Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 569
 • Документ
  JAK2-positive acute myeloid leukemia de novo or secondary transformed from myeloproliferative neoplasm? Case report
  (Lithuanian Society of Hematology, 2024-05-24) Skrypnyk, Igor; Maslova, Ganna; Lymanets, Tetiana; Gusachenko, Iuliia; Скрипник, Ігор Миколайович; Маслова, Ганна Сергіївна; Лиманець, Тетяна Володимирівна; Гусаченко, Юлія Олександрівна
  Introduction and Aim. JAK2 V617F mutation is typically found in Ph-negative myeloproliferative neoplasms. This molecular abnormality very rarely occurs in de novo acute myeloid leukemia (AML). Data on the effective treatment of AML with JAK 2 mutation are limited. Our case report presents the results of successful patient’s management with JAK2-positive AML, treated by azacitidine and ruxolitinib combination. Case Report A 65-year-old man presented to the hematology department in October 2021 with complains of discomfort in the right half of the body, the presence of a dense formation (intermuscular hemorrhage) on the back on the right, general weakness, shortness of breath, fatigue. From anamnesis it is known that symptoms developed rapidly during the previous week. Anamnesis vitae: in 2012 patient underwent complex treatment of Ca pulm. sinistra T2aN0M0, gr. IB, clinical group ІІ. Physical examination revealed large intermuscular hematoma of the back on the right, blood imbibition of soft tissues from the neck to the lower back. The computed tomography showed massive hemorrhagic infiltration of the trunk muscles on the right, infiltration of the upper mediastinum, mediastinum shifted to the left (after operative treatment in 2012), splenomegaly 74×125×155 mm. In hemogram: erythrocytes (RBC) 5.1×1012/L, hemoglobin (HGB) 89 g/L, platelets (PLT) 999×109/L, leukocytes (WBC) 32.2×109/L, blast cells 5%, monocytes 39%. In myelogram: bone marrow hypercellular, polymorphic, infiltrated with blast cells 36.8%, some of which contained Auer's rods; the erythron was hyperplastic, without rejuvenation, with signs of dyserythropoiesis; the granulocytic line narrowed, with a predominance of mature forms of granulocytes; the megakaryocytic line with reactive changes. Bone marrow flow cytometry revealed signs of pronounced clonal proliferation of blast cells of myeloid origin (makes up to 34% of all nuclear cells in the sample): 1st clone up to 18%, with phenotype: CD34+19- 117+38(dim)+10-36-14-HLA-DR-; 2nd clone up to 16%, with the phenotype: CD34- 19-117-38+10-36+14+HLA-DR(dim)+/-11c+11b+3-4+/-56-. Molecular-genetic tests: FISH BCR/ABL1; FLT3 ITD; Inv(16)(p13q22) were not detected. Karyotyping: cytogenetically normal male karyotype was revealed 46,XY [20]. These changes corresponded with AML (М4).
 • Документ
  Oxidative stress potentiates the disorders of L-arginine citrulline cycle in patients with progression of multiple myeloma
  (Lithuanian Society of Hematology, 2024-05-24) Ostrovskyi, Vladyslav; Skrypnyk, Igor; Maslova, Ganna; Островський, Владислав Леонідович; Скрипник, Ігор Миколайович; Маслова, Ганна Сергіївна
  Background and Objectives. The progression of multiple myeloma (MM) is characterized by the accumulation of reactive oxygen species, which is represented by the activation of macrophages and follows the hyperproduction of inducible nitric oxide synthase. That leads to the development of endothelial dysfunction. Material and Method The study examined 20 patients with MM progression who were treated in the hematology department of the Poltava Regional Clinical Hospital named after M.V. Sklifosovsky from 2021 to 2023. The ratio of men to women was 12(60%)/8(40%), the average age of the subjects was 5.5±8.8 years. The study included patients whose general condition according to ECOG corresponded to I-II. There are two groups: І (n=20) – patients with MM progression and II (n=20) control-group consisting of practically healthy individuals with an average age of 25±1.6 years. The concentrations of L arginine, citrulline, thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), arginase, and catalase activity were measured in blood serum. The statistical processing of the results was performed.
 • Документ
  Організація навчального процесу та особливості застосування активних методів навчання в медичному вузі
  (International Scientific Unity, 2024-05-10) Третяк, Ігор Миколайович; Пілат, Інна Олегівна; Третяк, Наталія Григорівна; Штомпель, Вікторія Юріївна
  Активація навчально-пізнавальної діяльності – це цілеспрямована діяльність викладача, яка направлена на розробку та використання такого вмісту, форм, методів, прийомів, засобів навчання, які б спричиняли підвищення інтересів, активності, творчої самостійності студента при засвоєнні знань, формування умінь та навиків, застосування їх на практиці. Реалізація освітнього процесу відбувається на рівні міжособистісних стосунків, спільної діяльності педагога і студента, діалогу рівноправних учасників. Викладач має бути порадником, помічником, консультантом, партнером, а також психологом, який вивчає психологічні особливості студента. Це дає можливість виявити та допомогти здолати складності в навчанні, підняти самооцінку, налагодити спілкування в колективі. [1] Традиційна система навчання, в основному, характеризується опосередкованим типом навчання матеріалу, який регулюється навчальними планами, єдиною лінійною формою предметного викладання навчального матеріалу з дотриманням послідовності, непомірно великою питомою вагою знань, які студенти отримують у готовому вигляді через викладача.
