Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17688
Title: Ефективність застосування ретиноїдів першого покоління в лікуванні акне третього та четвертого ступеня тяжкості для покращення емоційного стану
Other Titles: Efficiency of first generation retinoids in the treatment of iii and iv grade of acne for improving emotional status
Authors: Безега, Олена Вікторівна
Васильєва, Катерина Володимирівна
Ємченко, Яна Олександрівна
Олійніченко, Ярина Олександрівна
Bezeha, O.
Vasylyeva, K.
Yemchenko, Ya.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Ефективність застосування ретиноїдів першого покоління в лікуванні акне третього та четвертого ступеня тяжкості для покращення емоційного стану / О. В. Безега, К. В. Васильєва, Я. О. Ємченко, Я. О. Олійніченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021.– Т. 21, вип. 4 (76). – С. 15–19.
Abstract: Акне (вульгарні вугрі) - це хронічне, найпоширеніше, багатофакторне захворювання, що проявляється відкритими та закритими комедонами, запальними ураженням шкіри у вигляді папул, пустул та вузлів. Емоційні реакції являють собою найбільш характерні прояви психічної діяльності людини, які супроводжуються вегетативними та ендокринними змінами, що пов'язані з викидом різних гормонів: в першу чергу, гормонів стресу та андрогенів. Антибіотики були ефективним і широко використовуваним протягом останніх чотирьох десятиліть. Однак у всьому світі спостерігається збільшення резистентності до антибіотиків через їх часте та тривале застосування. На даний час ретиноїди є однією з найефективніших груп препаратів, що використовуються для лікування акне. Метою нашого дослідження вивчення ефективності застосування ретиноїдів першого покоління (ізотретиноїну) в лікуванні акне третього та четвертого ступеня тяжкості для покращення емоційного статусу. Пацієнти отримували препарат Ізотретиноїн в стартовій дозі 0,5 мг/кг маси тіла під час їжі, корекція дози проводилась через 1 місяць з розрахунку 0,5-0,75,-1,0 мг/кг маси тіла, тривалість лікування оцінювалась набором кумулятивної дози 120 мг/кг маси тіла, тривалість лікування становила 16-24 тижні. Через 3 місяці більшість пацієнтів 26 (89,66%) відмічали зникнення висипань повністю, а 3 (10,34%) - спостерігались поодинокі папульозно-пустульозні елементи. Наприкінці курсу лікування Ізотретиноїном була досягнута повна клінічна ремісія у всіх пацієнтів та повністю зникло емоційне навантаження, підвищилась самооцінка, зникла невіра в позитивний результат у 25 (96,15%) з 26 пацієнтів у категорії «Депресивних».
Acne (acne vulgaris) is a chronic, widespread, multifactorial disease manifested by open and closed comedones, inflammatory skin lesions in the form of papules, pustules and nodes. Emotional reactions are the most characteristic manifestations of human mental activity, which are accompanied by autonomic and endocrine changes associated with the release of various hormones: primarily stress hormones and androgens. Antibiotics have been effective and widely used for the past four decades. However, worldwide, there is an increase in antibiotic resistance due to their frequent and prolonged use. Retinoids are currently one of the most effective groups of drugs used to treat acne. The aim of our study is to investigate the efficacy of the first generation retinoids (isotretinoin) in the treatment of third and fourth degree acne in order to improve emotional status of patients. Patients received Isotretinoin in a starting dose of 0.5 mg / kg of body weight during meals, dose adjustment was carried out after 1 month at the rate of 0.5-0.75 - 1.0 mg / kg of body weight, the duration of treatment was assessed by gaining the commutative dose of 120 mg / kg of body weight, and the treatment duration lasted 16-24 weeks. After 3 months, the majority of patients 26 (89.66%) noted the disappearance of the rash completely, and 3 (10.34%) found only single papular-pustular elements. At the end of the therapy course with isotretinoin, complete clinical remission was achieved in all patients and the emotional load completely disappeared, self-esteem increased, disbelief in a positive result faded in 25 (96.15%) of 26 patients in the "Depressive" category.
Keywords: вульгарні вугрі
акне
ретиноїди
емоційний статус
лікування
UDC: 616.53-002.25-085:616.89
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.4.15
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17688
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 4 (76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efficiency_of_first_generation.pdf334,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.