Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20581
Title: Дериваційні орієнтири в опануванні української мови як іноземної з позицій текстоцентризму
Authors: Тукова, Тетяна Володимирівна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Тукова Т. В. Дериваційні орієнтири в опануванні української мови як іноземної з позицій текстоцентризму / Т. В. Тукова // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 262–264.
Abstract: У статті розглянуто можливості вивчення українського словотвору на базі навчального посібника краєзнавчого спрямування для іноземних студентів. Запропоновано види робіт, які дозволять сформувати у чужоземних здобувачів вищої освіти україномовні компетентності у володінні дериваційним арсеналом нової мови.
The article examines the possibilities of studying the Ukrainian word-form on the basis of the local studies study guide for foreign students. The types of work are proposed, which will allow foreign students of higher education to develop Ukrainian-language competences in mastering the derivational arsenal of the new language.
Keywords: словотвір
текстоцентричний підхід
краєзнавчий текст
українська мова як іноземна
компетентності
vocabulary
text-centric approach
local history text
Ukrainian language as a foreign language
competences
UDC: 378.001.1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20581
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
deryvatsyyny_oryentyry.pdf302,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.