 • Документ
  Вплив особистості викладача як невід’ємна складова підготовки лікарів в медичному університеті
  (International Scientific Unity, 2024-05-17) Третяк, Ігор Миколайович; Пілат, Інна Олегівна; Третяк, Наталія Григорівна; Драбовська, Інна Анатоліївна
  Як передбачив Антуан-де Сент-Екзюпері: «Єдина відома мені розкіш – це розкіш людського спілкування». Безперечним є той факт, що між продуктивністю педагогічної діяльності, з одного боку, та ефективністю педагогічного спілкування та взаємодії викладача зі студентами, з іншого, існує тісний взаємозв'язок. В даний час проблема педагогічного спілкування набула особливої актуальності, оскільки вона безпосередньо пов'язана з гуманістичними тенденціями, що становлять домінанту сучасного навчально-виховного процесу. Викладач відіграє значну роль в процесі педагогічного спілкування. У той час, коли роль викладача як основного джерела інформації нині поступово знижується у зв'язку з розширенням застосування у навчальному процесі телекомунікаційних засобів, вплив його як особистості, навпаки, суттєво зростає. Ми впевнені лише в одному: контакт зі студентами в аудиторії – це єдине, що дає справжній сенс освіті, тому, що без ритуалів за якими проходять зустрічі студентів і викладачів в аудиторіях не може бути ні справжніх знань, ні виховання. У кожного викладача є свій стиль педагогічного спілкування. Спілкування на основі спільної діяльності- найефективніший суперстиль.
 • Документ
  Випадок розвитку гострого інфаркту міокарда у пацієнта з прогресією множинної мієломи на фоні введення хіміотерапії згідно схеми VRD
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-05-20) Островський, Владислав Леонідович; Ostrovskyi, V. L.
  Гострий інфаркт міокарда беззаперечно вважається одним з критичних станів, що характеризується високими показниками смертності та захворюваності у всьому світі. Гостре пошкодження міокарда, на фоні інфаркту, визначається різким збільшенням концентрації серцевого тропоніну з подальшим його зниженням. Наявність супутнього онкогемоталогічного захворювання призводить до зростання ризику розвитку гострих коронарних подій. Відповідно до сучасних досліджень пацієнти з множинною мієломою мають високий ризик розвитку як венозних, так й артеріальних тромбозів, і відповідно – ускладнень з боку серцево-судинної системи, в першу чергу гострого інфаркту міокарда. Додатковим фактором, який потенціює ризик виникнення інфаркту міокарда у даних пацієнтів є розвиток метапластичної анемії, яка, в свою чергу, призводить дизбалансу між доставкою та потребою міокарда в кисні. Проведення хіміотерапії онкогематологічних захворювань супроводжується формування вторинних цитостатик-індуковиних ускладнень, в тому числі й з боку серцево-судинної системи. Серед специфічних хіміотерапевтичних препаратів, що застосовуються для лікування прогресії множинної мієломи, особливої уваги заслуговує група імуномодуляторнних засобів, а саме талідомід та леналідомід, останній має найвищий потенціал щодо розвитку гострого інфаркту міокарда. Слід зазначити, що введення інгібіторів протеасом, таких як бортезоміб та карфилзоміб, теж підвищує ризик розвитку інфаркту міокарда, хоча й меншою мірою, ніж імуномодуляторні засоби. Продемонстровано клінічний випадок розвитку гострого інфаркту міокарда у пацієнта з прогресією множинної мієломи на фоні низьких кумулятивних доз специфічної хіміотерапії, що включала леналідомід та бортезоміб. Зазначено, що проведення потенційно кардіотоксичної хіміотерапії у пацієнтів з множинною мієломою та високим кардіологічним ризиком потребує додаткового моніторування перед кожним циклом хіміотерапії, з метою оцінки появи можливих цитотоксичних ефектів та подальшої їх корекції. Acute myocardial infarction is a critical condition associated with significant morbidity and mortality rates. Myocardial infarction-related acute myocardial injury is characterized by a rapid elevation and subsequent decline in cardiac troponin concentration. According to the relevant data patients with multiple myeloma are in a high-risk category for venous and arterial thrombosis. Therefore, the incidence of cardiovascular complications, which include myocardial infarction, in these patients is higher than in the general population. The development of metaplastic anemia further compounds this risk by diminishing myocardial oxygen supply. Moreover, chemotherapy for oncohematological diseases carries the potential for cardiotoxic cardiovascular complications. Immunomodulator drugs like Thalidomide and Lenalidomide, frequently utilized in multiple myeloma treatment, have been associated with Lenalidomide-induced myocardial infarction-a prevalent adverse effect. The use of proteasome inhibitors such as Bortezomib and Carfilzomib poses an increased risk for myocardial infarction development
 • Документ
  Оцінка факторів ризику недосягнення ефективності схеми хіміотерапії бендамустин±ритуксимаб у хворих на в-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-05-20) Драбовська,Інна Анатоліївна; Маслова, Ганна Сергіївна; Drabovska, I. A.; Maslova, G. S.
