Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 171
 • Документ
  Ефективність дії електромагнітного поля міліметрового діапазону на точки акупунктури в лікуванні вперше виявленого, хронічного та ВІЛ/СНІД – асоційованного деструктивного туберкульозу легень.
  (Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України, 2013-11) Ярешко, Анатолій Григорович; Колбун, Микола Дмитрович; Печериця, Володимир Георгієвич; Коптєв, Михайло Миколайович; Куліш, Марина Володимирівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Пось, Оксана Анатоліївна
 • Документ
  Динаміка частоти та профілю медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в Полтавській області
  (2013-11) Ярешко, Анатолій Григорович; Бойко, Микола Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Алієва, Наталія Миколаївна; Красношапка, Юлія Олексіївна; Бондаренко, Віра Григорівна; Безручко, Дмитро Владиславович; Пось, Оксана Анатоліївна
 • Документ
  Професійна компетентність викладачів у медичних закладах вищої освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Цапенко, Юлія Павлівна; Ільченко, Михайло Миколайович; Ільченко, Валентина Іванівна
  Аналізується формування професійної компетентності викладача в медичних закладах вищої освіти за умови кардинальних змін у концепції функціонування вищої освіти в сучасному суспільстві. The formation of the teacher's professional competence in medical institutions of higher education is analyzed under the condition of radical changes in the concept of functioning of higher education in modern society.
 • Документ
  Порівняльна характеристика основних епідеміологічних показників із туберкульозу в Полтавській області за 2018 – 2023 роки
  (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2024-05) Ярешко, Анатолій Григорович; Кайдашев, Ігор Петрович; Лобань, Галина Андріївна; Кравченко, Володимир Григорович; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Yareshko, A. G.; Kaidashev, I. P.; Loban, G. A.; Kravchenko, V. G.; Vorodyukhina, A. K.
  У період до пандемії COVID-19 у Полтавській області, як і загалом в Україні, зареєстрували поступове зниження захворюваності на туберкульоз (зокрема частоти рецидивів). Так, у 2019 р. цей показник в області зменшився на 14 % порівняно з 2018 р. (з 59,5 до 52,1 на 100 тис. населення). Із початком пандемії COVID-19 в Україні, як і в Полтавській області, в 1,5 разу зменшилася частота виявлення легеневих і позалегеневихформ туберкульозу. У 2021 р. захворюваність на активний туберкульоз (зокрема рецидиви) в Полтавській області зменшилась на 49 % порівняно з 2019 р. (з 52,1 до 34,9 на 100 тис. населення). У цей період в області також зафіксували зменшення на 47 % частоти виявлення хворих на позалегеневі форми туберкульозу (з 2,8 до 1,9 на 100 тис. населення). Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України захворюваність на туберкульоз в Україні почала зростати, майже досягнувши за останні 2 роки показників допандемічного періоду. У Полтавській області в цей період захворюваність зросла майже на 28 % (з 34,9 на 100 тис. населення в 2021 р. до 48,4 на 100 тис. населення в 2023 р.). На туберкульоз найчастіше хворіють непрацюючі чоловіки працездатного віку. Захворюваність на туберкульоз залишається вищою у сільській місцевості. У Полтавській області спостерігається недовиявлення позалегеневих форм туберкульозу, оскільки загальноукраїнський показник у 2023 р. (4,3 на 100 тис.населення) перевищував на 115 % обласний (2,0 на 100 тис. населення). У проаналізований період відзначено поступове зниження смертності від туберкульозу як в Україні, так і в Полтавській області. З 2015 р. у Полтавській області цей показник зменшився майже втричі — з 11,5 на 100 тис. населення до 3,9 у 2023 р. For many years, tuberculosis remains one of the most urgent problems of the health care system all over the world. The COVID-19 pandemic and the full-scale invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine led to significant negative changes in all spheres of life of Ukrainians, including the incidence of tuberculosis. In order to study the impact of the COVID-19 pandemic