Наукові праці. Кафедра хімії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 135
 • Документ
  Використання інтерактивних ігор для підвищення зацікавленості студентів у вивченні хімії та розвитку їх soft-skills
  (Одеський національний технологічний університет, 2024) Стрижак, Діана Олександрівна
  Використання інтерактивних та відео-ігор навчального спрямування дає можливість розвивати soft-skills студентів та реалізовувати практико-орієнтований підхід у підготовці майбутніх вчителів хімії шляхом залучення їх до віртуальних середовищ, де підсвідомо потрібно використовувати критичне мислення, аналітичні навички, логічно вибудовувати зв’язки.
 • Документ
  Інноваційні підходи до навчання хімії
  (Одеський національний технологічний університет, 2024) Стрижак, Світлана Володимирівна
  Інноваційні методи навчання хімії відіграють ключову роль у реформуванні освіти, сприяють активному залученню студентів, розвитку їх навичок експериментувати, досліджувати та розв’язувати складні проблеми, що сприяє розвитку інноваційного мислення та підготовці до майбутніх викликів.
 • Документ
  Консультаційна робота з хімічних дисциплін при заочному навчанні майбутніх фармацевтів
  (Полтавський державний аграрний універистет, 2024) Іващенко, Олена Дмитрівна; Копанцева, Лариса Миколаївна; Стрижак, Світлана Володимирівна; Стрижак, Діана Олександрівна
  Фармацевтичну освіту в Україні сьогодні можна здобути як за денною (очною або вечірньою), так і за заочною формами навчання. Система заочної освіти має певні особливості як у контингенті студентів, так і в організації навчального процесу. Кожен педагог має на меті забезпечити позитивну мотивацію навчання та активізувати пізнавальну діяльність студентів-заочників. Освітній процес підготовки майбутніх фармацевтів повинен включати інноваційні педагогічні методи, засновані на інтерактивності й максимальному наближенні до професійної діяльності: імітаційні технології (ігрові форми організації, реальності), колективні технології навчання, ситуативне моделювання, обговорення питань, інтерактивне, інформаційне, диференційоване навчання.
 • Документ
  Роль практичної підготовки в навчанні хімії: від традиційних методів до сучасних підходів організації лабораторних робіт з хімії
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Стрижак, Діана Олександрівна
  Лабораторні роботи при вивченні хімії є невід’ємною частиною освітнього процесу, так як зумовлює особистісний розвиток студента, надаючи йому можливість стати активним учасником цього процесу, відчути на собі роль дослідника. Лабораторні роботи організовані сучасними методами з використанням практико-орієнтованих технологій допомагають підготувати випускника закладу освіти спроможного задовольнити світові потреби ринку праці.
 • Документ
  Індивідуалізація навчання хімії у вищій школі
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Стрижак, Світлана Володимирівна
  Індивідуалізація навчання в процесі вивчення хімії у вищій школі є важливим аспектом, оскільки кожен здобувач освіти має власні особливості, темп навчання, стилі вивчення та індивідуальні освітні потреби. Використання різних методів викладання, таких як лекції, демонстрації, групова робота, індивідуальні консультації, інтерактивні вправи тощо, допомагає враховувати різноманітні стилі навчання здобувачів освіти.
 • Документ
  Аскорбінова кислота у бджолиних продуктах
  (Полтавський національний педагогічний універистет імені В. Г. Короленка, 2024) Жалій, Богдан Олександрович
  Бджолині продукти - це цілий ряд речовин, які людина використовує у різноманітних галузях, фармація не є тому винятком. Важливим компонентом меду є вітаміни основним представником даного класу речовин є вітамін С та деякі представники групи вітаміну В.
 • Документ
  Дослідження якості кави розчинної та її безпечність
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Копанцева, Лариса Миколаївна; Іващенко, Олена Дмитрівна; Полапа, Поліна Валентинівна
  Розчина кава дуже популярний продукт у наш час тому, що на її приготування витрачається менше часу. Вчені постійно досліджують вплив кофеїну на самопочуття, щоб з'ясувати, яка кава краще. Найкориснішим кавовим напоєм за результатами численних досліджень вважається фільтр-кава.
