Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20386
Title: Психогенно-гігієнічні аспекти процесів адаптації і дезадаптації в урбанізованому суспільстві студентів з країн, що розвиваються під час навчання у ВНЗУ
Authors: Приліпка, Катерина Олегівна
Коршенко, Володимир Олександрович
Матвієнко, Таміла Миколаївна
Саргош, Оксана Дмитрівна
Філатова, Валентина Луківна
Буря, Лілія Володимирівна
Комишан, Ірина Вадимівна
Романюк, Марія Вікторіна
Рак, Тетяна Ігорівна
Prylipka, K. O.
Korshenko, V. O.
Matvienko, T. M.
Sargosh, O. D.
Filatova, V. L.
Buria, L. V.
Komyshan, I. V.
Romanyuk, M. V.
Rak, T. I.
Issue Date: 15-Mar-2023
Publisher: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Citation: Психогенно-гігієнічні аспекти процесів адаптації і дезадаптації в урбанізованому суспільстві студентів з країн, що розвиваються під час навчання у ВНЗУ / К. О. Приліпка, В. О. Коршенко, Т. М. Матвієнко [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини», (Київ, 15 березня 2023 р.) / за заг. ред. член-кор. НАМН України, професора С. Т. Омельчука. – Київ : МВЦ «Медінформ», 2023. – С. 164–165.
Abstract: У сучасному світі інтенсивно розширюються міждержавні освітні контакти, збільшується кількість молодих людей, які бажають отримати освіту за межами своєї країни. Успішність навчання іноземних студентів, рівень їхньої професійної підготовки значною мірою залежать від соціокультурної адаптації в країні перебування. Україна володіє значним освітнім потенціалом і є активним учасником міжнародного ринку освітніх послуг. Протягом останніх років в Україну прибувають для отримання вищої освіти іноземні студенти більш ніж з 130 країн світу.
Keywords: іноземні студенти
соціокультурна адаптація
мовний бар'єр
підтримувальне освітнє середовише
UDC: 613+574]:061.3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20386
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гігієни та екологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.