Використання ігрових технологій навчання при викладанні української мови як іноземної: практичний аспект

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

У статті проаналізовано особливості запровадження ігрових технологій у навчальний процес. Здійснено огляд найбільш ефективних завдань ігрового типу, які найчастіше використовують при викладанні української мови як іноземної. Наведено конкретні приклади завдань, зокрема з лексикою медичної тематики.
The article deals with the analyses of the specificity of the introduction of game technologies into educational process. There was done a review of the most effective game tasks, which are most often used during Ukrainian as a foreign language classes. Several examples of tasks, including those related to medical topics, were given.

Опис

Ключові слова

інтерактивні методи навчання, ігрові технології, рольова гра, проблемна ситуація, комунікативна компетенція, interactive teaching methods, game technologies, role play, communicative competence, problem situation

Бібліографічний опис

Федько О. Ю. Використання ігрових технологій навчання при викладанні української мови як іноземної: практичний аспект / О. Ю. Федько // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – С. 408–412.