 • Документ
  Використання спектрофотометричних методів для визначення вмісту йонів феруму у підземних водах
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Стрижак, Світлана Володимирівна; Стрижак, Діана Олександрівна; Криворучко, Аліна Валеріївна
  Якість води вкрай важлива для забезпечення здоров'я та добробуту споживачів. Один із ключових параметрів, який необхідно контролювати – це вміст йонів феруму у воді, які можуть знаходитись у воді в різних концентраціях. Надмірний вміст іонів феруму у питній воді може мати негативний вплив на здоров’я людини.
 • Документ
  Визначення якості шоколаду за допомогою сенсорного та деяких фізико-хімічних показників
  (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2024) Бородавка, Анна Олександрівна; Гонтар, Вікторія Олександрівна; Кутімов, Антон Ядгарович; Іващенко, Олена Дмитрівна; Копанцева, Лариса Миколаївна
  Шоколад – це висококалорійний продукт. Його виробляють з какао-бобів, додаючи цукор, а залежно від марки ще і деякі смакові речовини. За своїм складом шоколад – безперечно цінний харчовий продукт, з-за наявності в ньому багатьох поживних та біологічно активних речовин. До його складу входять речовини як неорганічної так і органічної природи. Крім того до складу шоколаду входять органічні кислоти – лимонна, оксалатна, яблучна. Найціннішою складовою поживною частиною шоколаду вважається какао-масло. За хімічною класифікацією воно належить до групи твердих жирів і, головним чином, знаходиться в ядрі какао-бобів. Крім перерахованих вище речовин склад шоколаду багатий також і на амінокислоти – лізин, триптофан, треонін, валін. Проте цінність шоколаду не обмежується вищеперерахованими речовинами. Значну роль відіграють і фізіологічно активні речовини, що стимулюють діяльність організму людини, а саме кофеїн, теобромін та деякі дубильні речовини.
 • Документ
  Вивчення навчальної дисципліни «Медична хімія» як один із кроків до майбутньої професії
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Іващенко, Олена Дмитрівна; Копанцева, Лариса Миколаївна; Стрижак, Світлана Володимирівна; Стрижак, Діана Олександрівна
  Роль і функції хімії в підготовці лікаря – важлива складова процесу навчання здобувачів-медиків і формування в них хімічних знань і вмінь, єдиний, монолітний фундамент майбутніх професійних компетенцій, міцна основа майбутньої успішної лікарської діяльності, а самостійна робота – одна з найважливіших складових навчального процесу. The role and functions of chemistry in the training of a doctor is an important component of the process of training medical students and the formation of chemical knowledge and skills in them as a single, monolithic foundation of future professional competencies, as a solid foundation for future successful medical activity, and independent work is one of the most important components educational process
 • Документ
  Кейс-метод та проєктна технологія як ефективні методи практико-орієнтованого навчання майбутніх учителів хімії
  (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2024) Стрижак, Діана Олександрівна
  Розвиток сучасного суспільства та невпинний прогрес технологій зумовлюють нові виклики, які постають перед вчителем, зокрема вчителем хімії. Відповідно до концепції «Нова українська школа» можемо зауважити, що сучасний освітній процес потребує нового вчителя, здатного нести зміни в учнівському колективі, який виконує педагогічний вплив через менторство, тьюторство та фасилітаторство. Головною метою стає залучення учнів до спільної діяльності заснованої на спільній праці всередині учнівського колективу. Практико-орієнтований підхід є багатогранною формою навчання, що дозволяє студентам досягнути значних успіхів у підготовці до майбутньої професійної діяльності. Практико-орієнтоване навчання слугує універсальним інструментом та є перспективним напрямком досліджень та новітніх впроваджень в освітній процес України, зокрема у підготовці майбутніх учителів хімії.
 • Документ
  Дослідження вмісту вітаміну С у фруктах йодометричним методом
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Копанцева, Лариса Миколаївна; Іващенко, Олена Дмитрівна; Соломаха, Владислава Анатоліївна
  Аскорбінова кислота, або вітамін C, має значний вплив на кров та клітини тканин організму людини через свою антиоксидантну дію. Головними природними джерелами аскорбінової кислоти є свіжі фрукти та овочі. Але під час термічної обробки продуктів (тривале кип‘ятіння, тушкування), довгого вимочування овочів та фруктів перед вживанням, кількість вітаміну С знижується. Знаючи, найбільший вміст вітаміну С, можна збалансувати власний раціон, для отримання щоденно необхідної кількісті вітамінного заряду.
