Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19961
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДерев’янко, Тетяна Василівна-
dc.contributor.authorЗвягольська, Ірина Миколаївна-
dc.contributor.authorПолянська, Валентина Павлівна-
dc.contributor.authorФедорченко, Віра Іванівна-
dc.contributor.authorDerevianko, T.-
dc.contributor.authorZvagolska, I.-
dc.contributor.authorPolanska, V.-
dc.contributor.authorFedorchenko, V.-
dc.date.accessioned2023-02-07T07:15:39Z-
dc.date.available2023-02-07T07:15:39Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationРоль освітньої компоненти «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» у формуванні екологічної культури здобувачів вищої медичної освіти / Т. В. Дерев’янко, І. М. Звягольська, В. П. Полянська, В. І. Федорченко // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини», м. Полтава, 11–12 жовтня 2022 р. – Полтава, 2022.– С. 23–25.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19961-
dc.description.abstractРозкрито питання доцільності впровадження інтерактивних методів навчання у процесі підготовки бакалаврів сестринської справи, що формує у здобувачів освіти пізнавальну потребу й готовність до отримання професійних навичок.uk_UA
dc.description.abstractThe question of the feasibility of implementing interactive teaching methods in the process of training bachelors of nursing, which forms the cognitive need and readiness to acquire professional skills in the students of education, is revealed.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПолтавський державний медичний університетuk_UA
dc.subjectосвітня компонентаuk_UA
dc.subjectмікробіологіяuk_UA
dc.subjectвірусологія та імунологіяuk_UA
dc.subjectекологічна культураuk_UA
dc.subjecteducational componentuk_UA
dc.subjectecological cultureuk_UA
dc.subjectmicrobiologyuk_UA
dc.subjectvirology and immunologyuk_UA
dc.titleРоль освітньої компоненти «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» у формуванні екологічної культури здобувачів вищої медичної освітиuk_UA
dc.title.alternativeThe role of the educational component "Microbiology, virology and immunology" in the formation of environmental culture of students of higher medical educationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osvitna_komponenta_1.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.