Наукові праці. Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 221
 • Документ
  Знеболення чи седація новонароджених у відділенні інтенсивної терапії – як визначити оптимальний шлях?
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Цвіренко, Світлана Миколаївна; Тарасенко, Костянтин Володимирович; Адамчук, Наталія Миколаївна; Калюжка, Олена Олександрівна; Жук, Людмила Анатоліївна; Tsvirenko, S. M.; Tarasenko, K. V.; Adamchuk, N. M.; Kaliuzhka, О. О.; Zhuk, L. A.
  Під час перебування у відділенні інтенсивної терапії новонароджені зазнають величезну кількість болісних процедур і операцій. Погано лікований біль у період новонародженості може призвести до негативних віддалених наслідків, таких як когнітивні дисфункції, формування хронічного болю. Тому для лікарів-інтенсивістів кожного дня постає питання адекватної оцінки болю та подальшої тактики знеболення. В ході огляду літератури проведено аналіз 87 літературних джерел за останні 10 років. При аналізі використовувались результати мультицентрових досліджень та клінічні рекомендації. Визначено, що оптимальне лікування болю та збудження у новонароджених вимагає мультимодального підходу, який завжди включає немедикаментозні стратегії, та направлене перш за все на аналгезію. Прикладання до грудей, смоктальний рефлекс, контакт «шкіра-до-шкіри», догляд «кенгуру», сповивання - це всі аспекти догляду за дитиною, які є ефективними для зменшення фізіологічної та поведінкової реакції болю на мінімально інвазивні процедури, а також забезпечують седативний ефект. Кожна маніпуляція потребує обов’язкового знеболення. Вибір методу знеболення залежить від інвазивності процедури, гестаційного віку та тяжкості стану. Доцільно комбінувати різні немедикаментозні методи знеболення при слабкому болю та додавати медикаментозні методи при помірному та сильному болю для досягнення кращого терапевтичного ефекту. У новонароджених, які перебувають на тривалій штучній вентиляції легень, неможливо уникнути седації. Проте седативний ефект може бути досягнутий комбінацією немедикаментозних методів із застосуванням седативних препаратів. З метою профілактики тахіфілаксії необхідно проводити ротацію аналгетиків, застосовувати комбінації опіатів з ненаркотичними аналгетиками та ад’ювантними аналгетиками. Мультимодальний підхід до лікування болю має переваги через зменшення дозування будь-якого окремого препарату та пом’якшення загального ризику побічних ефектів. Ацетамінофен, фентаніл або морфін у поєднанні з мідазоламом є найбільш безпечними медикаментами до застосування у новонароджених, незважаючи на побічні ефекти.
 • Документ
  Особливості навчання студентів медичних університетів під час війни в Україні
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Тарасенко, Костянтин Володимирович; Могильник, Антон Ігорович; Сонник, Євген Григорович; Адамчук, Наталія Миколаївна; Телегань, Владислав Олегович; Давиденко, Аліна Володимирівна; Архіповець, Олександр Олександрович; Лісовецький, О. А.; Адамович, І. М.; Осипенко, Євгенія Валеріївна
  Стаття розглядає вплив воєнного конфлікту на підготовку студентів-медиків, стратегії, що допомагають їм протистояти викликам воєнного часу, а також висвітлює важливість психологічної підтримки й соціальної адаптації для успішного здобування медичної освіти в умовах кризи.
 • Документ
  Менторство в діяльності парамедика
  (Івано-Франківський національний медичний університет, 2023) Тарасенко, Костянтин Володимирович; Давиденко, Аліна Володимирівна; Адамчук, Наталія Миколаївна; Могильник, Антон Ігорович; Архіповець, Олександр Олександрович
  Наставництво є потужним інструментом для кар’єрного та психосоціального розвитку, який мало використовується в діяльності парамедика, і може бути особливо корисним для розв’язання проблем, пов’язаних із навчанням та професійною діяльністю.
