Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 165
 • Документ
  Симуляційне навчання на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини: від загальних принципів до конкретного прикладу застосування
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-03-24) Петров, Євген Євгенович; Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Сакевич, Вікторія Дмитрівна; Борисова, Зінаїда Олексіївна; Petrov, Ye. Ye.; Ivanytskaya, T. A.; Sakevych, V. D; Borysova, Z. O.
  Представлено основні принципи й позитивні риси симуляційного навчання. Наведено приклад його ефективного застосування під час тематичних занять «Аускультація легень» і «Аускультація серця» на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини.
 • Документ
  Медична освіта в епоху передових технологій
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Шешукова, Ольга Вікторівна; Мосієнко, Анна Сергіївна; Поліщук, Тетяна Вікторівна; Труфанова, Валентина Петрівна; Максименко, Аліна Іванівна; Казакова, Катерина Станіславівна; Бауман, Софія Сергіївна
  Використання інноваційних технологій у медичній освіті дозволяє набагато легше здобувати знання й ділитися набутим досвідом. Медична освіта має розвиватися відповідно до передових технологій, тому що майбутні лікарі будуть зустрічатися з пацієнтами в зовсім іншому контексті охорони здоров'я.
 • Документ
  Особливості та способи освоєння «Soft Skills» у ЗВО
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Шерстюк, Наталія Олександрівна
  Розглянуто важливість формування та розвитку «soft skills» у студентів ЗВО нелінгвістичних напрямів підготовки на заняттях англійської мови, а також роль «soft skills» у професійному розвитку. Встановлено, що англійська мова це засіб спілкування у професійній діяльності майбутнього спеціаліста. Обґрунтовується необхідність активного формування «soft skills», відповідно до сучасних вимог освіти.
 • Документ
  Організація дистанційного навчання й мотивація студентів до освіти в умовах карантину– важлива складова опанування загальної хірургії
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Чорна, Ірина Олексіївна; Лігоненко, Олексій Вікторович; Ярошенко, Роман Антонович; Зубаха, Анатолій Борисович; Шумейко, Ігор Анатолійович
  Позитивна мотивація до освіти в умовах дистанційного навчання – визначальна складова якісного опанування професійних знань і практичних навичок. Завдання викладачів – усіма педагогічними заходами формувати й підтримувати достатній рівень мотивації під час навчання студентів- майбутніх лікарів у будь-яких умовах. Його виконання в умовах карантину забезпечить підготовку лікарів високої кваліфікації.
 • Документ
  Роль науково-педагогічного працівника в професійному становленні студентів
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Цвіренко, Світлана Миколаївна; Похилько, Валерій Іванович; Чернявська, Юлія Ігорівна; Жук, Людмила Анатоліївна; Соловйова, Галина Олексіївна
  Розглянуто поняття безперервності освіти, компетентнісного підходу в підготовці лікарів і роль викладача як фактора якості освіти в цілому й формування відповідних компетенцій у майбутніх фахівців.
 • Документ
  Неперервна фахова освіта медичних працівників середньої ланки
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Холявицька, Л. В.
  Післядипломна освіта стала основною сферою реалізації ідеї масової безперервної освіти. Висвітлено пошук шляхів удосконалення роботи відділення післядипломної освіти фахового медичного коледжу.
 • Документ
  Напрями впровадження сучасних інноваційних технологій в умовах дистанційного навчання
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Хміль, Олена Всеволодівна; Каськова, Людмила Федорівна; Хміль, Дмитро Олександрович; Новікова, Світлана Чеславна; Янко, Наталія Валентинівна
  Упровадження інноваційних технологій підвищує якість освіти в умовах дистанційного навчання, активізує навчальну діяльність, дозволяє здобувачам вищої освіти швидко й ефективно засвоювати новий матеріал, а також надає можливість активно управляти потоком інформації в сучасних реаліях освітнього процесу.
 • Документ
  Підходи, орієнтовані на пацієнта, в системі охорони здоров'я
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Харченко, Наталія Вікторівна
  Висвітлено важливість функціональних аспектів, таких як доступ до медичної допомоги, час очікування, фізичне середовище й зручності, і міжособистісних відносин, особливо спілкування між користувачами послуг і професійним персоналом.
 • Документ
  Робочий зошит для самостійної роботи студентів 6 курсу із загальної практики- сімейної медицини як відображення роботи сімейного лікаря
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Трибрат, Тетяна Анатоліївна; Шуть, Світлана Володимирівна; Казаков, Юрій Михайлович; Чекаліна, Наталія Ігорівна; Боряк, Віктор Петрович
  Для вдосконалення організації самостійної роботи студентів, підвищення продуктивності навчання з предмета «Загальна практика – сімейна медицина» створено робочий зошит для самостійної роботи студентів із метою формування професійних умінь і відпрацювання практичних навичок в умовах, максимально наближених до повсякденної праці лікаря загальної практики .
 • Документ
  Особливості медичної освіти в сучасних умовах
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Тарасенко, Костянтин Володимирович
  Дистанційний режим навчання, нові вимоги до забезпечення освітнього процесу стали викликом для вітчизняної системи освіти. Провадження ефективного дистанційного навчання потребує вирішення багать- ох технічних завдань із залученням сучасних комп’ютерних технологій.
 • Документ
  Сучасні інноваційні технології у викладанні акушерства й гінекології студентам 6 курсу медичного факультету
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Талаш, Валентин Васильович; Мітюніна, Ніна Іванівна; Громова, Олександра Леонідівна
  Висвітлено головні етапи підготовки студентів 6-го курсу медичного факультету з освітньої компоненти «Акушерство і гінекологія» і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту, які передбачають складання тестового контролю "Крок-2 " і ОСП(К)І – об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту.
