Діагностична модель прогнозування перебігу харчової гіперчутливості у дітей з патологією органів травлення на підставі виявлення специфічних імунологічних маркерів харчової алергії

Анотація

Запропонована технологія дозволяє покращити діагностику харчової гіперчутливості та IgE-залежних гастроінтестинальних симптомів харчової алергії у дітей з запальними процесами слизової оболонки шлунку та дванадцятипалої кишки. Специфічними імунологічними маркерами харчової алергії у дітей є: підвищення інтерлейкіну-4 та хемокіну TARC/CCL-17 поряд із зниженням протизапального інтерлейкіну-10 на тлі вираженого ступеню запальної інфільтрації слизової оболонки шлунку із підвищеним вмістом еозинофілів, а також дистрофічні зміни епітелію залоз та виражений набряк строми. Впровадження технології дозволить виділити диференційні критерії, використання яких сприяє ранній діагностиці імунологічно-опосередкованих алергічних реакцій на їжу та харчової непереносимості, спричиненої неімунними механізмами, що дозволяє визначитись з тактикою спостереження педіатричних пацієнтів з проявами харчової алергії.

Опис

Ключові слова

діти, харчова алергія, ЕФГДС, еозинофіли, інтерлейкін 4, інтерлейкін10

Бібліографічний опис

Реєстраційна картка технології № 0117U004683. Діагностична модель прогнозування перебігу харчової гіперчутливості у дітей з патологією органів травлення на підставі виявлення специфічних імунологічних маркерів харчової алергії / Т. О. Крючко, О. Я. Ткаченко, І. М. Несіна, Н. В. Кузьменко, Л. В. Бубир, О. А. Пода ; власник Полтавський державний медичний університет. – № Держреєстрації НДДКР : 0117U004683. – Дата реєстрації: 13.06.2023.