IMEDSCOP 2023

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Вплив неконтрольованої глікемії на порушення обмінних процесів та атеросклеротичне ураження судин у хворих на ішемічну хворобу серця
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-23) Касьянова, Ліна Володимирівна; Погребряк, Катерина Сергіївна; Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Петров, Євген Євгенович; Ivanytska, T. A.; Petrov, Ye. Ye.
  Ішемічна хвороба серця (ІХС) займає провідне місце серед причин смертності в світі. Відомо, що наявність у таких пацієнтів цукрового діабету (ЦД) 2-го типу подвоює ризик раптової серцевої смерті. Факторами ризику для розвитку серцево-судинних ускладнень є артеріальна гіпертензія (АГ), підвищення рівня холестерину та тригліцеридів, ожиріння, погано контрольований рівень глюкози крові. У той же час відомо, що ранніми проявами атеросклерозу є збільшення товщини інтими – медії сонних артерій (ТІМ СА) та наявність і вираженість атеросклеротичних бляшок у них.
 • Документ
  Вплив факторів ризику на тяжкість перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-23) Шаповалова, Аліна Олександрівна; Дрига, Анастасія Олександрівна; Абу Каф, Дарина Мирославівна; Shapovalova, A. O.; Dryha, A. O.; Abu Kaf, D. M.; Трибрат, Тетяна Анатоліївна; Шуть, Світлана Володимирівна; Trybrat, T. A.; Shut, S. V.
  У більшості випадків у хворих, які звернулися до лікаря “первинної ланки” щодо атеросклерозу та його наслідків , виявляється та чи інша патологія печінки. Найбільш часто зустрічається неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП). Останнім часом багато уваги приділяється коморбідним станам при НАЖХП. Коморбідність НАЖХП та цукрового діабету 2 типу становить 59, 6% - 70%. Встановлено, що НАЖХП в 2 рази збільшує ризик серцево-судинних захворювань незалежно від інших факторів ризику (ФР). НАЖХП включає простий стеатоз (СП), неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) і цироз печінки (ЦП). До основних факторів ризику (ФР) розвитку НАЖХП відносять ожиріння (абдомінальне), артеріальну гіпертензію, цукровий діабет 2-го типу, дисліпідемію. Відсутність специфічної клінічної симптоматики призводить найчастіше до виявлення захворювання під час лабораторно-інструментальних досліджень і на момент встановлення діагнозу НАЖХП спостерігаються уже значні патогістологічні зміни у структурі печінки .
 • Документ
  Bronchial obstruction as a factor of hemodynamic disturbances and electrical instability of the myocardium
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-23) Olatunji, Victor Oluwatimilehin; Чекаліна, Наталія Ігорівна; Боряк, Віктор Петрович; Chekalina, N. I.; Boriak, V. P.
  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by significant morbidity, which is contributed by risk factors of the modern environment, as well as high mortality due to respiratory failure and cardiovascular complications.
 • Документ
  Дослідження остеопротективних властивостей інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту у жінок в постменопаузальний період
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-23) Кіруша, Ірина Сергіївна; Kirusha, I. S.; Чекаліна, Наталія Ігорівна; Chekalina, N. I.
  Сьогодні остеопороз є достатньо поширеним захворюванням скелета не лише в Україні, але і в усьому світі. Окреме місце у структурі захворюваності займає постменопаузальний остеопороз. Внаслідок гормональних змін, відповідно до віку, у жінок спостерігається зменшення кісткової маси і, як результат, підвищення ламкості кісток. Фармакотерапія постменопаузального остеопорозу дозволяє попередити ці наслідки. Останнім часом визначено багато спільних ланок у патогенезі артеріальної гіпертензії та остеопорозу. Недостатньо дослідженим на даний момент залишається питання впливу інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (іАПФ) на функціональні особливості клітин кісткової тканини.
