити, ерозії та ін.) та кожна п’ята вагітна – непліддя, операції на органах малого тазу з приводу позаматкової вагітності, кист, апоплексії яйників. При оцінці стану мікробіоценозу статевих шляхів виявлено: уреаплазмоз, гарднерельоз, хламідіоз, трихомоніаз, гриби роду Candida, умовно патогенні бактерії (стафілокок епідермальний, сапрофітний, золотистий, кишкова паличка, ентерокок фекальний) у 60,00 %, (р<0,01) також генітальний герпес та цитомегаловірус (р<0,01), бактеріальну інфекція статевих шляхів – у 69,17 % та змішану бактеріально-вірусну – 30,83 %. Перебіг вагітності був ускладнений: загрозою мимовільного викидня, анемії І ст. у 30,00 %, (р<0,01), плацентарною дисфункцією, затримкою розвитку плоду, маловаговим плодом та два судинами пуповини, (р<0,01). Фізіологічний перебіг пологів в основній групі був у 79,17 % жінок, у решти – патологічні. У всіх жінок з маловоддям та здорових вагітних народились доношені діти, лише помірну асфіксію мали 18,33 % – народжених від жінок з маловоддям (р<0,05), тяжку – четверо немовлят, (р<0,05).
 • Документ
  Аналіз захворюваності дитячого населення, що мешкає в промисловому мегаполісі
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Волкова, Ю. В.; Volkova, Y. V.
  The state of health of children in Ukraine is unsatisfactory due to the tendency of increase in the incidence, prevalence of illness and disability. It has been established that air pollution is the prior factor, which leads to a wide range of adverse health effects. Particular importance of the question of the impact of air pollution on the health of child population is in the industrial mega cities, where the levels of human-caused air pollution exceed the permissible range. Therefore, the study and analysis of the state and dynamics of the incidence of infant population in an industrial city are important issues of the present. The goal of study: to give a hygienic estimation of the structure and condition of the morbidity of child population of Zaporozhye in connection with pollution of atmospheric air. Object and methods: the analysis of the morbidity of the children of Zaporozhye region was carried out according to the official report form No. 12 “Report on the number of diseases registered in patients living in the service area of the medical institution”. We assessed the state of atmospheric air pollution in the dynamics, the primary information on the reporting form of the industrial enterprises 2-TP (Air) “Report on the protection of atmospheric air” was analyzed, as well as the results of laboratory studies of atmospheric pollution in Zaporizhzhya according to the data of the Zaporizhzhya Regional Laboratory Center of the Ministry health care of Ukraine”. The processing of the results was carried out using the statistic package of the STATISTICA® for Windows 13.0 licensing program (StatSoft Inc., JPZ8041382130FRCN10-J) and Microsoft Excel. Statistically significant differences were considered at p <0,05. Results and their discussion. Despite the wave-like pattern of morbidity, a tendency to an increase in the overall incidence of the child population has been established. First place in the structure of morbidity is consistently occupied by diseases of the respiratory system: in terms of prevalence, their share is 59±0.8%, which corresponded to the level of 1,198.2±26.3 per 1000 child population, and in terms of primary morbidity – 68.2±0.6% (1158.4±25.8). In terms of morbidity, acute pharyngitis and acute tonsillitis, acute laryngitis and tracheitis, chronic diseases of the tonsils and adenoids have the largest share among all age groups (75% -91%). The incidence rates in children of the first six years are significantly higher by 1.2-1.7 times than among children of other age groups. Despite the decline in gross emissions, the number of air samples exceeding the MPC is consistently high. In recent years, the highest percentage of samples exceeding the MPC was recorded by hydrogen sulfide (69±3.2%), phenol (61±4.5%) and suspended solids (50±3.4%). Strong direct correlations were established between the incidence rates of the child population and the percentage of samples with an excess of MPC for suspended substances, phenol and hydrogen sulfide. Conclusion. When comparing the data on the purity of the air and the morbidity of the child population of the Zaporozhye city, a quantitative correlation was found between atmospheric air pollution and the probability of adverse effects in the state of health under the influence of harmful factors, which is expressed in the annual increase of incidence rate with the constant presence of atmospheric chemical components. Taking into account the results obtained, it becomes clear that the most important task is to develop measures for the prevention and improvement of the child population, especially for children of the first six years of life.