Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/7916
Title: Досвід створення ефективної моделі навчального процесу на кафедрах стоматологічного профілю
Other Titles: Опыт создания эффективной модели учебного процесса на кафедрах стоматологического профиля
Authors: Іваницька, Олена Сергіївна
Рибалов, Олег Васильович
Іваницький, Ігор Олексійович
Иваницкая, Елена Сергеевна
Рыбалов, Олег Васильевич
Иваницкий, Игорь Алексеевич
Issue Date: 2015
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Іваницька О. С. Досвід створення ефективної моделі навчального процесу на кафедрах стоматологічного профілю / О. С. Іваницька О. В. Рибалов І. О. Іваницький // Основні напрямки удосконалення підготовки медичних кадрів у сучасних умовах : матеріали Всеукраїнської навч.-наук. конф. з міжнар. уч., Полтава, 26 березня 2015 р. ‒ Полтава, 2015. ‒ С. 97‒99.
Abstract: Автори пов'язують підвищення ефективності підготовки медичних кадрів з утвердженням освітньої моделі, яка ґрунтується на творчій співпраці викладача та студента і дозволяє повною мірою розкрити здібності й таланти майбутнього фахівця; Авторы связывают повышение эффективности подготовки медицинских кадров с утверждением образовательной модели, основанной на творческом сотрудничестве преподавателя и студента и позволяет в полной мере раскрыть способности и таланты будущего специалиста.
Keywords: інноваційна освіта
інтерактивні методи навчання
инновационное образование
интерактивные методы обучения
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7916
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Experience in creating an effective model.pdf140,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.