Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 2 (62) : [75] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 75
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Вплив гострої гіпоксії на активність фібринолізу в базальних ядрах головного мозку щурів з гіпофункцією епіфізуСопова, І. Ю.; Сопова, И. Ю.; Sopova, I. E.
2018Моделювання кардіоміопатії такотсубо у щурів передстаречого вікуПономарьова, І. В.; Бакуновський, О. М.; Портниченко, А. Г.; Пономарева, И. В.; Бакуновский, А. Н.; Портниченко, А. Г.; Ponomaryova, I. V.; Bakunovskyi, O. M.; Portnychenko, A. G.
2018Биохимические изменения экзокринной части поджелудочной железы крыс, находящихся на гипокалорийном питанииНиколаева, О. В.; Ковальцова, М. В.; Сиренко, В. А.; Сулхдост, И. А.; Журавлёва, П. В.; Ніколаєва О. В.; Ковальцова, М. В.; Сіренко, В. А.; Сулхдост, І. А.; Журавльова, П. В.; Nikolayeva, O. V.; Kovaltsova, M. V.; Sirenko, V. A.; Sulhdost, I. O.; Zhuravliova, P. V.
2018Стан системи оксиду азоту при ультрафіолетовому опроміненні у віддалені терміни в експериментіКицюк, Н. І.; Звягінцева, Т. В.; Кицюк, Н. И.; Звягинцева, Т. В.; Kitsyuk, N. I.; Zvyagintseva, T. V.
2018Вплив інгібітора фактора транскрипції AP-1 на деполімеризацію білків сполучної тканини пародонта щурів за умов системної запальної відповідіЄлінська, Аліна Миколаївна; Костенко, Віталій Олександрович; Елинская, Алина Николаевна; Костенко, Виталий Александрович; Yelinska, A. M.; Kostenko, V. O.
2018Ушкодження ДНК нейронів при дії ресвератрола за умов моделювання хронічної судинної патології головного мозку у мишейГарматіна, О. Ю.; Вознесенська, Т. Ю.; Грушка, Н. Г.; Лапікова-Бригінська, Т. Ю.; Красільніков, Р. Г.; Гарматина, О. Ю.; Вознесенская, Т. Ю.; Грушка, Н. Г.; Лапикова-Брыгинская, Т. Ю.; Красильников, Р. Г.; Harmatina, O. Yu.; Voznesenskaya, T. Yu.; Grushka, N. G.; Lapikova-Bryhinskaya, T. Yu.; Krasilnikov, R. G.
2018Порівняльна характеристика сучасних методів визначення жувальної ефективностіЗапорожченко, Ігор Вікторович; Запорожченко, Игорь Викторович; Zaporozhchenko, I. V.
2018Болезнь Шегрена, диагностические критерии в стоматологииКороленко, Ирина Анатольевна; Рыбалов, Олег Васильевич; Рибалов, Олег Васильович; Короленко, Ірина Анатоліївна; Korolenko, I. A.; Rybalov, O. V.
2018Системи локальної доставки ліків у стоматологічній практиціКомариця, О. Й.; Угляр, І. М.; Комариця, О. И.; Угляр, И. М.; Komarytsya, O. Yo.; Uhliar, I. M.
2018Проблемні питання діагностики, розвитку та терапії посттравматичного стресового розладуГальченко, Аліна Василівна; Halchenko, A. V.; Гальченко, Алина Васильевна
2018Терапевтические аспекты анализа адгезивных системБраїлко, Наталія Миколаївна; Браилко, Наталья Николаевна; Brailko, N. N.
2018Застосування ендоваскулярних методів у лікуванні ішемічної форми синдрому діабетичної стопиЛяховський, Віталій Іванович; Пузирьов, Гай Сергійович; Сакевич, Руслан Петрович; Гавловський, Олександр Леонідович; Ханенко, Євген Богданович; Lyakhovskyi, V. I.; Puzyrev, G. S.; Sakevich, R. P.; Gavlovskiy, O. L.; Khanenko, Ye. B.