and full-scale war on the main epidemiological indicators of tuberculosis in the Poltava region for the period 2018—2023, an analysis of the main epidemiological indicators of tuberculosis in the Poltava region from official statistical reports and analytical collections for the period 2018—2023 was carried out. The results of the study showed that in the pre-pandemic period in the Poltava region, as well as in Ukraine, a gradual decrease in the incidence of tuberculosis (including relapses) was observed. In 2019, this indicator in the region decreased by 14%, compared to 2018 (from 59,5 to 52,1 per 100,000 population). With the beginning of the COVID-19 pandemic in Ukraine, as well as in the Poltava region, the frequency of detection of pulmonary and extrapulmonary forms of tuberculosis decreased by 1,5 times. After the start of the full-scale invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine, the incidence of tuberculosis in Ukraine began to increase, almost reaching the pre-pandemic level in the last 2 years. In the Poltava region, the incidence increased by almost 28 % during this period (from 34,9 in 2021 to 48,4 per 100,000 population in 2023). Tuberculosis will continue to be the most common disease among unemployed men of working age. The incidence of tuberculosis remains higher among residents of rural areas. During the analyzed period, a gradual decrease in mortality from tuberculosis is observed both in Ukraine and in the Poltava region. Since 2015, this indicator has decreased almost 3 times in Poltava region, from 11,5 per 100,000 population to 3,9 in 2023.
 • Документ
  Клінічний випадок адреналового кризу у хворого на надниркову недостатність в практиці лікаря-стоматолога
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Шрамко, Вероніка Олександрівна; Борзих, Оксана Анатоліївна; Мормоль, Ірина Анатоліївна
  Хронічна надниркова недостатність - це ендокринне захворювання, обумовлене недостатньою секрецією гормонів кори надниркових залоз. Хворі потребують постійної замісної терапії та особливої тактики при призначенні хірургічного лікуванні, в тому числі і при стоматологічних втручаннях. Адреналовий криз - це сукупність клінічних симптомів, що викликані раптовим, значним дефіцитом кортизолу, що становить пряму загрозу для житя пацієнта та вимагає невідкладної терапії. Даний випадок показує необхідність дотримання протоколу лікування цієї групи пацієнтів.
 • Документ
  Студентоцентроване персоніфіковане навчання як засіб підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Борзих, Оксана Анатоліївна; Лавренко, Анна Володимирівна; Дігтяр, Наталія Іванівна; Герасименко, Наталія Дмитрівна; Белан, Оксана Василівна; Авраменко, Яніна Миколаївна; Мормоль, Ірина Анатоліївна; Білько, Валерія Володимирівна; Кайдашев, Ігор Петрович
  Сучасні умови вимагають удосконалення підходів до забезпечення якості вищої медичної освіти. Студентоцентроване навчання розглядає компетенції як результати навчання і сприяє розвитку здатності до критичного мислення, формування позитивної мотивації й особистісно-професійного саморозвитку.
 • Документ
  Іновації в медицині і медичній освіті
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024-02) Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна
  Тільки за умов, коли в проведені діагностики і визначенні лікування лікар повністю уникає фантазій і здогадок, медицина може бути доказовою, точною, динамічною і ефективно. Така підготовка фахівця можлива тільки в умовах його постійної практичної діяльності, в якій він може бачити ті проблемні питання, які аудиторне заняття перед ним не поставить.
 • Документ
  Стандартизація знань і практичних навичок із дисципліни як фактор підвищення якості підготовки лікарів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03) Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна
  У статті наголошено на важливості стандартизації знань і вмінь із кожної навчальної дисципліни, що дозволить уникнути перевантаження навчальних програм, втрати часу на засвоєння другорядних понять і дасть можливість підвищити якість підготовки майбутніх фахівців.
