Світ медицини та біології, № 2 (60)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Особливості діагностики гострої непрохідності кишечника
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Люлька, Олександр Миколайович; Liulka, О. М.; Люлька, Александр Николаевич; Ляховський, Віталій Іванович; Lyakhovskiy, V. I.; Ляховский, Виталий Иванович; Ковальов, Олександр Павлович; Kovalyov, O. P.; Ковалев, Александр Павлович; Кравців, Микола Ігорович; Kravtsiv, M. I.; Кравцив, Николай Игоревич; Нємченко, Іван Іванович; Nemchenko, I. I.; Немченко, Иван Иванович; Дудченко, Максим Олександрович; Dudchenko, M. O.; Дудченко, Максим Александрович
  Серед гострої хірургічної патології гостра кишкова непрохідність продовжує займати одне з провідних місць. Недостатня інформативність діагностичних критеріїв синдрому непрохідності на ранніх стадіях може призвести до діагностичних помилок та зволікання з проведенням оперативного втручання. У роботі проаналізовані клінічні, лабораторно-інструментальні методи обстеження при гострій кишковій непрохідності непухлинного походження. Доведено високу діагностичну ефективність ультразвукового дослідження при кишковій непрохідності на етапі формування у порівнянні зі традиційним рентгенологічним методом.
 • Документ
  Результати ендоваскулярного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Сакевич, Руслан Петрович; Sakevych, R. P.; Сакевич, Руслан Петрович; Оксак, Григорій Анатолійович; Oksak, H. A.; Оксак, Григорий Анатольевич; Рябушко, Роман Миколайович; Riabushko, R. M.; Рябушко, Роман Николаевич; Кравців, Микола Ігорович; Kravtsiv, M. I.; Кравцив, Николай Игоревич; Ляховський, Віталій Іванович; Lyakhovskiy, V. I.; Ляховский, Виталий Иванович
  Проведений аналіз 93 медичних карток стаціонарних хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи. Серед пацієнтів було 78 (83,9%) чоловіків та 15 (16,1%) жінок. Середній вік цих людей складав 65,2 ± 4,92 років. Цукровий діабет І типу спостерігався у 18 (19,4%), а ІІ типу – у 75 (80,6%) осіб. Хворі були розподілені на дві групи. У першу групу включені 48 (51,6%) пацієнтів, яким проводилися балонні ангіопластики та стентування артерій нижніх кінцівок, а у другу ввійшли 45 (49,4%) пацієнтів, які відмовилися від проведення рентгенендоваскулярних операцій і отримували тільки консервативне лікування. Доведено, що впровадження у хірургічну практику рентгенедоваскулярних методів лікування значно зменшує кількість ампутацій нижніх кінцівок, покращує результати лікування хворих на цукровий діабет із критичною ішемією нижніх кінцівок як у безпосередньому, так і у віддаленому періодах.
 • Документ
  Роль NO-синтази і аргінази в механізмі дезорганізації сполучної тканини шкіри щурів в умовах надлишкового надходження в організм нітрату натрію
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Хміль, Дмитро Олександрович; Хмиль, Дмитрий Александрович; Khmil, D. O.; Костенко, Віталій Олександрович; Костенко, Виталий Александрович; Kostenko, V. O.
  У експерименті на 35 білих щурах досліджено вплив інгібіторів NO-синтази і аргінази на показники деполімеризації колагену та протеогліканів і біомеханічні властивості шкіри за умов 30-денної інтоксикації нітратом натрію. Виявлено, що селективне пригнічення індуцибельної NO-синтази аміногуанідином за умов експерименту зменшує колагеноліз та деполімеризацію протеогліканів у дермі, підвищує міцність та еластичність шкіри, що вказує на патогенетичне значення цього ізоферменту у процесі дезорганізації сполучної тканини шкіри та порушенні її біомеханічних властивостей. Пригнічення аргінази L-норваліном за умов експерименту збільшує у тканинах шкіри колагеноліз та деполімеризацію протеогліканів, зменшує її міцність та еластичність, що свідчить про дерматопротекторні властивості ферментів аргіназного шляху метаболізму L-аргініну; В эксперименте на 35 белых крысах исследовано влияние ингибиторов NO-синтазы и аргиназы на показатели деполимеризации коллагена и протеогликанов, а также биомеханические свойства кожи в условиях 30-дневной интоксикации нитратом натрия. Выявлено, что селективное ингибирование индуцибельной NO-синтазы аминогуанидином в условиях эксперимента уменьшает коллагенолиз и деполимеризацию протеогликанов в дерме, повышает прочность и эластичность кожи, что указывает на патогенетическое значение этого изофермента в процессе дезорганизации соединительной ткани кожи и нарушении её биомеханических свойств. Ингибирование аргиназы L-норвалином в условиях эксперимента увеличивает в тканях кожи коллагенолиз и деполимеризацию протеогликанов, уменьшает её прочность и эластичность, что свидетельствует о дерматопротекторном действии ферментов аргиназного метаболического пути;This experiment was designed to study the effects of NO-synthase and arginase inhibitors on the indicators of collagen and proteoglycans depolymerization in the skin, as well as its biomechanical properties in 35 white Wistar male rats exposed to excess sodium nitrate intake for 30 days. It has been found out that selective inhibition of inducible NO-synthase by aminoguanidine in the experimental conditions reduces collagenolysis and proteoglycans depolymerization in the dermis, increases strength and elasticity of the skin that indicates the pathogenic role of this isoform in the disruption of skin connective tissue and impairment of its biomechanical properties. Arginase inhibition by L-norvaline increases collagenolysis and proteoglycans depolymerization in the tissues of the skin, reduces its strength and elasticity. This suggests dermatoprotective properties of enzymes of arginase metabolic pathway.