  Вступ. Первинна оцінка прогнозу має особливе значення у визначенні тактики ведення пацієнтів з В-клітинною хронічною лімфоцитарною лейкемією та вибору специфічної терапії. Мета – проаналізувати фактори ризику не досягнення повної відповіді на схему лікування бендамустин±ритуксімаб у хворих на В-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію. Матеріали і методи. Обстежено 22 пацієнти, які отримували специфічне лікування з приводу прогресії В-клітинної хронічної лімфоцитарної лейкемії. На 56-й день лікування була проведена оцінка повної, часткової та відсутності відповіді. В залежності від досягнення цього хворі були розподілені на групи: І (n=6) – хворі на В-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію, що отримували ВR та досягли повної відповіді; II (n=11) – хворі на В-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію, що досягли часткової відповіді; ІІІ (n=5) – хворі на В-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію із відсутністю відповіді. Оцінювали фактори ризику резистентності до хіміотерапії, показники загального та біохімічного аналізу крові. Проводили статистичну обробку даних. Результати: Стадію ІІІ(С) і ІV(С) за класифікацією Rai, Binet зафіксовано у 33,2% хворих із повною відповіддю на хіміотерапію, у 36,4% пацієнтів із частковою відповіддю на хіміотерапію і у 60% пацієнтів із відсутністю відповіді на специфічне лікування. Зниження рівня гемоглобіну нижче 100 г/л реєстровано тільки у пацієнтів, які мали часткову відповідь і відсутність відповіді, а саме у 4 (36%) хворих ІІ групи та у 1 (20%) хворого ІІІ групи. На 56-й день у хворих ІІ групи, які отримали часткову відповідь, зафіксовано наявність прямої кореляційної залежності між рівнем лейкоцитів у гемограмі і активністю аспартатамінотрансферази (r=0,71; р=0,01) та вмістом загального білірубіну (r=0,63; р=0,03) у біохімічному аналізі крові. Після 2-х курсів хіміотерапії у пацієнтів ІІІ групи виявлено прямий кореляційний зв’язок високої сили між рівнем лей коцитів у гемограмі і активністю аспартатамінотрансферази (r=0,93; р=0,02) та аланінамінотрансферази (r=0,93; р=0,02) у біохімічному аналізі крові. Схема хіміотерапії В±R володіє високим профілем безпеки. B-cell chronic lymphocytic leukemia, chemotherapy, bendamustine, rituximab, complete response, partial response, no response sponse Introduction. The initial assessment of prognosis is of particular importance in determining the management of patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia and the choice of specific therapy. The aim is to analyze the risk factors for failure to achieve a complete response to the bendamustine±rituximab treatment regimen in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia. Materials and methods. Twenty-two patients undergoing treatment for B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) progression were included in the study. Response to treatment was assessed on the 56th day, categorized as complete, partial, or no response. Patients were divided into three groups based on their response: group I (n=6) included patients who showed a complete response after receiving bendamustine±rituximab; group II (n=11) included patients who achieved a partial response; and group III (n=5) consisted of patients with no response. Risk factors for chemotherapy resistance, as well as general and biochemical blood counts, were evaluated and subjected to statistical analysis
 • Документ
  Вплив ішемічної хвороби серця на прогресування стеатотичної хвороби печінки
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-05-20) Пілат, Інна Олегівна; Скрипник, Ігор Миколайович; Pilat, I. O.; Skrypnyk, I. M.