 • Документ
  Характеристика метаболічних розладів у хворих на гіпотиреоз
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-23) Котельнікова, Александра Сергіївна; Копитько, Назар Станіславович; Kotelnikova, A. S.; Kopytko, N. S.; Казаков, Юрій Михайлович; Чекаліна, Наталія Ігорівна; Kazakov, Yu. M.; Chekalina, N. I.
  Гіпотиреоз (ГТ) є однією з глобальних проблем сучасної медицини. До переліку причин розвитку ГТ найбільший внесок робить аутоімунний тиреоїдит, захворюваність на який невпинно зростає. ГТ, в свою чергу, спричиняє прогресування серцево-судинних та інших захворювань, розвиток їхніх ускладнень, прискорене старіння, суттєве погіршення якості та вкорочення тривалості життя.
 • Документ
  Морфометрична характеристика структурних змін надниркових залоз щурів в умовах гострого іммобілізаційного стресу та їх фармакокорекції
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-23) Макаренко, Олександр Леонідович; Храмова, Аріна Андріївна; Ногтенко, Катерина Олександрівна; Коптев, Михайло Миколайович
  Таким чином, морфометричне дослідження свідчить, що стресова реакція, викликана шестигодинною фіксацією щурів за шкірну складку шиї має несприятливу дію на структуру надниркових залоз щурів, яка суттєво нівелюється попереднім введенням препарату етилметилгідроксипіридину сукцинату.
 • Документ
  Науковий внесок С. М. Дєліцина у розвиток клінічної анатомії та оперативної хірургії
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-23) Бобков, Олександр Юрійович; Лавренко, Катерина Дмитрівна; Живиця, Олексій Олексійович; Коптев, Михайло Миколайович
  Таким чином, наукова діяльність С. М. Дєліцина була практично орієнтованою, а тому не втрачає своєї актуальності для розвитку клінічної анатомії і нині.
 • Документ
  Changes in venules of gum
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-13) Oleksiienko, Vladyslav; Олексієнко, Владислав Віталійович; Bilash, S. M.; Pronina, O. M.
  In conclusion, while food additives can enhance the sensory qualities of food, their impact on the morphology of living tissues is a cause for concern. Further research is needed to better understand the effects of food additives on human health and to develop strategies to minimize their negative impact.
 • Документ
  Morphofunctional changes in the structural components of the fundal part of the rat stomach during acute experimental inflammation
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-23) Kopytko, N. S.; Cherevan, M. S.; Zakaznykova, I. V.; Копитько, Назар Станіславович; Черевань, М. С.; Заказникова, Ілона Володимирівна; Pyrog-Zakaznykova, A. V.; Пирог-Заказникова, А. В.
  It was established that intraperitoneal administration of λ-carrageenan leads to morpho-functional changes in the structural components of the mucous membrane of the fundal part of a rat's stomach, which have a staged course (alteration, exudation, proliferation). On the 30th day, the structural components of the stomach wall were thoroughly restored
 • Документ
  Morphological changes in the total arterioles diameter of the adrenal glands medulla under the action of a food additive complex
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-23) Kumar, Jha Sahil; Bobkov, O. Yu.; Кумар, Джа Сахіл; Бобков, Олександр Юрійович; Bilash, S. M.; Donchenko, S. V.; Білаш, Сергій Михайлович; Донченко, Світлана Владиславівна
  It was established that the effect of the complex of food additives on the arterioles of the medulla of the adrenal glands of rats in the early stages of the study was expressed by the spasm of blood vessels of the hemomicrocirculatory bed due to the effect of the altering effect of the complex of food additives as a result of hemodynamic conditions. At the later stages of the experiment, hypoxia was observed, which led to the development of compensatory and restorative reactions, but complete recovery did not occur
 • Документ
  Аналіз перебігу жовчокам’яної хвороби у пацієнтів, які перенесли ендоскопічну літоекстракцію внаслідок розвитку механічної жовтяниці
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-23) Заказникова, Ілона Володимирівна; Величко, Денис Сергійович; Меньшикова, Валерія Олександрівна; Должковий, Сергій Вікторович
  Застосування методів непараметричної статистики при обробці отриманих даних дозволило зробити наступні висновки: 1) кореляція між віком або статтю пацієнта та розвитком рецидиву механічної жовтяниці протягом 6 місяців після ендоскопічної літоекстракції відсутня; 2) ризик виникнення гострого калькульозного холециститу протягом 6 місяців після літоекстракції є підвищеним у пацієнтів з нападами біліарного болю в анамнезі; 3) чотирьохтижневий період після ендоскопічного видалення конкрементів з жовчовивідних шляхів є відносно безпечним щодо розвитку несприятливих біліарних подій та повинен використовуватися для виконання лапароскопічної холецистектомії.