 • Документ
  Вплив оптимізації освітньої платформи в закладах вищої медичної освіти на якість підготовки лікаря
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03) Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна
  Автори доводять що перегляд і оновлення навчальних програм із включенням інноваційних технологій медицини, збільшення часу на практичні заняття, інтеграція в європейський простір підвищать якість підготовки майбутніх лікарів.
 • Документ
  Problems of Integrity in Science
  (Baltija, 2023-12-15) Yareshko, Anatolii; Kulish, Maryna; Vorodyukhina, Alla; Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна
  Today, the research of complex scientific problems, as a rule, is not carried out by individual talents, but by teams of scientific research laboratories, institutions in which different methods of scientific research must be performed simultaneously. It is difficult to imagine that at the same time it is possible to gather honest, fair, trusting, responsible employees who know how to respect and appreciate the research contribution of each member of the team. But, as a rule, in such teams, employees have different levels of qualifications, intellectual training, practical skills and education. Under such conditions, conflicts may arise when determining priorities or the share of research contributions.
 • Документ
  Methods of combating violations of academic integrity when studyng
  (Baltija, 2023-12-15) Kulish, Maryna; Yareshko, Anatolii; Vorodyukhina, Alla; Куліш, Марина Володимирівна; Ярешко, Анатолій Григорович; Вородюхіна, Алла Кирилівна
  It should be noted that academic integrity depends on all participants in the educational process. Scientific and pedagogical workers can also violate the principles of academic integrity by using methodological developments, tests, situational problems written by other authors, passing them off as their own. Therefore, we believe that the best way to prevent any violations of academic integrity is responsibility for them, provided for in the relevant regulatory and legal documents. Therefore, observance by all participants of the educational process of such human values as: honesty, justice, responsibility and respect will avoid violations of academic integrity.
 • Документ
  Якість підготовки студента – головна умова формування кваліфікованого спеціаліста
  (Українська медична стоматологічна академія, 1995) Ярешко, Анатолій Григорович; Бондаренко, Віра Григорівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ільченко, Валентина Іванівна
  Поєднання тестового контролю знань, усного опитування, та роботи з пацієнтом під контролем викладача, дозволяє сформувати об’єктивне уявлення про рівень загальної і професійної підготовки студента, що дозволяє корегувати якість освоєних знань і навичок, наближаючи хід формування у майбутнього спеціаліста до клінічного мислення.
 • Документ
  Проблеми і напрямки післядипломної підготовки лікарів з фтизіатрії
  (Українська медична стоматологічна академія, 1995) Ярешко, Анатолій Григорович; Бондаренко, Віра Григорівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ільченко, Валентина Іванівна
  На післядипломному періоді підготовки спеціалістів різного профілю передбачити час, для освоєння знань з туберкульозу. Найбільшу частоту несвоєчасно виявленого туберкульозу легень дають пульмонологічні клініки, в яких ці хворі знаходяться під наглядом іноді роками. Ця ситуація потребує організаційних заходів, які б виключали помилки. Головним завданням у цьому напрямку є інтеграція фтизіатрії і пульмонології, що проводиться в наукових закладах і низових ланках системи охорони здоров’я.
 • Документ
  Роль виховної роботи в навчальному процесі
  (Полтавський державний медичний університет, 1994) Ярешко, Анатолій Григорович; Бондаренко, Віра Григорівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ільченко, Валентина Іванівна
  Клінічний, моральний та юридичний аналіз історій хвороб, сприяє формуванню у студентів почуття відповідальності, професіоналізму і високих моральних якостей. Отже, навчальний процес в умовах клініки є поєднання методичного, матеріально - технічного забезпечення та постійної виховної роботи з формування людяності та високих морально-етичних та професійних якостей майбутнього лікаря.
