Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20136
Title: Використання природних сорбентів пектину та хітозану в медицині
Authors: Стрижак, Світлана Володимирівна
Стрижак, Діана Олександрівна
Stryzhak, S. V.
Stryzhak, D. O.
Issue Date: 2022
Publisher: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Citation: Стрижак Д. О. Використання природних сорбентів пектину та хітозану в медицині / Д. О. Стрижак, С. В. Стрижак // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю студентів, аспірантів і молодих учених, (м. Чернігів, 1 грудня 2022 р.). – Чернігів, 2022. – С. 85–86.
Abstract: В останні десятиліття в усьому світі спостерігається неухильне зростання масштабів використання пектину, хітину, хітозану та їх похідних у різних галузях промисловості та медицині. Матеріали із природних біополімерів пектину, хітину й хітозану, що мають у своїй структурі кілька функціональних груп, характеризуються високою сорбційною здатністю. Низька зольність і біодеградабельність – здатність розкладатися до безпечних для організму людини й живої природи речовин – забезпечують можливість зменшення відходів при використанні цих природних полімерів і роблять їх застосування досить перспективним. Їх залишки нетоксичні і можуть бути легко усунені та біодеградовані природою, а отже відповідають новим тенденціям в науці зосередженим на зеленій хімії та циркулярній економіці.
Keywords: хітозан
пектин
природні сорбенти
UDC: 378.016: 5 ] (091)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20136
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Use_of_natural_sorbents_pectinate_chitosan_in_medicine.pdf223,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.