Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19519
Title: Анатомія людини з фізіологією
Authors: Білаш, Сергій Михайлович
Проніна, Олена Миколаївна
Коптев, Михайло Миколайович
Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна
Олійніченко, Ярина Олександрівна
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП-Мирон І.А.
Citation: Анатомія людини з фізіологією : навч. наоч. посіб. для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спец. 223 «Медсестринство» / С. М. Білаш, О. М. Проніна, М. М. Коптев [та ін.]. – Полтава : ФОП-Мирон І. А., 2021. – 135 с.
Abstract: Навчальний наочний посібник із дисципліни «Анатомія людини з фізіологією» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 223 «Медсестринство» складено відповідно до програми та тематичного плану практичних занять. Посібник містить оригінальні навчально-наочні завдання, робота над якими допоможе краще освоїти анатомію та фізіологію – фундаментальні базові дисципліни, що є одними з найважливіших у системі підготовки медичної сестри. Вивчення «Анатомії людини з фізіологією» передбачає набуття кожним здобувачем знань у світлі природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, вміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших фундаментальних наук медицини, та у практичній діяльності медичної сестри.
Keywords: анатомія людини
фізіологія
UDC: 611.01:612
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19519
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МС.pdf7,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.