Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4, Том 1 (146) : [63] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 63
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Медико-соціальна експертиза та критерії обмеження cтупеня втрати життєдіяльності хворих на гіпотиреозФетісова, Н. М.; Вернигородський, В. С.; Вернигородська, М. В.; Фетисова, Н. М.; Вернигородский, В. С.; Вернигородская, М. В.; Fetisova, N. M.; Vernigorodsky, V. S.; Vernigorodskaya, M. V.
2018Аналіз фінансового забезпечення медичної допомоги сільському населенню Черкаської областіСлабкий, Г. О.; Лобас, М. В.; Слабкий, Г. А.; Лобас, М. В.; Slabkiy, G. О.; Lobas, М. V.
2018Гістологічні порушення нирок, печінки і легень тварин після моделювання краніоскелетної травми та її корекції фітозасобомСерватович, А. М.; Лучинський, М. А.; Бойцанюк, С. І.; Суховолець, І. В.; Чорній, А. В.; Серватович, А. М.; Лучинский, М. А.; Бойцанюк, С. И.; Суховолец, И. В.; Чорний, А. В.; Servatovych, А. М.; Luchynskyi, M. A.; Boitsaniuk, S. I.; Sukhovolets, I. V.; Chornii, A. V.
2018Morphofunctional aspects of the methacrylate-induced remodeling of the rat dorsum linguae mucosaSemenova, А. К.; Семенова, Аліна Костянтинівна; Семенова, Алина Константиновна
2018Морфофункціональні особливості гіперактивного сечового міхура на фоні стрімкого росту тілаМота, О. М.; Гальченко, П. С.; Мота, О. Н.; Гальченко, П. С.; Mota, O. M.; Halchenko, P. S.
2018Altered expression of carbohydrate determinants of the mucous membrane of the glandular zone of the hard palate in experimental hyposalivationYeroshenko, G. А.; Tymoshenko, Yu. V.; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Тимошенко, Юлія Володимирівна; Ерошенко, Галина Анатольевна; Тимошенко, Юлия Владимировна
2018Порівняльна активність антисиньогнійних антибіотиків та бактеріофагів відносно позалікарняних штамів Pseudomonas aeruginosaДеркач, С. А.; Куцай, Н. М.; Городницька, Н. І.; Габишева, Л. С.; Деркач, С. А.; Куцай, Н. М.; Городницкая, Н. И.; Габишева, Л. С.; Derkach, S. A.; Kutsai, N. M.; Gorodnitskaya, N. I.; Gabusheva, L. S.
2018Оцінка диференційної ефективності методів фарбування ооцист криптоспоридійЯковенко, Д. В.; Похил, С. І.; Тимченко, О. М.; Чигиринська, Н. А.; Костиря, І. А.; Яковенко, Д. В.; Похил, С. И.; Тимченко, Е. Н.; Чигиринская, Н. А.; Костыря, И. А.; Iakovenko, D. V.; Pokhil, S. I.; Tymchenko, O. M.; Chigirinskaya, N. A.; Kostyria, I. A.
2018Експериментальне обґрунтування переваг запропонованої телескопічної системи з’єднанняТарашевська, Юлія Євгеніївна; Тарашевская, Юлия Евгеньевна; Tarashevska, Y. E.
2018Сучасна технологія покращення біосумісності протезів із полімерів за допомогою ультразвукуСоколовська, Валентина Михайлівна; Цветкова, Наталія Володимирівна; Кучеренко, Т. В.; Соколовская, Валентина Михайловна; Цветкова, Наталия Владимировна; Кучеренко, Т. В.; Sokolovska, V. M.; Tsvetkova, N. V.; Kucherenko, T. V.
2018Безперервне навчання – запорука професіоналізму лікаря в сучасних умовахЦвіренко, Світлана Миколаївна; Похилько, Валерій Іванович; Соловйова, Галина Олексіївна; Артьомова, Наталія Сергіївна; Жук, Людмила Анатоліївна; Цвиренко, Светлана Николаевна; Похилько, Валерий Иванович; Соловьёва, Галина Алексеевна; Артёмова, Наталия Сергеевна; Жук, Людмила Анатольевна; Tsvirenko, S. M.; Pokhylko, V. I.; Solovyova, G. O.; Artyomova, N. S.; Zhuk, L. A.