 • Документ
  Взаємозв’язок акушерських ускладнень з метаболічними порушеннями у жінок з ожирінням різного ступеня
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Тарасенко, Костянтин Володимирович; Tarasenko, K. V.
  Аналіз взаємозв’язку метаболічних змін з акушерською патологією свідчить про участь порушень обміну вуглеводів у збільшенні частоти невиношування вагітності, плацентарної дисфункції, порушенні біоценозу пологових шляхів у жінок з ожирінням І ступеня, зростанні ролі гіпертригліцеридемії та гіперліпопротеїнемії ІV типу у вагітних з більш тяжким ІІ ступенем ожиріння. У жінок з морбідним ожирінням ІІІ ступеня зростання кількості взаємозв’язків порушень обміну вуглеводів та проатерогенних змін з розвитком дистресу плода під час вагітності та з асфіксією новонароджених знаходить пояснення в погіршенні енергетичного забезпечення їх організму
 • Документ
  Санітарно-епідеміологічна обстановка при природних та антропогенних катастрофах
  (Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2022) Могильник, Антон Ігорович
  У статті представлений огляд надзвичайних ситуацій в галузі санітарно-епідеміологічного благополуччя при природних та антропогенних катастрофах за даними літератури та моніторингу. Як умови, що провокують надзвичайні ситуації розглянуті стихійні лиха − землетруси, виверження вулканів, повені, цунамі та антропогенні катастрофи – гуманітарні та техногенні катастрофи, збройні конфлікти, біотерористичні акти та застосування біологічної зброї, зокрема в умовах російського військового вторгнення на територію України. Визначено нозологічні форми інфекційних хвороб, найбільш актуальні в умовах стихійних лих та антропогенних катастроф, а також обставини та фактори, що спричиняють їх активізацію. Наведено дані щодо епідеміологічних ускладнень в умовах природних та антропогенних катастроф, а також приклади застосування біологічних агентів у терористичних та військових цілях.
 • Документ
  Організація медичного супроводу військових підрозділів під час бойових дій на основі принципу «Золотої години»
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Могильник, Антон Ігорович; Тарасенко, Костянтин Володимирович; Адамчук, Наталія Миколаївна; Сонник, Євген Григорович; Архіповець, Олександр Олександрович; Mohylnyk, A.; Tarasenko, K.; Adamchuk, N.; Sonnik, Ye.; Arkhipovets, O.
  На фоні загарбницького військового вторгнення Російської федерації на територію України важливого значення набувають різні аспекти проблеми вдосконалення надання медичної допомоги військовим під час бойових дій у найближчі терміни після отримання травми чи поранення. Характерною особливістю показників летальності у збройних конфліктах останніх десятиліть є збільшення частоти смертельних наслідків у першу годину після отримання бойової травми чи поранення. Сучасні тенденції у питаннях оптимізації надання допомоги пораненим та постраждалим при всіх видах бойових вражень ґрунтуються на своєчасній діагностиці та усуненні життєзагрозливих наслідків проникаючих та вогнепальних поранень, починаючи з місця їх отримання. Від рівня та ефективності організації медичного супроводу військових підрозділів у екстремальних ситуаціях воєнного часу залежать перебіг та результати бойової травми у поранених. Можливість запобігання потенційно смертельним наслідкам поранень реалізується усуненням життєзагрозних станів якнайшвидше після їх отримання на полі бою. При цьому здійснення заходів, спрямованих на переривання механізмів танатогенезу, має починатися з дошпитального етапу та продовжуватись під час усього процесу евакуації пораненого. Вирішального значення у цих умовах набуває знання основних сучасних тенденцій побудови лікувально-евакуаційних схем, основною метою реалізацій яких є скорочення термінів надання кваліфікованої хірургічної та реаніматологічної допомоги. Метою роботи є формування на основі аналізу сучасних літературних джерел інформаційного масиву даних про роль принципу «золотої години» в організації медичного супроводу військових підрозділів під час бойових дій. У роботі наведено теоретичне обґрунтування значущості фактору часу в усуненні наслідків бойових поранень та розкриті основи принципу «золотої години» при наданні медичної допомоги пораненим, а також оцінений сучасний стан їх застосування у практиці сучасної військової медицини світу. На основі моніторингу даних визначено актуальні тенденції у побудові лікувально-евакуаційних систем надання допомоги пораненим та постраждалим в умовах війни, розв’язаної росіянами проти Української держави.