2018Формирование метаболического синдрома при системной дисфункции эритроцитовРамазанов, В. В.; Воловельская, Е. Л.; Нипот, Е. Е.; Ершов, С. С.; Ершова, Н. А.; Руденко, С. В.; Бондаренко, В. А.; Рамазанов, В. В.; Воловельська, Є. Л.; Ніпот, О. Е.; Єршов, С. С.; Єршова, Н. А.; Руденко, С. В.; Бондаренко, В. А.; Ramazanov, V. V.; Volovelskaya, Ye. L.; Nipot, E. E.; Yershov, S. S.; Ershova, N. A.; Rudenko, S. V.; Bondarenko, V. A.
2018Теплове випромінювання та тепловізійні дослідження в медициніОлійник, Г. А.; Кремень, В. О.; Грязін, О. Є.; Тимченко, О. К.; Олейник, Г. А.; Кремень, В. А.; Грязин, А. Е.; Тимченко, Е. К.; Oliynyk, G. A.; Kremen, V. A.; Gryazin, A. E.; Timchenko, E. K.
2018Specifics of applying ethical principlesin pediatric dental practicePadalka, A. I.; Kostenko, V. G.; Sheshukova, O. V.; Падалка, Аліна Іванівна; Костенко, Вікторія Геннадіївна; Шешукова, Ольга Вікторівна; Падалка, Алина Ивановна; Костенко, Виктория Геннадиевна; Шешукова, Ольга Викторовна
2018Філософська концепція ідеї університетуДубініна, Віра Олександрівна; Біланов, Олег Сергійович; Дубинина, Вера Александровна; Биланов, Олег Сергеевич; Dubinina, V. O.; Bilanov, O. S.
2018Биоэлектрическая активность жевательных мышц и ее парадоксы у больных мышечно-суставной компрессионно-дислокационной дисфункциейЯценко, Павел Игоревич; Яценко, Олег Игоревич; Рыбалов, Олег Васильевич; Семененко, Юлия Ивановна; Яценко, Павло Ігорович; Яценко, Олег Ігорович; Рибалов, Олег Васильович; Семененко, Юлія Іванівна; Yatsenko, P. I.; Yatsenko, O. I.; Rybalov, O. V.; Semenenko, Ju. I.
2018Клінічне обгрунтування використання антидисбіотичного засобу «Леквин» в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта у хворих на гепатобіліарну патологіюФурдичко, А. І.; Фурдичко, А. И.; Furdychko, A. I.
2018Ефективність лікування генералізованого пародонтиту у наркозалежних хворихФедун, І. Р.; Зубачик, В. М.; Федун, И. Р.; Зубачик, В. М.; Fedun, I. R.; Zubachyk, V. M.
2018Проблеми загальносоматичної патології на стоматологічному прийоміПотапчук, Т. Б; Мельник, В. С.; Горзов, Л. Ф.; Рівіс, О. Ю.; Потапчук, А. М.; Мельник, В. С.; Горзов, Л. Ф.; Ривис, О. Ю.; Potapchuk, A. M.; Melnyk, V. S.; Horzov, L. F.; Rivis, O. Yu.
2018Порівняльна характеристика мікротвердості різних груп базисних стоматологічних пластмасКузь, Віталій Сергійович; Дворник, Валентин Миколайович; Кузь, Гельфіра Маліківна; Мартиненко, Ігор Миколайович; Шеметов, Олег Сергійович; Кузь, Виталий Сергеевич; Дворник, Валентин Николаевич; Кузь, Гельфира Маликовна; Мартыненко, Игорь Николаевич; Шеметов, Олег Сергеевич; Kuz', V. S.; Dvornik, V. M.; Kuz', G. M.; Martynenko, I. M.; Shemetov, O. S.
2018Динаміка змін клінічних показників рубцевозмінених тканин на 3 місяць післяопераційного періодуКриничко, Леонід Романович; Григоров, Сергій Миколайович; Ставицький, Станіслав Олександрович; Бойко, Ігор Васильович; Ахмеров, В'ячеслав Джаудатович; Криничко, Леонид Романович; Григоров, Сергей Николаевич; Ставицкий, Станислав Александрович; Бойко, Игорь Васильевич; Ахмеров, Вячеслав Джаудатович; Krinichko, L. R.; Grygorov, S. N.; Stavitskiy, S. A.; Boyko, I. V.; Ahmerov, V. D.