 • Документ
  Кредитно-модульна система в навчальному процесі із фтизіатрії
  (Українська медична стоматологічна академія, 2005) Ярешко, Анатолій Григорович; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Бондаренко, Віра Григорівна
  Кредитно-модульна структура засвоєння фтизіатрії робить ефективними комп”ютерне тестування студентів із кожної теми, проведення підсумкового контролю знань із кожного модуля і підсумковий контроль знань по завершенню циклу з фтизіатрії. Визначення рівня засвоєння кожної теми та модулів у балах дає можливість втілення рейтингової оцінки знань. Така система вивчення дисципліни спрощує підготовку за індивідуальним планом студента, надаючи оптимальний час для глибокого завоєння й отримання залікового бала.
 • Документ
  Контроль знань на кафедрі фтизіатрії
  (Українська медична стоматологічна академія, 1995) Ярешко, Анатолій Григорович; Бондаренко, Віра Григорівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ільченко, Валентина Іванівна
  Інтегративним показником набутих професійних знань і працелюбності є історія хвороби, за яку студент отримує дві оцінки. Одну за написання, другу за її захист. На заключному етапі оцінки знань, коли програма з дисципліни освоєна, студенти пишуть залікову контрольну роботу, питання якої зкомпоновані так, що охоплюють етіологію, патогенез, клініку, рентгенологічну, бактеріологічну і імунологічну діагностику туберкульозу, лікування і профілактику його, описання рентгенограми і виписування рецептів на протитуберкульозні препарати. Залікова оцінка знань студента є середня величина від суми всіх оцінок з урахуванням результату усної відповіді при складанні заліку. Такий контроль знань стимулює студента до постійної роботи над поглибленням професійної підготовки весь рік і дозволяє зробити оцінку об’єктивною.
 • Документ
  Профілізація навчання на кафедрі фтизіатрії
  (Українська медична стоматологічна академія, 2000) Ярешко, Анатолій Григорович; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Бондаренко, Віра Григорівна
  Лікарі загальної лікарняної мережі, в тому числі і вузькі спеціалісти, недостатньо ознайомлені з позалегеневим туберкульозом та його клінічними формами, тому що у вищих медичних закладах, а також на курсах підвищення кваліфікації не виділені години для вивчення туберкульозу позалегеневої локалізації. Сподіваємось, що ректорат академії зверне належну увагу на підготовку фахівців з питань туберкульозу, розширить вивчення цієї дисципліни, виділивши відповідну кількість годин на VI курсі медичного факультету.
 • Документ
  Наукова організація навчального процесу під час вивчення туберкульозу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2001) Ярешко, Анатолій Григорович; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Бондаренко, Віра Григорівна; Безручко, Дмитро Владиславович
  Використання у навчанні нових наукових досягнень, які мають реальний вихід у практичну медицину, є високим стимулом до навчання і наукової роботи студента. Можливість надати студентам на практичних заняттях самостійно проводити обстеження, лікування хворого сприяє не тільки зацікавленості в навчанні, але й опануванню професійними навичками.
 • Документ
  Самостійна робота студентів на курсі фтизіатрії за кредитно- модульною системою
  (Українська медична стоматологічна академія, 2007) Ярешко, Анатолій Григорович; Вородюхіна, Алла Кирилівна
  Кредитно-трансферна система вимірювання аудиторного наван¬таження і самостійної роботи студента в поєднанні з тестовим і практич¬ним контролем знань і вмінь дозволяють об’єктивізувати обсяг навчаль¬ного навантаження, необхідного для вивчення фтизіатрії.
 • Документ
  Проблеми підготовки медичних кадрів із фтизіатрії в умовах економічної нестабільності й епідемії туберкульозу в Україні
  (Українська медична стоматологічна академія, 2007) Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ярешко, Анатолій Григорович; Бондаренко, Віра Григорівна; Безручко, Дмитро Владиславович
  У зв’язку зі зростанням захворюваності на туберкульоз та наявність епідемії у нашій країні, вважаємо за необхідність збільшити кількість годин на вивчення фтизіатрії як на IV, так і на VI курсах медичного і педіатричного факультетів, стоматологічного факультету, а також доповнити навчальну програму вивченням позалегеневого туберкульозу.