Спосіб комплексного лікування запально-гнійних уражень м'яких тканин з використанням комбінованої метаболітотропної терапії

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державна служба інтелектуальної власності України; ДП “Український інститут промислової власності” (Укрпатент).

Анотація

Спосіб комплексного лікування запально-гнійних уражень м'яких тканин з використанням комбінованої метаболітотропної терапії, що включає хірургічну обробку гнійного осередку, дренування рани, обробку її антисептиками, парентеральне введення антибіотиків згідно з даними антибіотикограм, імуномодуляторів, місцеве використання мазевих препаратів згідно з фазами ранового процесу, некролітичних препаратів, сорбційно-активних перев'язувальних матеріалів, який відрізняється тим, що додатково в першу та другу фази ранового процесу вводять внутрішньовенно крапельно ліпін та мексидол, а в другу і третю фази в рану вводять серветку, змочену у мексидол-ліпосомальній суміші, в терапевтичних дозах один раз на добу.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 47824 U Україна, A 61B 17/00. Спосіб комплексного лікування запально-гнійних уражень м'яких тканин з використанням комбінованої метаболітотропної терапії / Лігоненко О. В., Дігтяр І. І., Кравців М. І. ; заявник та патентовласник Лігоненко Олексій Вікторович, Дігтяр Ілля Іванович, Кравців Микола Ігорович. – u 200909086 ; заявл. 03.09.2009 ; опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4.