Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20797
Title: Функціонування англійських запозичень у сучасному українському студентському молодіжному дискурсі: лексико-семантичний аналіз
Other Titles: Functioning of english borrowings in modern ukrainian student youth discourse: lexico-semantic analysis
Authors: Курило, Володимир Олександрович
Kurylo, V. O.
Supervisor: Юфименко, Вікторія Георгіївна
Yufymenko, V. G.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Курило В. О. Функціонування англійських запозичень у сучасному українському студентському молодіжному дискурсі: лексико-семантичний аналіз / В. О. Курило ; наук. керівник : В. Г. Юфименко // IMEDSCOP 2021 : abstract book of 2nd International Medical Students Conference in Poltava in honour of 100th anniversary of Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, March 25–26 2021. – Poltava, 2021. – P. 127–128.
Abstract: Завдяки своїй особливій ролі, англійська мова активно контактує з мовними й концептуальними картинами світу інших народів, стає своєрідною точкою перетину, в якій стикаються та взаємодіють різні лінгвокультури. Працюючи над проєктом, ми усвідомили, що в сучасному українському молодіжному дискурсі простежується значна кількість англіцизмів. За результатами анкетування стало відомо, що сучасна молодь УМСА активно використовує англійські запозичення і вони є невід’ємно частиною їхнього дискурсу. Інколи це вживання вкрай необхідне, зважаючи на глобальний уплив англомовної культури та технологій, але англіцизми не повинні засмічувати наше мовлення, витісняти з нього питому українську лексику, що може призвести до збідніння української мови. Англійські чи будь-які інші запозичення слід вживати в певному соціально-культурному оточенні, де вони будуть доречні.
Keywords: українська мова
англійські запозичення
молодіжний дискурс
сленг
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20797
Appears in Collections:IMEDSCOP 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurylo_Funkzionyvannya.pdf3,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.