Electronic microscopic substantiation of populations of macrophages in interstitial space on the seeds of control and intactive intaint rats

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Introduction. The transmission of genetic material to the next generation is the basic principle of species preservation. In this case, the immune system performs the function of protection against genetically foreign material, and plays a crucial role in maintaining structural and functional homeostasis of the organism. It functions in close connection with the surrounding organs, tissues and cells, among which the main ones are macrophages, which are present in all mammalian tissues and form a widespread system in the body. They help maintain homeostasis by responding to internal and external changes in the body, not only as phagocytes in protection against microbes, in the removal of dead and aging cells, but also through the functions of nutrition, cell regeneration and cell regulation. Thus, the phagocytic system, in comparison with the nervous and endocrine systems, can be adapted, regulated and able to perform trophic, protective functions, both locally and systemically. The aim of this study was to establish the diversity of populations and to describe the electronograms of the interstitial space macrophages of the rat’s testes in control and intact group of animals. Object and methods. The study was performed on 20 adult male rats. Animals were randomly divided into 2 groups: control (10 animals) and intact (10 animals). Animals in the control group were injected with saline in dosage 0.3 ml in the thigh. Preparation of material for electron microscopic studies of the interstitial space structures of the testis was performed according to the generally accepted method. Results and discussion. Studying the cells of the macrophage series of connective tissue, we found that in the interstitial space, depending on the location, two groups of macrophages were clearly distinguished, both in the control group and in the intact group of animals. The first type of macrophages, these are cells that were mostly located near blood vessels, were located alone or in groups – interstitial macrophages. The second population consisted of macrophages, which we identified as parietal. Conclusions. Based on the evaluation of electronograms of the testes interstitial space, we found that macrophages, localized in the interstitial space, consisted of two groups, parietal and interstitial.
Вступ. Передача генетичного матеріалу наступного покоління є основним принципом збереження образу. Імунна система людини – складно організована багаторівнева структура, що реагує на численні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Сучасні дослідження довели участь імунної системи у розвитку практично всіх патологічних станів у людини. Вони сприяють гомеостазу, реагуючи внутрішні та зовнішні зміни в організмі, не тільки як фагоцити в захисті від мікробів, а також в очищенні від загиблих і старіючих клітин, а також через функції трофіки, клітинної регуляції і відновлення клітин. Таким чином, фагоцитарна система у порівнянні з нервовою та ендокринною системами в тому, що вона може бути пристосованою, регульованою та здатна виконувати трофічні, а також захисні функції, локально, так і системно. Виходячи з цього макрофаги можна розглядати як дисперсний гомеостатичний орган. Метою даної роботи було встановлення різноманіття популяцій та опис електронограм макрофагів інтерстиційного простору сім’яників щурів контрольної та інтактної груп тварин. Об’єкт і методи дослідження. Дослідження проведене на 20 статевозрілих щурах-самцях. Тварини були рандомізовано розподілені на 2 групи: контрольна (10 тварин) та інтактна (10 тварин). Тваринам контрольної групи вводили фізіологічний розчин (NaCl) – 0,3 мл в ділянку стегна. Забір матеріалу для електронномікроскопічних досліджень структур інтерстиційного простору яєчка проводили згідно із загальноприйнятою методикою. Результати. Вивчаючи клітини макрофагального ряду сполучної тканини нами було встановлено що в інтерстиційному просторі в залежності від локалізації чітко виділялись дві групи макрофагів, як в групі контроля так і в інтактній групі тварин. Перший тип макрофагів, це клітини які знаходились здебільшого біля кровоносних судин, розташовувалися поодинці або групами – інтерстиційні макрофаги. Другу популяцію становили макрофагів які ми виділияли як пристінкові. Висновки. На підставці оцінки електронограм інтерстиційного простору сім’яників нами встановлено, що макрофаги складали дві групи клітин за локалізацією в інтерстиційному просторі, це пристінкові та інтерстиційні.

Опис

Ключові слова

testis, interstitium, macrophage, сім’яник, інтерстиція, макрофаг

Бібліографічний опис

Electronic microscopic substantiation of populations of macrophages in interstitial space on the seeds of control and intactive intaint rats / Ye. V. Stetsuk, V. I. Shepitko, Z. M. Nebesna [et al.] // Вісник проблем біології і медицини. ‒ 2021. ‒ Вип. 4 (162). ‒ С. 276–279.