 • Документ
  Інтеграція навчально-методичних технологій у процес опанування практичних навичок на кафедрі ортодонтії
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Смаглюк, Любов Вікентіївна; Трофименко, Марина Вікторівна; Ляховська, Анастасія Віталіївна; Куліш, Неля Володимирівна
  Процес інтеграції навчально-методичних технологій у опанування практичних навичок на кафедрі ортодонтії побудований відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) «Стоматологія» з використанням сучасних медичних технологій, за рахунок запровадження розроблених оптимізованих алгоритмів-схем навчальних клнічних історій хвороб для найпоширеніших нозологічних одиниць ортодонтичних патологій.
 • Документ
  Оптимізація дистанційного навчання студентів із предмета «Ортодонтія»
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Смаглюк, Любов Вікентіївна; Куліш, Неля Володимирівна; Карасюнок, Анна Євгеніївна; Білоус, Алевтина Миколаївна
  Сучасна дистанційна освіта на кафедрі ортодонтії – це розгалужена система передачі знань на відстані за допомогою різних засобів і технологій, яка сприяє отриманню студентами необхідної інформації для використання в практичній діяльності.
 • Документ
  Practical suggestions for teaching academic writing to medical applicants for higher education
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Slipchenko, L. B.; Bieliaieva, O. M.; Lysanets, Yu. V.; Efendiieva, S. M.; Rozhenko, I. V.; Сліпченко, Лариса Борисівна; Бєляєва, Олена Миколаївна; Лисанець, Юлія Валеріївна; Ефендієва, Світлана Миколаївна; Роженко, Інеса Віталіївна
  Поширеність англійської мови змушує професіоналів у всіх сферах науки та техніки передавати результати своїх досліджень англійською мовою, щоб їх зрозуміли та визнали. Щоб цього досягти, від здобувачів вищої освіти очікується знання академічного стилю та стандартів англійської мови.
 • Документ
  Формування клінічного рішення лікарів-інтернів-стоматологів на засадах доказовості як сучасний тренд медичної освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Скрипнікова, Таїса Петрівна; Силенко, Юрій Іванович; Хміль, Тетяна Андріївна; Писаренко, Олена Анатоліївна; Силенко, Богдан Юрійович
  Заняття в наукових групах сприяє добрій підготовці інтернів, які мають можливість розуміти й обговорювати первинні та вторинні джерела літератури, а також генерувати й демонструвати свої власні оригінальні дослідження. Крім того, наукові товариства можуть стати «навчальним центром», надаючи й педагогам, й інтернам можливість для відкриття, інтерпретації даних, співпраці й формулювання наукових питань. Інтерни, які беруть участь у наукових групах, краще підготовані до майбутніх досліджень і кар'єри в науці й медицині.
 • Документ
  Планування й виконання наукових робіт лікарів -інтернів - стоматологів на очній і заочній частинах інтернатури
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Скрипнікова, Таїса Петрівна; Марченко, Алла Володимирівна; Хавалкіна, Людмила Михайлівна; Тимошенко, Юлія Володимирівна
  Науково-дослідна робота — це проведене наукове дослідження з тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат виконаної роботи й висновки. Необхідно стимулювати пізнавальну діяльність лікарів-інтернів, залучати їх до елементів науково-дослідницької роботи і на очній, і на заочній базах навчання.
 • Документ
  Організація навчального процесу в клінічній інтернатурі на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Скрипніков, Андрій Миколайович; Ісаков, Рустам Ісроїлович; Рудь, Вадим Олексійович; Животовська, Лілія Валентинівна
  Представлено освітньо-методологічний досвід навчання лікарів-інтернів на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології ПДМУ. Підкреслюється значення активних методів навчання в рамках семінарських занять і організації самостійної роботи.
 • Документ
  Використання принципів андрагогіки для підвищення якості післядипломної освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Скрипников, Петро Миколайович; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Приходченко, Світлана Валеріївна; Хміль, Тетяна Андріївна; Дубина, Віталій Олексійович
  У зв’язку з активним розвитком системи післядипломної освіти актуалізувалося вивчення психології навчання дорослих слухачів. У статті розглянуто питання андрагогічних принципів та їх застосування викладачами циклів підвищення кваліфікації лікарів.
 • Документ
  Роль інформальної освіти в процесі набуття професійних компетенцій лікарями-інтернами
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Скрипніков, Петро Миколайович; Кулай, Ольга Олександрівна; Хавалкіна, Людмила Михайлівна; Тимошенко, Юлія Володимирівна; Гуржій, Олена Вікторівна; Коломієць, Світлана Веніамінівна
  Докладно розглянуто ряд інструментальних засобів інформального навчання, яке, змушуючи лікаря-інтерна задуматися про цілі та значення здобуття освіти, надає ефективний інструмент для підтримки його конку- рентоспроможності.
 • Документ
  Англомовна форма навчання і проблеми організації навчального процесу
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Скікевич, Маргарита Георгіївна; Волошина, Людмила Іванівна
  З кожним роком у ПДМУ збільшується кількість студентів з англійською мовою навчання. Ми пропонуємо англомовному студенту свою програму, яка не повністю відповідає вимогам у їхніх країнах. Здійснювати курацію пацієнтів з англомовною формою навчання можна лише під керівництвом викладачів.