  Вступ. Стеатотична хвороба печінки, асоційована з метаболічною дисфункцією та ішемічна хвороба серця належать до захворювань із взаємообтяжуючим перебігом. Мета – оцінити роль ішемічної хвороби серця у прогресуванні дисліпідемії та фіброзу печінки у хворих на стеатотичну хворобу печінки, асоційовану з метаболічною дисфункцією. Матеріали і методи. Обстежено 46 із діагнозом стетатотична хвороба печінки, асоційована з метаболічною дисфункцією. В залежності від наявності супутньої ішемічної хвороби серця пацієнти із стеатотичною хворобою печінки, асоційованою з метаболічною дисфункцією були розподілені на 2 групи: І (n=24) – хворі на стеатотичну хворобу печінки асоційовану з метаболічною дисфункцією із супутньою ішемічною хворобою серця; II (n=22) – хворі на стеатотичну хворобу печінки асоційовану з метаболічною дисфункцією без супутньою ішемічної хвороби серця; ІІІ (n=20) – група практично здорових. Досліджували характерні порушення ліпідного обміну у хворих на стеатотичну хворобу печінки, асоційовану з метаболічною дисфункцією залежно від наявності супутньої ішемічної хвороби серця; оцінювали ступінь ожиріння, активність аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, γ-глутамілтранспептидази, визначали рівень тромбоцитів та підрахували ступінь фіброзу за FIB-4. Проводили статистичну обробку даних. Результати: Супутня гіпертонічна хвороба зустрічається частіше у пацієнтів, які на фоні стеатотичної хвороби печінки мають супутню ішемічну хворобу серця. У пацієнтів І групи із супутньою ішемічною хворобою серця у 95,8% спостерігалась гіпертонічна хвороба, паралельно у пацієнтів ІІ групи гіпертонічна хвороба виявлена тільки у 40,9% пацієнтів (Х2=16,35, р=0,00005). У хворих із активною стеатотичною хворобою печінки не залежно від наявності супутньої ішемічної хвороби серця порушення ліпідного профілю характеризувались поєднанням зростання концентрації загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької щільності, тригліцеридів, індексу атерогенності у сироватці крові, при одночасному зниженні ліпопротеїдів високої щільності (p>0,05). За наявності супутньої ішемічної хвороби серця у пацієнтів з стеатотичною хворобою печінки, асоційованою з метаболічною дисфункцією ступінь фіброзу за FIB-4 у 1,45 рази був більший, чим у пацієнтів без даної коморбідності. Introduction. Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and coronary artery disease often exacerbate each other, leading to a more severe course of both conditions. The aim of this study is to evaluate the role of coronary artery disease in dislipidemia and liver fibrosis progression in patients with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease. Materials and methods. Forty-six patients with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease were examined. Patients were divided into two groups based on the presence of concomitant coronary artery disease: group I (n=24) included patients with both metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and coronary artery disease, while group II (n=22) included patients with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease only. A third group (Group III) comprised healthy individuals. Specific lipid metabolism parameters, obesity stage, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), γ-glutamyl transpeptidase (GGT) activity, and platelet count were examined. Fibrosis stage was evaluated using the FIB-4 score. The findings obtained were statistically processed.
 • Документ
  Особливості дистанційного навчання клінічних дисциплін на кафедрах медичних закладів вищої освіти: переваги і недоліки
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Скрипник, Ігор Миколайович; Маслова, Ганна Сергіївна; Лиманець, Тетяна Володимирівна; Шапошник, Ольга Анатоліївна; Приходько, Наталія Петрівна; Пілат, Інна Олегівна; Якимишина, Лариса Іллівна
  Завдяки сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям стало можливим надання якісної вищої медичної освіти в змішаному форматі з акцентом на самостійну дистанційну роботу здобувачів освіти за кризових умов сьогодення в нашій країні. Незважаючи на це, відпрацювання практичних навичок біля ліжка хворого й формування клінічного мислення майбутніх лікарів терапевтичного профілю залишається актуальною проблемою для навчання на клінічних кафедрах внутрішньої медицини.
 • Документ
  Inflammation syndrome with autoimmune component in the patients with acute myocardial infarction: quantum genetic algorithm, neuronet
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Kulishov, S. K.; Skrypnyk, I. M.; Maslova, G. S.; Shaposhnyk, O. A.; Kudria, I. P.; Prykhodko, N. P.; Shevchenko, T. I.; Кулішов, Сергій Костянтинович; Скрипник, Ігор Миколайович; Маслова, Ганна Сергіївна; Шапошник, Ольга Анатоліївна; Кудря, Ірина Павлівна; Приходько, Наталія Петрівна; Шевченко, Тетяна Іванівна
  The purpose of the study was optimizing the diagnosis of the inflammatory syndrome with an autoimmune component in patients with acute myocardial infarction using a quantum genetic algorithm and graph neural networks. There were 47 patients observed with acute myocardial infarction, and among them, 35 experienced complications. The diagnostic criteria of the inflammatory syndrome with an autoimmune component include elevated level of ratio of chaperone 60 autoantibodies to interleukin-10 more than 4.99 conditional units, ratio of chaperone 60 autoantibodies to C-reactive protein more than 4.2 conventional units, ratio of C-reactive protein to interleukin-10 is less than 0.2 conventional units. This syndrome was present in 33 (70.2 %) out of 47 myocardial infarction patients (p=0.01 by the Chi-Square test). It was presented on visual programming language “Dragon”. Quantum genetic algorithm, graph neural networks using for making decisions for an inflammation syndrome with autoimmune component diagnosis presented in this investigation.