2018Дослідження хімічної структури твердих тканин зубів із каріозним процесом та при підвищеній стертості в залежності від виду застосованого матеріалу та типу адгезивної системиКоваленко, Віктор Вікторович; Ткаченко, Ірина Михайлівна; Коваленко, Виктор Викторович; Ткаченко, Ирина Михайловна; Kovalenko, V. V.; Tkachenko, I. M.
2018Особливості ультразвукової діагностики післяопераційних нормотрофічних рубців шкіри голови та шиїБуханченко, Ольга Петрівна; Буханченко, Ольга Петровна; Bukhanchenko, O. P.; Іваницька, Олена Сергіївна; Иваницкая, Елена Сергеевна; Ivanyts’ka, О. S.; Локес, Катерина Петрівна; Локес, Екатерина Петровна; Lokes, K. P.
2018Імуноморфологічні та імуногістохімічні показники сполучної тканини пародонта у щурів при пародонтиті та гінгівітіЧеремісіна, В. Ф; Черемисина, В. Ф.; Cheremisina, V. F.
2018Вивчення токсичного впливу фулерену С60 на організм щурівСиленко, Богдан Юрійович; Силенко, Богдан Юрьевич; Sylenko, B. Yu.
2018Характеристика массы и длины щитовидной железы крыс репродуктивного возраста под воздействием на организм хронической экзогенной гипертермии средней степениРыкова, Ю. А.; Шупер, В. А.; Шупер, С. В.; Гордийчук, Д. А.; Рикова, Ю. О.; Шупер, В. О.; Шупер, С. В.; Гордійчук, Д. О.; Rykova, Yu. A.; Shuper, V. A.; Shuper, S. V.; Hordiichuc, D. A.
2018Вплив похідних 1,2,4-триазолу на сполучені системи: відновлені тіоли / NO IN VITROНагорна, О. О.; Нагорная, Е. А.; Nagornaya, Ye. A.
2018Порівняльний аналіз фіброархітектоніки слизових клаптів різного ступеню натягу при проведенні клаптевих операцій в порожнині ротаКаплун, Дмитро Володимирович; Скрипник, Володимир Михайлович; Ставицький, Станіслав Олександрович; Каплун, Дмитрий Владимирович; Скрипник, Владимир Михайлович; Ставицкий, Станислав Александрович; Kaplun, D. V.; Skrypnyk, V. M.; Stavytskiy, S. O.
2018Рассмотрение особенностей динамики менструального цикла в половых соматотипах у спортсменок юношеского возраста, занимающихся теннисомБугаевский, К. А.; Пашинский, С. С.; Кизилова, А. А.; Нечипорук, А. В.; Канунова, Н. С.; Бугаєвський, К. А.; Пашинський, С. С.; Нечипорук, Г. В.; Канунова, Н. С.; Кізілова, О. О.; Bugaevsky, K. A.; Pashynskiy, S. S.; Kizilova, A. A.; Nechiporuk, A. V.; Kanunova, N. S.
2018Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в осіб похилого вікуОвчаренко, Людмила Костянтинівна; Циганенко, Ірина Володимирівна; Цыганенко, Ирина Владимировна; Овчаренко, Людмила Константиновна; Ovcharenko, L. K.; Tsyganenko, I. V.
2018Гостра церебральна та гастроінтестинальна недостатності: нейровегетативні впливи, особливості перебігуТерів, Петро Степанович; Терив, Петр Степанович; Teriv, P. S.
2018Сравнительная оценка эффективности различных методов анестезии в профилактике осложнений при проведении витреоретинальных операцийХагвердиев, Ф.Т.; Хагвердієв, Ф. Т.; Hagverdiyev, F. T.
2018Експресія деяких молекулярно-біологічних маркерів як прогностичний фактор при лейоміосаркоміСухін, В. С.; Сухіна, О. М.; Сокур, І. В.; Задніпряний, О. В.; Демченко, В. М.; Сухин, В. С.; Сухина, Е. Н.; Сокур, И. В.; Заднипряный, А. В.; Демченко, В. М.; Sukhin, V. S.; Sukhina, O. M.; Sokur, I. V.; Zadnipryaniy, O. V.; Demchenko, V. M.
