Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5883
Title: Роль університетських клінік у розвитку вищих медичних закладів України
Authors: Ткаченко, Лідія Афанасіївна
Ярмола, Тетяна Іванівна
М'якінькова, Людмила Олександрівна
Issue Date: 2014
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Ткаченко Л. А. Роль університетських клінік у розвитку вищих медичних закладів України / Л. А. Ткаченко, Т. І. Ярмола, Л. О. М'якінкова // Сучасні технології управління навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах : матеріали навч.-метод. конф. – Полтава, 2014. – С. 218–220.
Abstract: На основі аналізу європейського досвіду обґрунтовується думка щодо необхідності подальшого розвитку університетських клінік в Україні. Показано, що функціонування таких клінік забезпечує високий рівень медичної допомоги, сприяє підвищенню загальномедичної компетентності студентів і відіграє важливу роль у спеціалізації, слугуючи запорукою суттєвого підвищення рівня як додипломної, так і післядипломної підготовки лікарів.
Keywords: вища медична освіта
університетська клініка
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5883
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rolunivklin.pdf516,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.