 • Документ
  Урахування індивідуальних особливостей здобувачів освіти при навчанні в медичному університеті
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Третяк, Наталія Григорівна; Кудря, Ірина Павлівна; Сорокіна, Світлана Іванівна; Третяк, Ігор Миколайович; Пілат, Інна Олегівна; Драбовська, Інна Анатоліївна; Штомпель, Вікторія Юріївна
  Розглядаються загально-психологічні питання, необхідність врахування індивідуальних особливостей здобувачів в процесі навчання, обґрунтовуються особливості застосування технологій індивідуального навчання, як співпраця здобувача і викладача на рівні партнерства, що розширюють можливості плідної взаємодії, розвиток у здобувачів освіти самостійності, здатності до самовдосконалення, мотивації майбутніх медиків до якісного навчання.
 • Документ
  Клінічний розбір пацієнтів як навчальний інструмент вивчення дисципліни «Внутрішня медицина»
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Третяк, Наталія Григорівна; Шапошник, Ольга Анатоліївна; Шевченко, Тетяна Іванівна; Приходько, Наталія Петрівна; Кудря, Ірина Павлівна; Сорокіна, Світлана Іванівна; Третяк, Ігор Миколайович
  Проведення клінічних розборів на кафедрі внутрішньої медицини №1 сприяє не лише засвоєнню нових професійних знань, розвитку ключових навичок аналітичного мислення, етики і комунікації, а й розвитку вмінь роботи в команді, спільного аналізу клінічних випадків і прийняття обґрунтованих рішень.
 • Документ
  Оптимізація визначення компонентів кардіореабілітації у пацієнтів з кардіохірургічною патологією
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Кіруша, Ірина Сергіївна; Шапошник, Ольга Анатоліївна; Приходько, Наталія Петрівна; Kirusha, I. S.; Shaposhnyk, O. A.; Prykhodko, N. P.
  Актуальність: сьогодні надзвичайно актуальним є питання реабілітації кардіологічних хворих у післягострому періоді. Протягом тривалого часу програма медичної реабілітації на поліклінічному етапі проводилася переважно для пацієнтів з неврологічною та ортопедичною патологією. У 2023 році до неї додали нозології кардіологічного та пульмонологічного профілю. Наразі, медична реабілітація надається хворим після інфаркту міокарда, аортокоронарного втручання, стентування та протезування клапанів серця. Нагальним питанням залишається оцінка ефективності проведених реабілітаційних заходів. На сьогоднішній день немає чітких алгоритмів визначення показників повсякденного функціонування, самообслуговування, побутового життя, собільності та загального стану здоров'я. Мета роботи: порівняти відповідність складових опитувальників SF-36 та анкети EQ-5D та компонентів індивідуальних реабілітаційних планів та визначити можливість застосування їх для оцінки компонентів кардіореабілітації. Матеріали та методи: для дослідження було залучено 51 пацієнт, серед яких 18 пацієнтів після аортокоронарного шунтування та 33 пацієнта після стентування. Серед пацієнтів було 21 (41,2%) жінка, середній вік (58 рік ± 6,7 р.) і 30 (58,8%) чоловіків, середній вік (51 років ± 5,8 р.). Дані індивідуальних реабілітаційних планів з програми Doctor Eleks EHealth та медичної реабілітації були використані для порівняння. Обрахунок статичних даних та мультиваріантний аналіз проводився у програмі SAS (Statistical Analysis Software)
 • Документ
  Провідні механізми порушення аргінін/ цитрулінового циклу в патогенезі цитостатик-індукованих уражень кишечника у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання та методи їхньої корекції
  («ВІТ-А-ПОЛ», 2024) Скрипник, Роман Ігорович; Маслова, Ганна Сергіївна; Skrypnyk, R. I.; Maslova, G. S.
