2020 : [325] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи [98]

Збірник статей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава,19-20 листопада 2020 р.)

Logo

Мультидисциплінарний підхід в ортодонтичному лікуванні [25]

Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 100-річчю Української медичної стоматологічної академії та 30-річчю кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів 12-13 листопада 2020 року

Logo

Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика [145]

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю 19 березня 2020 року

Logo

Сучасні аспекти вільнорадикальної патології в експериментальній та клінічній медицині [57]

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю з дня народження професора В. М. Бобирьова (м. Полтава, 7-8 травня 2020 р.)