 • Документ
  Особливості епідеміологічної ситуації в зонах військових конфліктів та антропогенних катастроф
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Могильник, Антон Ігорович; Тарасенко, Костянтин Володимирович; Сонник, Євген Григорович; Адамчук, Наталія Миколаївна; Архіповець, Олександр Олександрович; Mohylnyk, A.; Tarasenko, K.; Sonnik, Ye.; Adamchuk, N.; Arkhipovets, O.
  У статті представлений огляд вірогідних особливостей погіршення епідеміологічної ситуації при військових конфліктах та антропогенних катастрофах за даними літератури. Умовами, що провокують надзвичайні ситуації розглянуті військові конфлікти, стихійні лиха, гуманітарні та техногенні катастрофи, застосування біологічної зброї, зокрема в умовах російського військового вторгнення на територію України. Надзвичайна ситуація санітарно-епідеміологічної служби це різкі, часто непередбачувані зміни у звичайній, повсякденних обставинах, що виникли внаслідок катастроф, стихійних лих та їх наслідків, що характеризуються численними людськими жертвами та масовою захворюваністю. До найважливіших факторів, що впливають на розвиток епідеміологічної обставини, відносяться порушення системи водопостачання, забруднення харчових продуктів, змив у водойми різних хімічних речовин, затоплення природних біоценозів, скупченість населення, стрес, підвищення чутливості до інфекцій, інтенсивні міграційні процеси, повна чи часткова руйнація матеріально-технічної бази охорони здоров'я та санітарно-епідеміологічної служби з порушенням діяльності лікувально-профілактичних установ на окупованих територіях. Зважаючи на загарбницьке вторгнення москалів в Україну та окупацію східних та південних її областей, надзвичайна ситуація з важкими епідемічними ускладненнями уже протягом року спостерігається в окупованих росіянами містах та селах. Внаслідок серйозних порушень умов побуту в районах катастроф, зонах бойових дій та на окупованих територіях різко загострилася епідемічна ситуація щодо кишкових інфекцій, у тому числі черевного тифу, паратифів, вірусних гепатитів, дизентерії та сальмонельозу. Причому зростання захворюваності на них виникає вже в перші тижні після дії екстремального фактору. Скупченість людей сприяє інтенсифікації аерозольного зараження. Особливу небезпеку у цьому відношенні становлять менінгококова інфекція, вірусні пневмонії, дифтерія та інші контагіозні захворювання. Крім того, високий ризик критичного погіршення епідеміологічної ситуації в України викликає висока ймовірність використанням росіянами хімічної та біологічної зброї.
 • Документ
  Гендерні конфлікти особистості
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Могильник, Антон Ігорович
  Формування гендерної компетентності – це цілеспрямована діяльність, в результаті якої людина стає здатною бути компетентною в ситуаціях з вираженою гендерною складовою.
 • Документ
  Посттравматичний стресовий розлад: найактуальніша проблема сьогодення
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Могильник, Антон Ігорович; Животовська, Лілія Валентинівна; Тарасенко, Костянтин Володимирович; Бойко, Дмитро Іванович; Сонник, Євген Григорович; Архіповець, Олександр Олександрович; Mohylnyk, A.; Zhyvotovska, L.; Tarasenko, K.; Boiko, D.; Sonnik, Ye.; Arkhipovets, O.