  Мета — на підставі вивчення ролі оксидантного стресу в порушенні аргінін/цитрулінового циклу, використовуючи рівень цитруліну як маркер змін функціональної здатності кишечника, обґрунтувати призначення комбінації S-адеметіоніну (S-AMe) та Bifidobacterium infantis 35624 на тлі хіміотерапії (ХТ) у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання (ХЛПЗ) для профілактики цитостатик-індукованих мукозитів. Матеріали та методи. Обстежено 38 пацієнтів із ХЛПЗ, із них 8 (21 %) жінок і 30 (79 %) чоловіків віком від 30 до 76 років. У дослідження залучали пацієнтів, у яких зафіксовано виникнення діарейного синдрому на тлі прогресування ХЛПЗ. Усім пацієнтам призначали схему ХТ відповідно до стандартів. Залежно від терапії супроводу хворих розподілили на три групи: група І — 13 пацієнтів, які отримували ХТ, група ІІ —12 пацієнтів, які додатково до ХТ отримували S-AMe в дозі 1000 мг/добу внутрішньовенно впродовж 10 днів, потім у дозі 500 мг двічі на добу впродовж 20 днів, група ІІІ — 13 пацієнтів, які додатково до ХТ отримували S-AMe у дозі 1000 мг внутрішньовенно крапельно впродовж 10 днів, потім у дозі 500 мг двічі на добу впродовж 20 днів і B. infantis 35624 1 капсулу на добу впродовж 30 днів. Контрольну групу утворено з 20 практично здорових осіб (9 (45 %) жінок та 11 (55 %) чоловіків віком 22 — 26 років). Стан пацієнтів оцінювали двічі: до проведення ХТ і після 3 курсів специфічної терапії. У сироватці крові визначали концентрацію речовин, які з 2-тіобарбітуровою кислотою утворюють триметиновий комплекс (ТБК- реактантів), активність каталази, рівень аргініну та цитруліну, активність аргінази. Результати. Під час первинного обстеження у хворих груп I, II та ІІІ концентрація ТБК-реактантів у сироватці крові в 1,4 разу (p = 0,0479), 1,3 разу (p = 0,0122) та 1,4 разу (р = 0,026) відповідно перевищувала норму. Вміст цитруліну в сироватці крові хворих групи І в 1,2 разу (p = 0,0171) був нижчим порівняно із практично здоровими особами. Виявлено обернено пропорційний зв’язок між сироватковим рівнем цитруліну та концентрацією ТБК-реактантів у хворих групи І (r = –0,52; p = 0,02). Після трьох курсів ХТ у пацієнтів групи І концентрація ТБК-реактантів збільшилася в 1,3 разу (p = 0,0002) порівняно з вихідним показником і в 1,8 разу (p = 0,0012) перевищувала показник контрольної групи. У хворих груп І та ІІ вміст ТБК-реактантів у сироватці крові в 1,4 разу (p = 0,0005) і 1,5 разу (p = 0,0002) відповідно був нижчим порівняно з хворими групи І.
 • Документ
  Analysis of the various teaching methods using effectiveness in the future doctors training
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-25) Sorokina, S. I.; Shevchenko, T. I.; Shaposhnyk, O. A.; Kudrya, I. P.; Prykhodko, N. P.; Сорокіна, Світлана Іванівна; Шевченко, Тетяна Іванівна; Шапошник, Ольга Анатоліївна; Кудря, Ірина Павлівна; Приходько, Наталія Петрівна
  Under martial law, the introduction of a variety of modern educational opportunities is of particular importance. This requires not only the availability of high-tech equipment but also the effective use of traditional and modern interactive learning technologies. The article analyses students' attitudes to the introduction of certain interactive and traditional teaching methods and evaluates the effectiveness of their use in the training of future doctors. Based on the analysis of the student survey results, a fairly high assessment of the introduction of new technologies in the teaching process in the internal medicine clinic, in particular, the case-study method, was revealed. The simulation method was also recognised as optimal for learning the educational material, which has proved itself in recent years due to certain changes in the patient selection process at clinical sites.
 • Документ
  Роль віртуальних тренажерів та пацієнтів у організації симуляційного навчання та клінічній вищій медичній освіті України
  ("Астрая", 2024-01) Драбовський, Віталій Сергійович; Челішвілі, Анатолій Леонідович; Драбовська, Інна Анатоліївна; Чорна, Ірина Олексіївна; Рябушко, Микола Миколайович
  Ця науково-педагогічна стаття присвячена аналізу ролі віртуальних тренажерів та пацієнтів у симуляційному навчанні та клінічній вищій медичній освіті в Україні. Симуляційне навчання є ключовим методом підготовки майбутніх лікарів та підвищення кваліфікації фахівців. Віртуальні тренажери та використання стандартизованих пацієнтів стають невід'ємною частиною цього процесу та сприяють підвищенню рівня медичної освіти в Україні.
 • Документ
  Вплив хіміотерапії на прооксидантно-антиоксидантний статус хворих на множинну мієлому із супутньою ішемічною хворобою серця
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Островський, Владислав Леонідович; Скрипник, Ігор Миколайович; Маслова, Ганна Сергіївна; Якимишина, Лариса Іллівна; Чорнобай, А. Ю.; Ostrovskyi, V. L.; Skrypnyk, I. M.; Maslova, G. S.; Yakymyshyna, L. I.; Chornobai, A. Yu.