2018Удосконалення підготовки фахівців-урологів на етапі післядипломної освітиСаричев, Леонід Петрович; Сухомлин, Сергій Адольфович; Саричев, Ярослав Володимирович; Супруненко, Сергій Миколайович; Панасенко, Сергій Миколайович; Сарычев, Леонид Петрович; Сухомлин, Сергей Адольфович; Сарычев, Ярослав Владимирович; Супруненко, Сергей Николаевич; Панасенко, Сергей Николаевич; Sarychev, L. P.; Sukhomlin, S. A.; Sarychev, Y. V.; Suprunenko, S. M.; Panasenko, S. M.
2018Практично-орієнтоване навчання в інтернатурі є основою формування і розвитку професійної компетентності майбутнього лікаряПотяженко, Максим Макарович; Кітура, Оксана Євгенівна; Настрога, Тетяна Вікторівна; Люлька, Надія Олександрівна; Соколюк, Ніна Людвігівна; Китура, Оксана Евгеньевна; Настрога, Татьяна Викторовна; Люлька, Надежда Александровна; Соколюк, Нина Людвиговна; Potiaghenko, M. M.; Kytura, O. E.; Nastrohha, T. V.; Lyulka, N. O.; Sokolyuk, N. L.
2018Пошук покращення засвоєння практичних навичок з акушерства та гінекологіїПахаренко, Л. В.; Воробій, В. Д.; Пахаренко, Л. В.; Воробий, В. Д.; Pakharenko, L. V.; Vorobii, V. D.
2018Доказова медицина як сучасна методологія в галузі охорони здоров’яМороховець, Галина Юріївна; Лисанець, Юлія Валеріївна; Сілкова, Олена Вікторівна; Островська, Людмила Йосипівна; Пурденко, Тетяна Йосипівна; Morokhovets, H. Yu.; Lysanets, Yu. V.; Silkova, O. V.; Ostrovska, L. Y.; Purdenko, T. Y.
2018О проблемах профессионального обучения неспецифической профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощиМорозова, Н. С.; Головчак, Г. С.; Коробкова, И. В.; Попов, А. А.; Ридный, С. В.; Морозова, Н. С.; Головчак, Г. С.; Коробкова, І. В.; Попов, А. А.; Рідний, С. В.; Morozova, N. S.; Golovchak, G. S.; Korobkova, I. V.; Popov, A. A.; Ridny, S. V.
2018Кариес зубов высокой степени рискаВолошина, И. М.; Кораблин, Д. И.; Волошина, І. М.; Кораблін, Д. І.; Voloshyna, I. M.; Korablin, D. I.
2018Аналіз динаміки та структури перинатальної смертності в Харківській області та шляхи її зниженняШерстюк, С. О.; Зотова, А. Б.; Храмова, Т. О.; Шерстюк, С. А.; Зотова, А. Б.; Храмова, Т. А.; Sherstiuk, S. O.; Zotova, A. B.; Khramova, T. O.
2018Розробка методики та досвід оцінки ефективності освітньо-поведінкової корекції хворих хронічними дерматозами на етапі надання первинної медичної допомогиЧеркашина, Л. В.; Cherkashyna, L. V.
2018Комплексна характеристика причин рестенозу у хворих з коронарною ангіопластикоюСторожук, Н. В.; Сторожук, Б. Г.; Білонько, О. Ф.; Сторожук, Л. О.; Довгалюк, Т. В.; Билонько, О. Ф.; Сторожук, Л. А.; Storozhuk, N. V.; Storozhuk, B. G.; Bilonko, O. F.; Storozhuk, L. O.; Dovgalyuk, T. V.
2018Медико-соціальні аспекти лікування гострого риносинуситуСоломко, Д. С.; Макаренко, О. В.; Solomko, D. S.; Makarenko, O. V.
2018Ретроспективний аналіз повторних оперативних втручань з приводу гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта у людей старшої вікової категоріїПіонтковський, В. К.; Пионтковский, В. К.; Piontkovskyi, V. K.