 • Документ
  Деякі морфологічні характеристики раку яєчок
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Сємєняк, Таїсія Сергіївна; Єфименко, Єгор Анатолійович; Рибальченко, Єгор Олександрович; Бабенко, Вікторія Ігорівна; Проскурня, Сергій Анатолійович
  Мета роботи: метою дослідження було проведення морфологічного аналізу біопсійного та післяопераційного матеріалу випадків раку яєчок за останні 5 років у Полтаві та Полтавській області. Серед герміногенних пухлин яєчка за останні 5 років у Полтавській області найчастіше зустрічається типова семінома, середній вік чоловіків яких становить 50 років. При кореляції випадків раку з інвазіями та морфологічного виду пухлини можемо відмітити, що найбільше інвазій, як в оболонку так і в судини, зустрічалося при типовій семіномі, ембріональному раку та змішаній пухлині, і відмічаємо повну відсутність інвазій при сперматоцитарній семіномі.
 • Документ
  Жахаюче самогубство
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Самойленко, Анжеліка Михайлівна; Горбань, Владислава Владиславівна; Буй, Марина Миколаївна; Мустафіна, Галія Міркатівна; Черняк, Валентина Володимирівна
  Мета роботи: дослідити морфологічні, кількісні характеристики та механізм утворення ушкоджень, визначити вид насильницької смерті. Це було саме самогубство. І, як можливий варіант, ковід міг вплинути на певні аспекти психіки, що і призвело до думок про самогубство та зрештою його вчинення.
 • Документ
  Особливості гістогенезу тубулярної форми внутрішньопротокового раку молочної залози
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) П’ятаха, Ольга Миколаївна; Петрашевська, Ярослава Вікторівна; Ніколенко, Дмитро Євгенійович
  Мета роботи: встановити гістогенетичний зв’язок тубулярного варіанту раку молочної залози (РМЗ) з паренхімою термінальнального відділу її протокової системи. Встановлено, що гістогенез тубулярної форми РМЗ пов’язаний з неапластичною трансформацією епітеліальної вистелки у «посмугованому» термінальному відділі протоки залози. Роль тубулоутворюючих структур належить і міоепітеліальним клітинам, що не зазнали канцерогенного впливу.
 • Документ
  Флегмона Фурньє – особливості та диференціальна діагностика травматичного і не травматичного її генезу
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Потькало, Катерина Ігорівна; Чепурна, Маргарита Олександрівна; Писаренко, Карина Юріївна; Мустафіна, Галія Міркатівна; Черняк, Валентина Володимирівна
  Мета роботи: проаналізувати випадок смерті внаслідок флегмони тазової ділянки, провести диференційну діагностику її післятравматично і нетравматичного генезу. Не зважаючи на відсутність інформації про початок і причини розвитку виявленої флегмони, завдяки проведеній експертизі трупа, можна виключити травматичний генез запалення. Враховуючи виявлені морфологічні особливості, причиною смерті чоловіка стала специфічна форма некротизуючого фасциїту - флегмона Фурньє.