  Проблема бойової психологічної травми та посттравматичних розладів, що розвиваються в воєнний час, є однією з найактуальніших на фоні загарбницького вторгнення московитів та розв’язаної ними широкомасштабної війни проти України, яка загрожує затягтися на роки, а можливо десятиріччя, і поширитися на інші країни. Постійні артилерійські обстріли прикордонних територій, ракетні атаки, соціальна, гуманітарна та епідеміологічна ситуація на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей супроводжуються глибокими психологічними переживаннями не тільки військовослужбовців, а усіх мешканців України, зумовлюють багатофакторність і поліморфність розвитку посттравматичного стресового розладу в сучасних реаліях. Але не зважаючи на ці трагічні події вона цікава через її наукове, прикладне, епідеміологічне значення та ряд інших аспектів. Досі відсутні чіткі теоретичні концепції, що визначають підходи до вивчення психологічних та біологічних механізмів розвитку посттравматичного стресового розладу. Розробляється кілька патогенетичних моделей розвитку цього розладу. Він характеризується широким набором астенічних, тривожних, афективних, поведінкових та психотичних порушень, які погано піддаються терапії. Найбільш ефективним є застосування комбінованої фармакологічної та психотерапії. Антидепресанти – єдині фармакологічні засоби, схвалені у міжнародних клінічних рекомендаціях як препарати першого вибору. Існують і експериментальні методи терапії, але вони потребують подальшого вивчення. Тим часом лише половина хворих досягають ремісії, тому в реальній клінічній практиці широкого поширення набули симптоматична терапія, застосування препаратів поза показаннями та поліпрагмазія, пов'язана зі спробами впливу на різноманітну коморбідну психопатологічну симптоматику. Такий підхід певною мірою відображає наявний дефіцит методів терапії з доведеною ефективністю і нерідко призводить до затягування захворювання, формування терапевтичної резистентності та розвитку побічних ефектів. Загалом ефективність комплексної терапії ледве вивчена і потребує проведення додаткових репрезентативних плацебо-контрольованих та порівняльних клінічних досліджень, а також розробки більш адекватних та ефективних експериментальних підходів до вивчення нових методів лікування.
 • Документ
  Спостереження травматичного розриву серця
  (ТОВ «Ліга-Інформ», 2017) Панасенко, Сергій Іванович; Левченко, О. І.; Кінаш, П. М.; Шейко, Володимир Дмитрович; Чиркун, О. Ю.; Могильник, Антон Ігорович; Калюжка, Сергій Іванович; Шкурупій, Олександр Анатолійович; Panasenko, S. I.; Levchenko, О. I.; Kinash, P. M.; Sheyko, V. D.; Chyrkun, O. Yu.; Mogylnyk, A. I.; Kalyuzhka, S. I.; Shkurupiy, O. A.
  ТРС є особливим видом травми, кожне спостереження її успішного лікування є унікальним надбанням хірургічної практики. Нестандартні підходи до оперативного втручання при проникному розриві міокарда можуть бути рекомендовані як складові хірургічної тактики «Damage Control» в торакальній хірургії.
 • Документ
  State of gastrointestinal mucosal protection in neurological patients in cricical state
  (Полтавський державний медичний університет, 2020) Shkurupii, D. A.; Mogylnyk, A. I.; Sonnik, E. G.; Udovytska, N. O.; Шкурупій, Дмитро Анатолійович; Могильник, Антон Ігорович; Сонник, Євген Григорович; Удовицька, Наталія Олегівна
  An observational clinical study was performed with 50 adult participants. The main group consisted of 30 patients with cerebrovascular diseases of the cerebrovascular diseases, which required the organization of intensive care. In the main group, on the 1st day of observation, the level of glycosaminoglycans was higher in 70% (21/30) cases. On the 7th day of observation, this indicator was higher in 100% (30/30) cases. Correlations between the increase in the concentration of glycosaminoglycans and their age, the severity of the condition in accordance with APACHE II, and the start time of enteral nutrition were established. Thus, in neurological patients in critical condition, the protection system of the gastrointestinal mucosa is in a state of functional tension.