2018Роль порушень реактивності тромбоцитів в прогресуванні діабетичної макулопатії та виникненні діабетичного макулярного набряку при цукровому діабеті 2 типуМогілевський, С. Ю.; Панченко, Ю. О.; Зябліцев, С. В.; Могилевский, С. Ю.; Панченко, Ю. А.; Зяблицев, С. В.; Mogilevskyy, S. Yu.; Panchenko, Yu. A.; Ziablittsev, S. V.
2018Визначення розбіжностей продукції активних форм оксигену та вмісту гідропероксидів ліпідів в гомогенатах рубцевозмінених тканин в різні терміни післяопераційного періодуКриничко, Леонід Романович; Локес, Катерина Петрівна; Ставицький, Станіслав Олександрович; Григоров, Сергій Миколайович; Волошина, Людмила Іванівна; Криничко, Леонид Романович; Локес, Екатерина Петровна; Ставицкий, Станислав Александрович; Григоров, Сергей Николаевич; Волошина, Людмила Ивановна; Krinichko, L. R.; Lokes, K. P.; Stavitsky, S. O.; Grigorov, S. М.; Voloshina, L. I.
2018Можливості сучасних методів інструментальної діагностики клініко-морфологічних форм хронічного панкреатитуКрилова, О. О.; Крылова, Е. А.; Krylova, О. О.
2018Характеристика мышечно-тонического синдрома и его влияние на подвижность позвоночника у пациентов с неврологическими проявлениями остеохондроза поясничного отдела позвоночника на этапе восстановительного леченияКогут-Леднева, О. А.; Когут-Ледньова, О. О.; Kohut-Lednjova, O. O.
2018Інцидентність та фактори ризику респіраторних ускладнень в абдомінальній хірургії у пацієнтів з ожиріннямВоротинцев, С. І.; Воротынцев, С. И.; Vorotyntsev, S.
2018Оцінка впливу триметазидину та тіотриазоліну на стан системи цистатіонін-γ-ліази / H2S в печінці та скелетних м’язах щурів з гіперхолестеринемією на тлі застосування симвастатинуВолощук, Н. І.; Мельник, А. В.; Данченко, О. П.; Волощук, Н. И.; Мельник, А. В.; Данченко, О. П.; Voloshchuk, N. I.; Melnik, A. V.; Danchenko, О. P.
2018Вплив вживання лецитину на зміни рівнів цитокінів у хворих на розсіяний склерозВівчар, Р. Я.; Лаповець, Л. Є.; Вивчар, Р. Я.; Лаповец, Л. Е.; Vivchar, R. Ya.; Lapovets’, L. Ye.
2018Dyslipidemia and endothelial dysfunction in the pathogenesis of nonalcoholic steatohepatitis in patients with obesity and chronic kidney diseaseAntoniv, A. A.; Антонів, А. А; Антонив, А. А.
2018Оцінка ризику наслідків опромінення для населення Запорізької областіКостенецький, М. І.; Севальнєв, А. І.; Куцак, А. В.; Костенецкий, М. И.; Севальнев, А. И.; Куцак, А. В.; Kostenetsky, M. I.; Sevalnev, A. I.; Kutsak, A. V.
2018Кинетика процессов роста линейных размеров и численности кардиомиоцитов в миокарде комплекса (ЛЖ+МЖП) до и после рождения крысЗагоруйко, Г. Е.; Загоруйко, Ю. В.; Шмулич, А. В.; Загоруйко, Г. Е.; Загоруйко, Ю. В.; Шмуліч, А. В.; Zahoruiko, G. E.; Zahoruiko, Yu. V.; Shmulich, A. V.
2018Сучасні дослідження лучних фітоценозів ПолтавщиниОрлова, Л. Д.; Власенко, Н. О.; Коваль, О. В.; Орлова, Л. Д.; Власенко, Н. А.; Коваль, О. В.; Orlova, L. D.; Vlasenko, N. A.; Koval, О. V.
2018Патоморфологічні особливості кровопостачання м’яких тканин нижніх кінцівок при цукровому діабетіКризина, О. В.; Кризина, Е. В.; Кryzynа, O. W.
