Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1541
Title: Вплив ступеню фібротичних змін печінки на ефективність противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С з 1 генотипом (попередні дані)
Other Titles: The influence of the degree fibrotic changes in the liver on the effectiveness of antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C with genotype 1 (preliminary data)
Authors: Дубинська, Галина Михайлівна
Сизова, Людмила Михайлівна
Коваль, Тетяна Ігорівна
Свириденко, Наталія Петрівна
Волошина, Людмила Григорівна
Полтавець, Наталія Олександрівна
Dubynska, G.
Sizova, L. M.
Koval, T. I.
Sviridenko, N. P.
Voloshina, L. G.
Poltavets, N. A.
Issue Date: 2015
Publisher: CумДУ
Citation: Вплив ступеня фібротичних змін на ефективність противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С з 1 генотипом (попередні дані) / Г. М. Дубинська, Л. М. Сизова, Т. І. Коваль [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції та пленуму Асоціації інфекціоністів Сумщини «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста : сучасні аспекти». – Суми, 27-28 травня 2015 року. – С. 31‒33.
Abstract: На теперішній час багато уваги приділяється виявленню факторів, що впливають на ефективність противірусної терапії (ПВТ) хронічного гепатиту С (ХГС). У дослідженнях останніх років активно обговорюється зв'язок процесів фіброгенезу печінки та ефективності ПВТ ХГС. За результатами більшості досліджень ступінь вираженості фібротичних змін у печінці є незалежним фактором прогнозу відповіді на ПВТ. У то й же час дані щодо впливу фіброзу печінки на ефективність ПВТ при наявності 1 генотипу вірусу обмежені.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1541
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dubynska_fibrogenesis.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.