 • Документ
  Проблеми психологічної підготовки фахівців в сучасних реаліях української медицини
  (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 2020-10-09) Могильник, Антон Ігорович; Бодулєв, Олексій Юрійович; Адамчук, Наталія Миколаївна
  Адекватні взаємини між лікарем і пацієнтом істотно впливають на результати лікування. Наріжним каменем цих відносин є психологічні аспекти міжособистісної взаємодії. Навчання формуванню комунікативної компетентності у взаємовідносинах лікар-пацієнт є головною метою психологічної підготовки лікаря.
 • Документ
  Тактика анестезіолога при важкій інтубації трахеї
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Могильник, Антон Ігорович; Mogilnik, A. I.
  Вступ. Майже третина всіх випадків анестезіологічної смертності пов'язана з труднощами при вентиляції пацієнтів після індукції в наркоз. Мета дослідження: підвищення ефективності та зменшення частоти ускладнень забезпечення прохідності дихальних шляхів при важкій ларингоскопії в плановій анестезіології. Матеріали та методи дослідження. Нами проаналізовані результати 66 випадків важкої ларингоскопії при планових оперативних втручаннях на базі Полтавської обласної клінічної лікарні за 2013 – 2015 роки. Пацієнтам I-ї групи застосовувався клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із важкою інтубацією трахеї, пацієнтам II-ї групи після невдалої спроби інтубації відразу встановлювалася ларингеальна маска відповідного розміру. Результати дослідження. У пацієнтів I-ї групи друга спроба інтубації трахеї була вдалою в 43,8% випадках. З наступними спробами інтубації трахеї ефективність маніпуляції прогресивно зменшувалася. Ефективність подальшого використання ларингеальної маски становила всього 45,4%. У пацієнтів II-ї групи в 91,2% випадків постановка ларингеальної маски забезпечила герметичність дихального контуру і адекватну вентиляцію під час оперативного втручання. Висновки. Використання клінічного протоколу надання медичної допомоги хворим з важкою інтубацією трахеї в плановій анестезіології менш ефективне і має високу частоту ускладнень, пов'язаних з прямою ларингоскопією в порівнянні з єдиною спробою інтубації трахеї та подальшим використанням ларингеальноі маски.
 • Документ
  Застосування інтраопераційного торакального паравертебрального блоку з метою покращення післяопераційної аналгезії у пацієнтів після торакотомічних оперативних втручань
  (ПП «Технологічний центр», 2017) Могильник, Антон Ігорович
  Інтраопераційний торакальний паравертебральний блок (ІТПБ) є альтернативним доповненням системного знеболення для пацієнтів після торакотомічних оперативних втручань. Мета дослідження – поліпшити якість післяопераційного знеболення хворих після торакотомічних операцій шляхом розробки методу раціонального інтра- та післяопераційної аналгезії.
 • Документ
  Взаємозв’язок інсомнії та когнітивних порушень з респіраторним дистрес-синдромом у хворих на COVID-19
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Фам, Туан Ань; Тарасенко, Костянтин Володимирович; Бодулєв, Олексій Юрійович
  Гостра респіраторна вірусна хвороба COVID-19 має найрізноманітніші прояви. Захворювання є політропним, вражаючи практично усі органи та системи організму. Одним із синдромів, який потребує негайної корекції у хворих на COVID-19 є гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС), який може мати як класичний перебіг, так і безсимптомний, у вигляді «щасливої гіпоксії».
 • Документ
  Бойовий посттравматичний стресовий розлад: історія і реалії
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Могильник, Антон Ігорович; Тарасенко, Костянтин Володимирович; Адамчук, Наталія Миколаївна; Давиденко, Аліна Володимирівна
  Проблема бойової психологічної травми та посттравматичних розладів, що розвиваються в воєнний час, є однією з найактуальніших на сьогодні. Досі відсутні чіткі теоретичні концепції, що визначають підходи до вивчення психологічних та біологічних механізмів розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Розробляється кілька патогенетичних моделей розвитку цього розладу – біологічна, психодинамічна, когнітивна та психосоціальна.
