Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20234
Title: Спосіб спектрофотометричного визначення концентрації фторидів у продуктах харчування рослинного та тваринного походження
Authors: Акімов, Олег Євгенович
Міщенко, Артур Володимирович
Соловйова, Наталія Веніамінівна
Костенко, Віталій Олександрович
Катрушов, Олександр Васильович
Денисенко, Софія Валеріївна
Issue Date: 23-Sep-2021
Publisher: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»
Citation: Пат. № 148815, Україна, МПК G01N 21/31. Спосіб спектрофотометричного визначення концентрації фторидів у продуктах харчування рослинного та тваринного походження / Акімов О. Є., Міщенко А. В., Соловйова Н. В., Денисенко С. В., Костенко В. О., Катрушов О. В. ; заявник та патентовласник Полтавський державний медичний університет. – № u202101007 ; заявл. 01.03.2021; опубл. 23.09.2021, Бюл. № 38.
Abstract: Спосіб спектрофотометричного визначення концентрації фторидів у продуктах харчування рослинного та тваринного походження, що передбачає визначення кольорового продукту, який утворюється в реакції фторидного аніону з 6 мкМ розчину бісманносильований-m-дитіокарбамато-ксилолу у 0,2 М трис-буферному розчині (рН=7,4), який відрізняється тим, що наважку 1 г твердих речовин рослинного та тваринного походження гомогенізують із 10 мл 0,2 М трис-буферного розчину (рН=7,4) для отримання 10 % гомогенату; для аналізу беруть аліквоту 0,2 мл 10 % гомогенату твердих речовин рослинного та тваринного походження; до аліквоти додають 1 мл 15 % водного розчину трихлороцтової кислоти для депротеїнізації; отриману суміш фотометрують у кюветі із довжиною оптичного шляху 10 мм на довжині хвилі 353 нм.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20234
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра патофізіології
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sposib_spectrofotometrychnogo_vyznachenniya.pdf736,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.