2018Світлій пам’яті професора Ковальова Євгена Вікторовича (1938-2014)Кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології Української медичної стоматологічної академії
2018Емпірична терапія ускладнених інфекцій сечових шляхів в умовах росту антибіотикорезистентності нозокоміальної мікрофлориСаричев, Леонід Петрович; Пустовойт, Ганна Леонідівна; Саричев, Ярослав Володимирович; Сухомлин, Сергій Адольфович; Савченко, Роман Борисович; Сарычев, Леонид Петрович; Пустовойт, Анна Леонидовна; Сарычев, Ярослав Владимирович; Сухомлин, Сергей Адольфович; Савченко, Роман Борисович; Sarychev, L. P.; Pustovoyt, A. L.; Sarychev, Y. V.; Sukhomlin, S. A.; Savchenko, R. B.
2018Порівняльні аспекти технологій виготовлення каркасу бюгельного протезуЄрис, Любов Борисівна; Ерис, Любовь Борисовна; Yerys, L. B.; Дворник, Валентин Миколайович; Дворник, Валентин Николаевич; Dvornyk, V. M.; Тесленко, Олександра Іванівна; Тесленко, Александра Ивановна; Teslenko, O. I.; Кузь, Гельфіра Маліківна; Кузь, Гельфира Маликовна; Kuz, H. M.; Тумакова, Олена Борисівна; Тумакова, Елена Борисовна; Tumakova, O. B.
2018Аеродинаміка порожнини носа та навколоносових пазухБезшапочний, Сергій Борисович; Гасюк, Юрій Анатолійович; Лобурець, Валерій Васильович; Лобурець, Андрій Валерійович; Безшапочный, Сергей Борисович; Гасюк, Юрий Анатольевич; Лобурец, Валерий Васильевич; Лобурец, Андрей Валерьевич; Bezshapochniy, S. B.; Gasiuk, Iu. A.; Loburets, V. V.; Loburets, A. V.
2018Туберозний склероз, критерії діагностики: клінічний випадокКривчун, Анжеліна Михайлівна; Кривчун, Анжелина Михайловна; Kryvchun, A. M.
2018Застосування бетаргіну в лікуванні стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової хвороби печінкиМануша, Юлія Іванівна; Казаков, Юрій Михайлович; Чекаліна, Наталія Ігорівна; Мамонтова, Тетяна Василівна; Шликова, Оксана Анатоліївна; Manusha, Yu. I.; Kazakov, Yu. M.; Chekalina, N. I.; Mamontova, T. V.; Shlykova, O. A.; Мануша, Юлия Ивановна; Казаков, Юрий Михайлович; Чекалина, Наталья Игоревна; Мамонтова, Татьяна Васильевна; Шлыкова, Оксана Анатольевна
2018Evaluation of the healthy lifestyling level in patients with ischemic heart diseasePotiazhenko, М. M.; Потяженко, Максим Макарович; Потяженко, Максим Макарович; Nastroga, T. V.; Настрога, Тетяна Вікторівна; Настрога, Татьяна Викторовна; Nevoyt, G. V.; Невойт, Ганна Володимирівна; Невойт, Анна Владимировна; Kitura, O. Ye.; Кітура, Оксана Євгенівна; Китура, Оксана Евгеньевна; Lyulka, N. A.; Люлька, Надія Олександрівна; Люлька, Надежда Александровна
Oct-2018Особливості формування хіміорезистентного туберкульозу за даними Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеруКуліш, Марина Володимирівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ярешко, Анатолій Григорович; Сміт, Оксана Анатоліївна; Герасименко, Наталія Дмитрівна; Кулиш, Марина Владимировна; Вородюхина, Алла Кирилловна; Ярешко, Анатолий Григорьевич; Смит, Оксана Анатольевна; Герасименко, Наталия Дмитриевна; Kulish, М. V.; Vorodyukhina, A. K.; Yareshko, А. G.; Smith, О. A.; Gerasimenko, N. D.
2018Історія, сьогодення та перспективи медичної післядипломної освіти з фаху «Ортодонтія»Куроєдова, Віра Дмитрівна; Галич, Людмила Борисівна; Макарова, Олександра Миколаївна; Куроедова, Вера Дмитриевна; Галич, Людмила Борисовна; Макарова, Александра Николаевна; Kuroedova, V. D.; Halich, L. B.; Makarova, A. N.