 • Документ
  Організація і контроль самостійної роботи студентів медичного профілю
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Тарасенко, Костянтин Володимирович; Лисенко, Руслан Борисович; Адамчук, Наталія Миколаївна; Зелінка-Хобзей, Марта Миколаївна; Нестеренко, Леонід Анатолійович
  Висвітлено питання організації та контролю самостійної роботи студентів медичного профілю як важливої складової підготовки кваліфікованого фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці, здатного до компетентної професійної діяльності на рівні світових стандартів.
 • Документ
  Організація надання медичної допомоги військовим під час бойових дій
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Могильник, Антон Ігорович; Тарасенко, Костянтин Володимирович; Адамчук, Наталія Миколаївна
  Враховуючи стрімкий перебіг розвитку життєзагрозливих наслідків бойових пошкоджень (кровотеча, асфіксія) в екстремальних ситуаціях воєнного часу, що спостерігається в Україні на тлі російської агресії, часовий фактор у питаннях надання медичної допомоги пораненим та постраждалим є одним з основних, у зв'язку з чим як провідний засіб збереження життя необхідно розглядати своєчасне надання розширеного обсягу заходів першої медичної допомоги. Сучасні підходи до планування організаційної побудови як української, так і іноземних лікувально-евакуаційних систем надання допомоги пораненим та постраждалим характеризуються прагненням забезпечити реалізацію концепції «золотої години» та скоротити терміни надання спеціалізованої хірургічної та реаніматологічної допомоги. Сучасні тенденції організації медичного супроводу військових підрозділів, які здійснюють свою бойову діяльність в умовах вимушеної ізоляції, проявляються розширенням переліку заходів та спеціалізацією передових сегментів надання догоспітальної допомоги підготовленим медичним персоналом, розгортанням етапів першої лікарської допомоги у безпосередній близькості до бойових порядків для забезпечення стабілізації стану поранених та постраждалих, а також виконання адекватної передевакуаційної підготовки.
 • Документ
  Характеристика стану новонароджених від жінок із прееклампсією, фізіологічною масою тіла та ожирінням
  (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 2022) Зелінка-Хобзей, Марта Миколаївна; Тарасенко, Костянтин Володимирович; Нестеренко, Леонід Анатолійович
  Мета – охарактеризувати стан новонароджених за шкалою Апгар та провести порівняння показників маси тіла новонароджених від жінок із супутнім ожирінням, які застосовували лікувальнопрофілактичний комплекс, спрямований на попередження виникнення прееклампсії, та порівняти із станом новонароджених від жінок із ожирінням, які отримували загальноприйняту профілактику прееклампсії та із фізіологічною масою тіла. Матеріали та методи. Проведений клінікостатистичний аналіз 255 медичних карт новонароджених, які були розділені на 6 груп відповідно до росто-вагових показників їх матерів, враховуючи наявність прееклампсії та застосування лікувально-профілактичного комплексу: І групу (контрольну) склали новонароджені (n=33) від жінок із фізіологічною масою тіла (ІМТ = 18,5-24,9 кг/м2 ); ІІ група – новонароджені від жінок із фізіологічною масою тіла та прееклампсією (n=13); ІІІ група – новонароджені від жінок із ожирінням І-ІІІ ступенів (n=90); ІV група – новонароджені від жінок із ожирінням І-ІІІ ступенів, які використовували лікувально-профілактичний комплекс (n=65); V група – новонароджені від жінок із ожирінням І-ІІІ ступенів, та прееклампсією (n=41); VІ група – новонароджені від жінок із ожирінням І-ІІІ ступенів, та прееклампсією яка маніфестувала на фоні застосування лікувально-профілактичного комплексу (n=13). Вагітність жінок із ожирінням велась згідно наказу МОЗ України № 151 від 24.01.2022 року, що передбачає