Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18197
Title: Визначення рівня медіаграмотності серед здобувачів вищої медичної освіти
Authors: Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Кузьменко, Наталія Валентинівна
Петров, Євген Євгенович
Бурмак, Юрій Григорович
Issue Date: 2022
Publisher: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Citation: Визначення рівня медіаграмотності серед здобувачів вищої медичної освіти / Т. А. Іваницька, Н. В. Кузьменко, Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак // Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice : proceedings of the ХVII International Scientific and Practical Conference, Tokyo, Japan, May 3–6 2022. – Tokyo, 2022. – P. 538–540.
Abstract: Стрімка мінливість сучасного інформаційного середовища потребує оволодіння навиками щодо чіткого відмежування корисної та достовірної інформації учасниками учбового процесу із формуванням ефективних взаємозв’язків здобувача вищої медичної освіти з інформаційним простором. Компетентнісний підхід, закладений в основі сучасної освіти, орієнтований на зміну парадигми «знання-уміння-навички» та передбачає здатність випускника до виживання й конкурентоспроможності в умовах сучасного багаточинникового соціально-політичного, ринково-економічного, інформаційно-насиченого простору [1, 3]. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності − це невід’ємна складова навчання з наступним формуванням медіа грамотної особистості, здатної до критичного мислення, об’єктивного сприйняття, перетворення, аналізу та оцінки інформації [2, 4, 5].
Keywords: “soft skills”
анкетування
компетентнісний підхід
навчання
ISBN: 979-8-88526-741-0
DOI: 10.46299/ISG.2022.1.17
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18197
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznachennia_rivnia_mediahramotnosti.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.