2018Гормональні особливості у хворих вібраційною хворобою на тлі гіпертонічної хворобиСухонос, Н. К.; Sukhonos, N. K.
2018Клінічні особливості проявів та перебігу атопічного дерматиту у дорослих у сучасний періодПопович, Ю. О.; Федотов, В. П.; Ковальова, Т. Д.; Попович, Ю. А.; Федотов, В. П.; Ковалёва, Т. Д.; Popovich, Yu. A.; Fedotov, V. P.; Kovaleva, T. D.
2018Діагностика вертебро-базилярної недостатності у осіб молодого віку: принципи та досвід клініко-інструментальної верифікації її спондилогенного походженняНекрасова, Н. А.; Nekrasova, N. A.
2018Додавання кверцетинудо комплексного лікування знижує рівень експресії IḳBα в підшкірній жировій тканині при залізодефіцитній анемії в поєднанні з ожиріннямНедоборенко, Вадим Михайлович; Nedoborenko, V. M.
2018Особливості клінічного перебігу та прогресування мігрені у пацієнтів з абдомінальним ожиріннямНікіфорова, Олена Сергіївна; Дельва, Михайло Юрійович; Никифорова, Елена Сергеевна; Дельва, Михаил Юрьевич; Nikiforova, O. S.; Delva, M. Yu.
2018Результати дослідження внутрішньої надійності української версії опитувальника Haemo-QolМаркін, А. І.; Маркин, А. И; Markin, A. I.
2018Основні характеристики та ризики ВІЛ-асоційованого туберкульозного ураження нервової системиЛитвин, К. Ю.; Литвин, К. Ю.; Lуtvуn, K. Yu.
2018Порівняльна характеристика стоматологічного статусу у дітей з гострими запальними процесами щелепно-лицевої ділянкиДоброскок, Віталіна Олексіївна; Доброскок, Виталина Алексеевна; Dobroskok, V. O.
2018Особливості різних нозологічних форм лімфаденітів щелепно-лицевої ділянки у дітейТкаченко, Павло Іванович; Білоконь, Сергій Олександрович; Доленко, Ольга Борисівна; Лохматова, Наталія Михайлівна; Попело, Юлія Вікторівна; Ткаченко, Павел Иванович; Белоконь, Сергей Александрович; Доленко, Ольга Борисовна; Лохматова, Наталия Михайловна; Попело, Юлия Викторовна; Tkachenko, P. I.; Bilokon, S. O.; Dolenko, O. B.; Lokhmatova, N. M.; Popelo, Yu. V.
2018Показники якості життя та фактичного харчування у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в поєднанні з аліментарно-конституційним ожиріннямСавченко, Леся Володимирівна; Савченко, Леся Владимировна; Savchenko, L. V.
2018Частота та характер уражень шлунку у хворих на цукровий діабет в залежності від його типуРадіонова, Тетяна Олександрівна; Радионова, Татьяна Александровна; Radionova, T. O.
2018Вплив гіполіпідемічної терапії на прооксидантно - антиоксидантний статус хворих на ішемічну хворобу серцяЩербак, Ольга Василівна; Щербак, Ольга Васильевна; Shcherbak, O. V.
2018Гігієнічна характеристика впливу умов навчання на функціональний стан учнів професійного аграрного ліцеюКоробчанський, В. О.; Богачова, О. С.; Коробчанский, В. А.; Богачёва, О. С.; Korobchanskiy, V. O.; Bogachova, O. S.
2018Оцінка ефективності комбінації бактеріофагів та декаметоксину при лікуванні гнійних ран у хворих з алергією до антибіотиківІващенко, Дмитро Миколайович; Иващенко, Дмитрий Николаевич; Ivashchenko, D. M.
2018Використання препарату «Емоксипін» при променевих циститахЖукова, Тетяна Олександрівна; Жукова, Татьяна Александровна; Zhukova, T. A.
2018Клиническое течение аллергодерматозов на фоне дисбактериоза и нормальной микрофлоры кишечника и эффективность их терапииГасанова, В. Л.; Фараджев, З. Г.; Салехов, А. Э.; Гасанова, В. Л.; Салехов, А. Є.; Фараджев, З. Г.; Hasanov, V. L.; Faradjev, Z. G.; Salehov, A. E.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 50 of 75