 • Документ
  Особливості залізнично-дорожньої травми при переїзді через шию
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Пильник, Юлія Вікторівна; Дзюба, Анастасія Євгеніївна; Довгополий, Олександр Олександрович; Мустафіна, Галія Міркатівна; Малик, Наталія Ігорівна
  Мета роботи: дослідити особливості залізнично-дорожньої (ЗД) травми; визначити механізм утворення виявлених на трупі ушкоджень; встановити причину й рід смерті. Співставивши локалізацію та морфологічні характеристики ушкоджень і дані протоколу огляду, прийшли до висновку, що причиною смерті стало самогубство. Попереднє чоловік лежав на животі, шия на рейці, голова повернута вправо, обличчям до вантажного потягу, головою в бік колії, тулуб та кінцівки назовні (в бік водовідвідної канави колії). В ході накатування колеса відбулось перевертання тіла на спину.
 • Документ
  Вирішальне слово судового експерта у спірних питаннях диференціації суїциду та умисного вбивства
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Мотиляк, Юлія Вікторівна; Шанько, Артур Вадимович; Ночевко, Ілля Ігорович; Мустафіна, Галія Міркатівна; Черняк, Валентина Володимирівна
  Мета роботи: дослідити морфологічні особливості ушкоджень та визначитись з механізмом і обставинами їх утворення. Результати експертизи трупа підтвердили можливість суїциду, оскільки виявлене ушкодження передпліччя характерне для самоспричинення в минулому, а поверхнева рана поряд з основною може розглядатися як так звана "проба пера".
 • Документ
  Рана голови - причина смерті, але легкі тілесні ушкодження
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Левченко, Валентина Василівна; Ганус, Максим Юрійович; Модестов, Олександр Ігорович; Мустафіна, Галія Міркатівна; Старченко, Іван Іванович
  Мета роботи: дослідити випадок, коли легкі тілесні ушкодження призвели до смерті. Матеріали та методи: судово-медична експертиза трупа та додаткові методи дослідження (гістологічні, токсикологічні). Морфологічна характеристика виявленої рани голови, анатомічний характер та особливості будови шкіри цієї анатомічної ділянки, дають підстави вважати, що гостра масивна крововтрата в даному випадку обумовлена сильним ступенем алкогольного сп'яніння.
 • Документ
  Тяжкі тілесні ушкодження від рук «слабкої» статі
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Коробко, Олексій Олександрович; Ганус, Максим Юрійович; Ковбаса, Катерина Ігорівна; Мустафіна, Галія Міркатівна; Старченко, Іван Іванович
  Умисні тілесні ушкодження в ході побутових сварок - непоодинокі випадки, і при виявленні на трупі ушкоджень спричинених кулаками-ногами, припускаємо, що вони нанесені саме чоловіком, але ми розглянемо специфічний випадок нанесення тяжких тілесних ушкоджень жінкою. Мета роботи: для розуміння специфіки травми дослідити морфологічні характеристики, давність та механізм утворення ушкоджень, визначивши ймовірні предмети, якими було скоєно злочин. судово-медичному експерту доводиться абстрагуватись від загальноприйнятих норм і враховувати найменші дрібниці, для надання судово-слідчим органам неупередженої трактовки виявлених тілесних ушкоджень і ефективності висновків.
 • Документ
  Морфологічні зміни мозку у хворих на COVID-19
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Єфименко, Єгор Анатолійович; Сємєняк, Таїсія Сергіївна; Тішевич, Анастасія Сергіївна; Совгиря, Світлана Миколаївна; Проскурня, Сергій Анатолійович
  Мета роботи: дослідити гістоструктурні зміни мозку у людей, померлих від COVID-19. Зміни у мозку можемо пояснити пошкодженням ендотелію судин з розвитком деструктивно-продуктивного васкуліту з подальшими формуванням мікротромбів та як наслідок ішемічні дрібнофокусні некрози речовини мозку.