2018Шляхи удосконалення післядипломної освіти лікарів акушерів-гінекологівЛіхачов, Володимир Костянтинович; Тарановська, Олена Олексіївна; Добровольська, Людмила Миколаївна; Макаров, Олег Геннадійович; Шиманська, Яніна Вікторівна; Лихачов, Владимир Константинович; Тарановская, Елена Алексеевна; Добровольская, Людмила Николаевна; Макаров, Олег Геннадиевич; Шиманская, Янина Викторовна; Likhachov, V. K.; Taranovskaya, O. O.; Dobrovolskaya, L. N.; Makarov, O. G.; Shimanska, Ya. V.
2018Зубной налет. Исследование значимостиЗайцев, Андрей Владимирович; Бойченко, Ольга Николаевна; Сидаш, Юлия Владимировна; Котелевская, Наталия Васильевна; Николишин, Анатолий Карлович; Зайцев, Андрій Володимирович; Бойченко, Ольга Миколаївна; Сідаш, Юлія Володимирівна; Котелевська, Наталія Василівна; Ніколішин, Анатолій Карлович; Zaitsev, A. V.; Boychenko, O. N.; Sidash, Yu. V.; Kotelevska, N. V.; Nikolishin, A. K.
18-Oct-2018Застосування інноваційних технологій на курсах підвищення кваліфікації лікарівЖдан, Вячеслав Миколайович; Бабаніна, Марина Юріївна; Кітура, Євдокія Михайлівна; Шилкіна, Людмила Миколаївна; Ткаченко, Максим Васильович; Ждан, Вячеслав Николаевич; Бабанина, Марина Юрьевна; Китура, Евдокия Михайловна; Шилкина, Людмила Николаевна; Ткаченко, Максим Васильевич; Zhdan, V. M.; Babanina, M. Yu.; Kitura, Ye. M.; Shilkina, L. M.; Tkachenko, M. V.
18-Oct-2018Особливості показників ліпідного профілю крові у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легеньЖдан, Вячеслав Миколайович; Хайменова, Галина Сергіївна; Бабаніна, Марина Юріївна; Волченко, Григорій Вілійович; Ткаченко, Максим Васильович; Ждан, Вячеслав Николаевич; Хайменова, Галина Сергеевна; Бабанина, Марина Юрьевна; Волченко, Григорий Вилльевич; Ткаченко, Максим Васильевич; Zhdan, V. M.; Khаіmenоvа, H. S.; Bаbаnіnа, M. Yu.; Vоlchenkо, G. V.; Tkаchenkо, M. V.
18-Oct-2018Особливості перебігу остеоартриту у пацієнтів з метаболічним синдромомЖдан, Вячеслав Миколайович; Хайменова, Галина Сергіївна; Шилкіна, Людмила Миколаївна; Мартинюк, Дарина Ігорівна; Ждан, Вячеслав Николаевич; Хайменова, Галина Сергеевна; Шилкина, Людмила Николаевна; Мартынюк, Дарья Игоревна; Zhdan, V. M.; Khаіmenоvа, H. S.; Shіlkіnа, L. M.; Mаrtynyuk, D. I.
18-Oct-2018Залізодефіцитна анемія при використанні пероральних антикоагулянтівКатеренчук, Олександр Іванович; Хайменова, Галина Сергіївна; Лебідь, Володимир Григорович; Катеренчук, Александр Иванович; Хайменова, Галина Сергеевна; Лебедь, Владимир Григорьевич; Katerenchuk, O. I.; Haymenova, G. S.; Lebid’, V. G.
2018Інноваційний розвиток післядипломної освіти лікарів-стоматологівСкрипников, Петро Миколайович; Хміль, Тетяна Андріївна; Дубина, Віталій Олексійович; Коробейнікова, Юлія Леонідівна; Бутович, Марина Ігорівна; Скрипников, Петр Николаевич; Хмиль, Татьяна Андреевна; Дубина, Виталий Алексеевич; Коробейникова, Юлия Леонидовна; Бутович, Марина Игоревна; Skrypnikov, P. M.; Khmil, T. A.; Dubyna, V. O.; Korobeinikova, Yu. L.; Butovich, M. I.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 63