  Вступ. Не дивлячись на впровадження сучасних схем лікування множинної мієломи, вона все ще залишається невиліковною онкопатологією з рівнем 5-річної виживаності до 54%. Кореляційний зв’язок між збільшеною концентрацією прооксидантних сполук та прогресією множинної мієломи був підтверджений численними дослідженнями. Прогресія множинної мієломи може супроводжуватись порушенням антиоксидантного захисту. Пацієнти з ішемічною хворобою серця також мають знижений рівень активності антиоксидантних систем, що потенціює пошкоджуючий вплив активних форм кисню та підвищує ризик органотоксичних ефектів хіміотерапії. Мета – дослідити особливості прооксидантно-антиоксидантного статусу у хворих на множинну мієлому з супутньою ішемічною хворобою серця у динаміці хіміотерапії. Матеріали та методи. Обстежено 42 пацієнта із прогресією множинної мієломи, у 22 (52,4%) пацієнтів виявлено супутню ішемічну хворобу серця. В залежності від наявності супутньої ішемічної хвороби серця пацієнти з множинною мієломою були розподілені на дві групи. Всім хворим призначено стандартні схеми хіміотерапії. Хворі були обстежені чотири рази: перед початком та після завершення 1-го та 5-го курсів хіміотерапії. Визначали вміст ТБК-реактантів та активність каталази в сироватці крові. Результати. На фоні прогресії множинної мієломи у обох групах вміст ТБК-реактантів у сироватці крові зростав у зростав у 1,85 (р1<0,0001) та у 2,35 (р1<0,0001) раза відповідно порівняно з нормою. Проте у пацієнтів ІІ групи з супутньою ішемічною хворобою серця вміст ТБК-реактантів підвищувався у 1,28 (р2<0,0001) раза порівняно з пацієнтами І групи, одночасно активність каталази у сироватці крові знижувалась у 1,28 раза (р4 <0,0001) порівняно з практично здоровими, та у 1,37 раза (р5 <0,0001) порівняно з пацієнтами І групи. У хворих на множинну мієлому з супутньою ішемічною хворобою серця перед 2-м курсом хіміотерапії вміст ТБК-реактантів в сироватці крові підвищувався у 1,03 раза (р<0,05) порівняно з показниками до хіміотерапії та у – 1,27 раза (р<0,05) порівняно І групою. У пацієнтів ІІ групи активність каталази знижувалась у 1,24 раза (р<0,05) порівняно з первинним обстеженням, та у –1,38 раза (р<0,001) порівняно з пацієнтами І групи. У хворих ІІ групи після 5-го курсу вміст ТБК- реактантів знизився у 1,13 (р<0,01) раза порівняно з первинним обстеженням, проте був у 1,17 раза вищим (р<0,05) порівняно з хворими І групи. Одночасно активність каталази знижувалась в 1,4 раза (p<0,05) порівняно з первинним обстеженням. Висновки. Прогресія ММ супроводжувалась ровитком прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу, що характеризувався зростанням концентрації ТБК-реактантів у сироватці крові пацієнтів І та ІІ груп у 1,85 (р<0,0001) та у 2,35 (р<0,0001) раза відповідно порівняно з нормою. Наявність супутньої ішемічної хвороби серця призводить до підвищення вмісту ТБК- реактантів у сироватці крові хворих на множинну мієлому у 1,28 (р<0,0001) раза за одночасного зниження активності каталази у 1,37 раза (р<0,0001) порівняно з пацієнтами без захворювань серцево-судинної системи Проведення специфічної хіміотерапії у хворих на множинну мієлому з супутньою ішемічною хворобою серця призводить до прогресуючого поглиблення прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу за рахунок зниження активності каталази у сироватці крові у 1,4 раза (p<0,05) порівняно з первинним обстеженням.
 • Документ
  Деякі аспекти екологічного виховання сучасної молоді в медичних закладах вищої освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Драбовський, Віталій Сергійович; Рябушко, Роман Миколайович; Драбовська, Інна Анатоліївна
  Вплив людей на природнє оточуюче середовище стає все більш помітним, і це вимагає підвищеної уваги до екологічних питань у всіх сферах життя, включаючи медичну освіту. Медичні заклади вищої освіти (ЗВО) мають великий потенціал для впровадження екологічного виховання серед своїх студентів. При написанні матеріалу ми вважали за мету проаналізувати аспекти екологічного виховання в медичних ЗВО та способи їх реалізації.
 • Документ
  Doxorubicin-induced arginine/citrulline cycle changes in rat model of non-alcoholic steatohepatitis
  (Falk Foundation, 2023-05-18) Maslova, G.; Skrypnyk, I.; Lymanets, T.; Skrypnyk, R.; Маслова, Ганна Сергіївна; Скрипник, Ігор Миколайович; Лиманець, Тетяна Володимирівна
  Introduction: Doxorubicin (Dox) belongs to the group of anthracycline antibiotics, which are widely used in oncological diseases treatment. The high risk of toxic effects is the basis for studying of the main mechanisms of organs and systems Dox-induced injury development. The aim - to investigate the peculiarities of Dox-induced arginine/citrulline cycle changes in rats with simulated non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Methods: The studies were conducted on 30 white non-linear adult rats, weighing 160-220 g. The rats were divided into 3 groups: | (n = 10) - rats (5 males, 5 females), on which NASH was modeled during 63 days, then from the 64th till 66th day they were injected with 1 ml of 0.9% sodium chloride solution intraperitoneally; | (n = 10) - rats (S males, 5 females), on which NASH was modeled during 63 days, continued with Dox injections intraperitoneally 5 mg/kg/day from the 64th till the 66th day; Ill (n = 10) - rats (5 males, 5 females), which received a standard vivarium diet during 63 days, from the 64th to 66th day - 1 ml injections of 0,9% sodium chloride solution intraperitoneally. NASH modeling was hold using a diet containing a 42.8% fats mixture and a 4% fructose aqueous solution. On the 67th day, animals were euthanized under thiopental anesthesia at a dose of 50 mg/kg. A 10% liver homogenate was prepared, in which the concentration of arginine, citrulline, and arginase activity were determined.