призначення вагітним групи ризику (до якого відноситься і ожиріння): ацетилсаліцилової кислоти 100 мг/добу, починаючи з 12 тижнів до 36 тижнів вагітності та препаратів кальцію 1,5 г/добу з 16-го тижня вагітності. Окрім призначених препаратів, вагітні жінки із ожирінням, які погодились приймати запропонований комплекс профілактичних заходів, спрямованих на профілактику прееклампсії, вживали комбінацію препаратів L-аргініну та напівсинтетичного діосміну. Результати та висновки. Проведений аналіз стану новонароджених у досліджуваних групах демонструє, що кількість передчасно народжених дітей та дітей, які страждали внутрішньоутробно, був значно вищим серед дітей, які народились від матерів, вагітність яких ускладнювалась прееклампсією, та матерів, що страждають ожирінням, і, як наслідок, спричинило в подальшому збільшення частоти захворюваності серед даних дітей. Встановлено, що найвищий відсоток новонароджених із масою менше 2500 грам сконцентрований у групах із прееклампсією та супутнім ожирінням, що обумовлено передчасними пологами та випадками затримки внутрішньоутробного розвитку плоду. Випадки асфіксії плоду також із більшою частотою зустрічались серед новонароджених від жінок із прееклампсією та супутнім ожирінням. Випадки макросомії плоду достовірно частіше зустрічались серед немовлят народжених від жінок із ожирінням. Застосування запропонованого лікувальнопрофілактичного комплексу для вагітних із супутнім ожирінням, здійснюючи позитивний вплив на функціонування фетоплацентарного комплексу, допомагає покращити стан новонароджених за шкалою Апгар та показників маси тіла новонароджених порівняно із станом новонароджених від жінок із ожирінням, які отримували загальноприйняту профілактику прееклампсії.
 • Документ
  Зростання частоти кесаревого розтину як проблема сучасного акушерства
  (2019) Тарасенко, Костянтин Володимирович; Громова, Антоніна Макарівна; Шафарчук, Валентина Михайлівна; Нестеренко, Леонід Анатолійович
  Кесарів розтин є найпоширенішою розроджуючою операцією в сучасному акушерстві, яка дозволяє запобігти розвитку тяжких ускладнень для матері та плоду. Зростання частоти кесаревого розтину, яке спостерігається за останні роки, є однією із проблем сучасного акушерства. Серед акушергінекологів, неонатологів та інших спеціалістів не вирішеним залишається питання про роль кесаревого розтину в зниженні перинатальної захворюваності та смертності. В роботі проведений аналіз випадків абдомінального розродження в Полтавському міському клінічному пологовому будинку за 2008–2018 роки, його структури за показаннями, оцінка впливу частоти кесаревих розтинів на перинатальні втрати. Провівши аналіз абдомінального оперативного втручання за останні 10 років встановлено, що частота кесаревих розтинів збільшувалась з 14,6% до 19,9%, що відображає світові тенденції в акушерстві і відповідає середньостатистичним показникам по Україні. Аналізуючи структуру кесаревих розтинів, звертає на себе увагу збільшення кількості планових та зменшення кількості ургентних операцій. Спостерігається зниження перинатальної смертності за період з 2008 до 2018 року більш ніж в 3 рази (з 10,7% в 2008 році до 3,5% в 2018 році). Найбільш вагомими показаннями для проведення планового кесаревого розтину є рубець на матці та тазове передлежання плоду, а для ургентного кесаревого розтину – дистрес плода за відсутності умов для швидкого родорозрішення через природні статеві шляхи, аномалії пологової діяльності та невдала спроба індукції пологів. Тому вищеперераховані показання залишаються тим потенціалом, на який потрібно впливати для зниження частоти кесаревого розтину. Питома вага в цьому належить профілактиці першої операції. Проведення аналізу випадків абдомінального розродження дозволило виявити шляхи для зниження частоти кесаревого розтину.