Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9139
Title: Роль організації та методичні основи контролю знань для вдосконалення якості підготовки cтудентів-іноземців
Authors: Каськова, Людмила Федорівна
Андріянова, Ольга Юріївна
Кулай, Ольга Олександрівна
Ващенко, Ірина Юріївна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Андриянова, Ольга Юрьевна
Кулай, Ольга Александровна
Ващенко, Ирина Юрьевна
Issue Date: 2018
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Роль організації та методичні основи контролю знань для вдосконалення якості підготовки cтудентів-іноземців / Л. Ф. Каськова, О. Ю. Андріянова, О. О. Кулай, І. Ю. Ващенко // Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: проблеми та перспективи : збірник статей навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 22 листопада 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 43–45.
Abstract: Організація навчального процесу в сучасних умовах вимагає впровадження нових педагогічних технологій, які передбачають застосування методів активного навчання і контролю знань студентів. Результати контролю знань, зокрема проведення тестування, слугують основними показниками оцінювання роботи студентів під час засвоєння матеріалу з предметаі є важливою умовою підвищення якості підготовки спеціалістів.; Организация учебного процесса в современных условиях требует внедрения новых педагогических технологий, которые будут способствовать применению методов активного обучения и контроля знаний студентов. Результаты контроля знаний, включая проведение тестирования, служат основными показателями оценки работы студентов-иностранцев во время усвоения материала по предмету и являются важным условием повышения качества подготовки специалистов.; Оrganization of the contemporary educational process requires the introduction of new pedagogical technologies that will promote the use of active learning and methods of control in student knowledge. The results of control in knowledge, including testing, play role the main indicators for evaluating the acquisition of material from the discipline by foreign students and they are an important condition for improving the quality of the training of specialists.
Keywords: навчальний процес
контроль знань
тестові завдання
якість навчання
студенти-іноземці
учебный процесс
контроль знаний
тестовые задачи
качество обучения
студенты-иностранцы
educational process,
control in knowledge
test tasks, quality of training
foreign students
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/9139
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів
Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: Проблеми та перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rol_organizacii_ta_medodichni_osnovi.pdf316,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.