Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18354
Title: Обґрунтування необхідності перегляду й оновлення освітньо-професійних програм «Медицина» і «Педіатрія» на додипломному етапі підготовки медичних кадрів
Authors: Білаш, Сергій Михайлович
Коптев, Михайло Миколайович
Проніна, Олена Миколаївна
Пирог-Заказнікова, Ангеліна Валеріївна
Олійніченко, Ярина Олександрівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Обґрунтування необхідності перегляду й оновлення освітньо-професійних програм «Медицина» і «Педіатрія» на додипломному етапі підготовки медичних кадрів / С. М. Білаш, М. М. Коптев, О. М. Проніна [та ін.] // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 26–27.
Abstract: Клінічна анатомія й оперативна хірургія є важливою складовою підготовки магістрів за спеціальностями 222 «Медицина» і 228 «Педіатрія», а тому введення її до відповідної освітньої програми як обов’язкової компоненти на сьогодні вбачається гостро актуальним.
Clinical anatomy and operative surgery is an important part of the master's preparation in specialty 222 "Medicine" and 228 "Pediatrics", and therefore its introduction into the relevant educational program as an obligatory component is considered extremely important today.
Keywords: клінічна анатомія
оперативна хірургія
освітньо-професійна програма
медицина
обов’язкова компонента
clinical anatomy
operative surgery
obligatory component
educational-professional program
medicine
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18354
Appears in Collections:Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilash_Obgruntuvannya_neobhidnosti.pdf60,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.