 • Документ
  Реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні біологічної хімії у закладах вищої освіти
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Стрижак, Діана Олександрівна
  Важливою формою реалізації практико-орієнтованого підходу у підготовці майбутніх вчителів, в тому числі хімії, є впровадження дуальної освіти. Дуальна освіта як специфічна форма організації освітнього процесу покликана поєднати теоретичні знання, набуті в освітньому середовищі закладу вищої освіти, та практичні вміння та навички, що формуються та вдосконалюються за рахунок перебування в освітньому середовищі школи безпосередньо у ролі асистента вчителя та/або вчителя. Завдяки такому поєднанню студенти отримують можливість набути практичних знань, які можуть бути не передбачені освітніми компонентами освітніх програм. До прикладу, студенти отримують теоретичні та практичні знання заповнення академічних журналів вчителя-предметника, планування та складання план-конспектів уроків хімії, практично оцінюють умови та можливість проведення практичних/лабораторних/демонстраційних робіт, складають їх план.
 • Документ
  Фенольні кислоти у прополісі: хімічний аналіз та потенційні корисні властивості
  (Полтавський національний педагогічний університ імені В. Г. Короленка, 2024) Жалій, Богдан Олександрович
  Прополіс, натуральна субстанція, яку виробляють бджоли, відомий своїми різноманітними корисними властивостями для здоров'я людини. Одним з ключових компонентів прополісу є фенольні кислоти, які відіграють важливу роль у забезпеченні його антимікробних, протизапальних та антиоксидантних властивостей. Для кращого розуміння цих сполук та їхнього впливу на організм людини, необхідно провести хімічний аналіз фенольних кислот у прополісі. Фенольні кислоти у прополісі представляють собою важливу групу хімічних сполук, які відіграють ключову роль у забезпеченні його лікувальних властивостей. Хімічний аналіз цих сполук дозволяє краще зрозуміти їхню природу та потенційні корисні властивості для здоров'я людини.
 • Документ
  Визначення йонів феруму в стічних та природних водах Полтавського регіону
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Куленко, Олена Анатоліївна; Стрижак, Світлана Володимирівна; Куленко, Роман Анатолійович
  Сучасній хімічній науці відомо достатньо фотоколориметричних методів аналізу йонів Fе2+ і Fе3+. Оскільки йонам Fе2+ і Fе3+ притаманні хромофорні властивості, у більшості випадків використовують реагенти, які не містять хромофорних груп: роданід калію, сульфосаліцилова кислота, О-фенантролін, α,α'-дипиридил. α, α'-дипиридил – це реагент, який належить до органічних основ і в кислому середовищі з йонами Fе2+ утворює комплексну сполуку червоного кольору. Цей реагент використовують для виявлення Феруму у стічних та природних водах. У використанні він вигідний тим, що його реакції з йонами Fе2+ не заважають визначенню йонів Купруму, Цинку, Кадмію, оскільки ці йони з α, α'-дипиридилом утворюють безбарвні або неінтенсивно забарвлені комплексні сполуки.
 • Документ
  Реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні біологічної хімії у закладах вищої освіти
  (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2024) Стрижак, Світлана Володимирівна
  Реформування системи освіти та наукові пошуки ефективних методів, засобів та прийомів навчання у закладах вищої освіти привертає увагу педагогів-практиків до проблеми реалізації міжпредметних зав’язків в освітньому процесі, як одного з засобів інтегрованого підходу до навчання. Міжпредметні зв’язки передбачають інтеграцію знань, концепцій та навичок з різних галузей знань для досягнення більш повного розуміння певної теми, проблеми або явища. Використання проблемно-орієнтованого навчання дозволяє також створити стійкі міжпредметні зв’язки через бінарні лекції, проблемні завдання тощо, які вимагають використання знань з різних наук для розв’язання практичних проблем у біохімії.
