Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17439
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКока, Володимир Миколайович-
dc.contributor.authorСтарченко, Іван Іванович-
dc.contributor.authorРойко, Наталія Віталіївна-
dc.contributor.authorМустафіна, Галія Міркатівна-
dc.contributor.authorФиленко, Борис Миколайович-
dc.contributor.authorKoka, V.-
dc.contributor.authorStarchenko, I.-
dc.contributor.authorRoyko, N.-
dc.contributor.authorMustafina, G.-
dc.contributor.authorFylenko, B.-
dc.date.accessioned2022-01-13T14:00:19Z-
dc.date.available2022-01-13T14:00:19Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationМорфометрична характеристика м'язів язика за умов комбінованого впливу харчових добавок в експерименті / В. М. Кока, І. І. Старченко, Н. В. Ройко, Г. М. Мустафіна, Б. М. Филенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, Вип. 4 (76). – 148–152.uk_UA
dc.identifier.issn2077-1096-
dc.identifier.issn2077-1126-
dc.identifier.urihttp://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17439-
dc.description.abstractОсобливості структурної організації язика досить часто стають об'єктом дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених. При цьому, більшість сучасних наукових робіт присвячені вивченню особливостей будови слизової оболонки язика. Зміни, які відбуваються в м'язах язика під дією тих чи інших несприятливих факторів, в більшості випадків описані недостатньо. Мета роботи: вивчення в експерименті морфометричних параметрів м'язів язика білих щурів в умовах введення в раціон комплексу харчових добавок (глютамат натрію, нітриту натрію, понсо 4R) в динаміці впродовж 16 тижнів. Дослідження виконано на 60 безпородних білих щурах. Тварини експериментальних груп додатково до стандартного раціону, отримували комбінацію харчових добавок – глутамат натрію, понсо R-4, нітрат натрію протягом 1,4,8,12 і 16 тижнів. Тварин виводили з експерименту шляхом передозування тіопенталового наркозу. З препаратів язика виготовляли традиційні гістологічні мікропрепарати, які фарбували гематоксиліном і еозином. На мікропрепаратах вимірювали співвідношення між м'язовою та сполучною тканиною, діаметр м'язових волокон язика в ділянці кінчика, тіла і прикореневих відділах. Проведеними дослідженнями встановлено, що введення в раціон лабораторних тварин комплексу харчових добавок (глютамат натрію, нітриту натрію, понсо 4R) впродовж одного тижня призводило до збільшення в язиці відносної кількості м'язової тканини і до різнорідної зміни діаметра м'язових волокон в ділянці верхівки, тіла і в прикореневих відділах. Описані зміни можуть бути обумовлені змінами характеру рухів язика в процесі перемішування їжі, при адаптації до змін в раціоні харчування. Починаючи з 4 тижня після додаткового введення в раціон лабораторних тварин комплексу харчових добавок, в м'язових волокнах всіх відділів язика спостерігались прогресивні атрофічні зміни, які проявлялись поступовим зменшенням діаметра м’язових волокон. При цьому, починаючи з 4 тижня, в язиціекспериментальних тварин мало місце поступове зменшення відносної кількості м'язових волокон і збільшення відносної кількості сполучної тканини.uk_UA
dc.description.abstractThe peculiarities of the structural organization of the tongue quite often become the object of research by domestic and foreign researchers. At the same time, most of the contemporary scientific works are devoted to the study of the structural features of the lingual mucosa. Changes in the muscles of the tongue under the influence of certain unfavorable factors, in most cases, are insufficiently described. Aim: experimental study of the morphometric parameters of muscles of the tongue of the albino rats in introduction of complex food additives (monosodium glutamate, sodium nitrite, Ponceau 4R) into the ration over a period of 16 weeks. 60 outbred albino rats were involved into the study. The ration of experimental animals was supplemented with complex food additives, namely, monosodium glutamate, Ponceau 4R, sodium nitrite for 1 and 4 weeks. Animals of the experimental groups, in addition to the standard diet, received a combination of food additives - monosodium glutamate, ponceau 4R, sodium nitrate for 1, 4, 8, 12 and 16 weeks. The animals were sacrificed under thiopentone anesthesia overdose. Conventional histological microspecimens were made from tongue preparations, stained with hematoxylin and eosin. On the microspecimens, the ratio between the muscle and connective tissues, the diameter of the muscle fibers of the tongue on the tip, body and base were measured. The findings of the studies have shown that introduction of complex food additives (monosodium glutamate, sodium nitrite, Ponceau 4R) into the ration of laboratory animals for one week leads to an increase in the relative amount of muscle tissue in the tongue and to a heterogeneous change in the diameter of muscle fibers on the tip, body and base. The described parameters resulted from the changes in the nature of the movement of the tongue in the process of food mixing, when adapting to changes in the ration. Starting from week 4 of consumption of complex food additives supplemented into the ration of the laboratory animals, progressive atrophic changes were observed in the muscle fibers of all parts of the tongue, manifested by a gradual decrease in the diameter. At the same time, gradual decrease in the relative amount of muscle fibers and an increase in the relative amount of connective tissue were noted in the tongue of experimental animals.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПолтавський державний медичний університетuk_UA
dc.subjectм'язові волокнаuk_UA
dc.subjectсполучна тканинаuk_UA
dc.subjectязикuk_UA
dc.subjectхарчові добавкиuk_UA
dc.subjectмышечные волокнаuk_UA
dc.subjectсоединительная тканьuk_UA
dc.subjectязыкuk_UA
dc.subjectпищевые добавкиuk_UA
dc.subjectmuscle fibersuk_UA
dc.subjectconnective tissueuk_UA
dc.subjecttongueuk_UA
dc.subjectfood additivesuk_UA
dc.titleМорфометрична характеристика м'язів язика за умов комбінованого впливу харчових добавок в експериментіuk_UA
dc.title.alternativeМорфометрические характеристики мышц языка в условиях комбинированного влияния пищевых добавок в экспериментеuk_UA
dc.title.alternativeMorphometric description of muscles of the tongue under the experimental combined effect of food additivesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.doi10.31718/2077–1096.21.4.148-
dc.subject.udc616-091uk_UA
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 4 (76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morphometric_description_tongue_muscles.pdf973,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.