 • Документ
  Quality of life impairment in patients with newly diagnosed multiple myeloma who suffered from russian military aggression in ukraine: a single center experience
  (EHA. HemaSphere, 2023) Lymanets, Tetiana; Skrypnyk, Igor; Maslova, Anna; Gusachenko, Iuliia; Лиманець, Тетяна Володимирівна; Скрипник, Ігор Миколайович; Маслова, Ганна Сергіївна
  Background: A number of factors influence the quality of life (QoL) of patients with multiple myeloma (MM). First of all, the fact of hemato-oncological diagnosis itself and the prognosis for life and work capacity. From February 24, 2022, all patients in Ukraine have an additional factor of negative impact on their QoL: military hostilities, lack of opportunity to live in their own houses and be treated in hospitals in their Region. This fact requires a detailed study in order to timely identify and prevent severe cases of anxiety and depression. Aims: to assess QoL in patients with newly diagnosed MM, who were internally displaced to more safe central region of Ukraine due to russian military aggression from the territories of active hostilities. Methods: The study involved 42 patients with newly diagnosed MM. All patients were treated in Hematology department of Poltava Regional Clinical Hospital n.a.M.V.Sklifosovsky during 2022 year. The cohort consisted of 24 (57%) males and 18 (43%) females, mean age 64.2±9.6 years, ECOG I-III. The patients were divided into two groups: I (n=31) – MM pts, who were native citizens of Poltava region; II (n=11) – MM pts, internally displaced persons from the regions of active hostilities: 9 were from Kharkiv Region, 1 patient from Sumy region and 1 – Luhansk region. The compared groups did not significantly differ by age, gender, ECOG score and ISS staging. QoL of patients was assessed using EQ-5D-5L questionnaire, which included descriptive data and visual analog score (EQ-VAS) data. The study was approved by the local ethic committee and all patients gave a written consent before they were included. Results: Patients of groups reported violations of mobility, self-care, usual activities and pain/discomfort data, that were not significantly different between groups. The anxiety/depression EQ-5D-5L component in patients of group I showed the presence of this violation in 14 (45.2%) cases: 6 (19.4%) patients had slight problems, 4 (12.9%) pts – moderate and 4 (12.9%) pts –severe. Meanwhile, 9 (81.9%) patients of group II, who have suffered from russian military aggression reported the presence of anxiety/depression: 3 (27.3%) pts had slight problems, 3 (27.3%) pts – moderate, 2 (18.2%) pts – severe and 1 (9.1%) patient had extreme problems. Thus, the need to move to another region due to hostilities definitely leads to increase in anxiety and depression, X2 (1, N=42) = 4.4, p < .05. The mean self-rated health score (EQ-VAS) for pts of group I was 57.42 (SD 3.32), which was significantly higher in comparison with the results of group II responders 45.45 (SD 4.64), which is 1.3-fold lower than the indicators of group I, t(42)= 2.4, p = .01.
 • Документ
  Роль інноваційних технологій у медичній освіті України в умовах воєнного стану
  (Scientific Publishing Center "Sci-conf.com.ua", 2023-07-15) Скрипник, Ігор Миколайович; Маслова, Ганна Сергіївна; Шапошник, Ольга Анатоліївна; Шевченко, Тетяна Іванівна; Сорокіна, Світлана Іванівна; Кудря, Ірина Павлівна; Гончар, Ольга Олександрівна
  Війна внесла корективи у медичній освіті та визначила особливості підготовки медичних фахівців усіх рівнів. Тим не менш, освітня діяльність медичних закладів освіти визначається не лише пошуком оптимальних моделей навчання, які б демонстрували свою ефективність у кризових ситуаціях обмеженості практичних занять та залежності від безпекової ситуації, а й спрямована на адаптацію до ключових світових стандартів. Використання інноваційних технології надає та розширює простір для самореалізації здобувачів освіти у навчанні, сприяє всебічному розвитку особистості та формуванню професійних компетенцій, важливих для майбутньої діяльності лікаря, зокрема, клінічного мислення, діагностичних вмінь, удосконалення практичних навичок тощо.