 • Документ
  Біохімія крові та гемостаз
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Жалій, Богдан Олександрович; Кутімов, Антон Ядгарович
  Майбутні дослідження в галузі біохімії крові та гемостазу будуть зосереджені на відкритті нових біомаркерів, розробці інноваційних методів лікування, таких як генна терапія та стовбурові клітини, а також на вивченні генетичних факторів, що впливають на гемостаз. Ці дослідження сприятимуть створенню персоналізованих підходів до лікування, підвищенню точності діагностики та ефективному моніторингу порушень гемостазу.
 • Документ
  Самостійна робота здобувачів вищої освіти заочної форми навчання на кафедрі хімії
  (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Королен, 2024) Копанцева, Лариса Миколаївна; Іващенко, Олена Дмитрівна
  Самостійна робота здобувача (СРЗ) вищої освіти – це навчальна діяльність здобувача, яка планується та виконується під контролем викладача закладу вищої освіти, але без його прямої участі. Саме самостійна робота формує у здобувачів - майбутніх лікарів - звичку до самоосвіти, постійного вдосконалення знань для якісної майбутньої професійної діяльності. Самоосвіта передбачає уміння поставити завдання, сформулювати проблему, оцінити шляхи її вирішення, підібрати необхідний обсяг інформації, творчо засвоїти та осмислити її, зробити висновки на основі отриманих знань, вирішити поставлену задачу. Самостійна робота здобувачів є однією з найважливіших складових навчального процесу. СРЗ сприяє поглибленню і розширенню знань здобувачів, формуванню у них інтересу до пізнавальної діяльності; опанування методами і засобами пізнання, розвитку пізнавальних здібностей, набуттю навичок самостійної роботи взагалі, здатності приймати на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблеми, знаходити конструктивні рішення, вихід з кризового становища тощо.
 • Документ
  Лекція як засіб забезпечення якості процесу формування організаційно-педагогічної культури майбутніх магістрів фармації
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Шолойко, Наталія Василівна; Копанцева, Лариса Миколаївна; Sholoyko, Natalia; Kopantseva, Larisa
  У статті охарактеризовано лекцію як засіб забезпечення якості процесу формування організаційно-педагогічної культури майбутніх магістрів фармації у процесі фахової підготовки. Лекцію розглянуто як стрункий систематичний і системний виклад певної наукової проблеми або її частки; з’ясовано, що методично лекція має відповідати основним вимогам: бути на сучасному рівні розвитку науки, мати закінчений характер (висвітлення певної теми), бути внутрішньо переконливою (аргументація), викликати інтерес у здобувачів до науки, містити добре продумані ілюстративні приклади, спрямовувати самостійну роботу, бути доступною і зрозумілою. Запропоновано алгоритм визначення видів лекцій для тематичного плану з дисципліни «Менеджмент і маркетинг у фармації». Визначено, що академічні лекції є кількох типів: вступна лекція, тематична, з курсу конкретної навчальної дисципліни, підсумкова (заключна) лекція; види лекцій, розповсюджені в практиці вищої фармацевтичної освіти – лекція-бесіда або діалог з аудиторією, пропозиція до колективного дослідження («мозкова атака»), лекція-дискусія, лекція з розбором конкретних ситуацій, лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку, лекція-консультація, проблемна лекція тощо. Перспективи подальших досліджень окресленої проблеми визначено в адаптуванні ідей, положень і технологічних методичних механізмів проведення лекцій якісного аспекту формування організаційно-управлінської культури майбутніх фармацевтів у процесі фахової підготовки у вітчизняних закладах вищої освіти, які готують майбутніх магістрів для галузі фармації.
 • Документ
  Психологічні аспекти професійної підготовки майбутнього лікаря
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Хоменко, Анастасія Миколаївна; Іващенко, Олена Дмитрівна; Копанцева, Лариса Миколаївна
  Професійна діяльність майбутнього лікаря обумовлена метою та функціями, які залежать від якостей особистості. Ці якості взаємопов’язані між собою та характеризуються загальним поняттям – професійна компетентність або професіоналізм. В свою чергу професійна компетентність обумовлена сформованістю у фахівця цілісного комплексу знань, навичок, умінь, етично-психологічних якостей, професійних позицій та моральних цінностей.