Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12379
Title: Тестовий контроль знань студента як сучасна складова медичної освіти: переваги і недоліки
Authors: Старченко, Іван Іванович
Филенко, Борис Миколайович
Ройко, Наталія Віталіївна
Прилуцький, Олексій Костянтинович
Проскурня, Сергій Анатолійович
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Тестовий контроль знань студента як сучасна складова медичної освіти: переваги і недоліки / І. І. Старченко, Б. М. Филенко, Н. В. Ройко [та ін.] // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19 березня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 209–211.
Abstract: Удосконалення способів оцінювання студентів при викладанні патоморфопогіі є запорукою підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Застосування тестових завдань із баз «Крок 1» покращить підготовку до складання відповідного ліцензійного іспиту і може бути використано для контролю засвоєння навчального матеріалу. Застосування тестів IFOM в Україні можливе лише після розв’язання низки нагальних проблем.
Improving the assessment of students in teaching pathomorphology is the key to the training of highly qualified specialists. The application of test tasks from the Step 1 databases will improve preparation for passing the corresponding licensed exam and can be used to control the learning of educational material. The use of IFOM tests in Ukraine is possible only after solving a number of pressing problems.
Keywords: контроль знань
оцінювання студента
тести
програма з дисципліни
удосконалення навчання
knowledge control
student grades
tests
discipline program
learning improvement
UDC: 378.001.1
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12379
Appears in Collections:Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
testovyi_kontrol_znan.pdf228,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.