Силабус. Хірургія

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Хірургія – галузь медицини, яка вивчає патологічні стани та хвороби, які лікуються хірургічним (оперативним) методом. Вивчення навчальної дисципліни «Хірургія» розпочинається з абдомінальної хірургії, як розділу медичних знань, що висвітлює питання діагностики та лікування хвороб органів черевної порожнини та черевної стінки. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Хірургія» - є комплекс теоретичних та практичних питань, спрямованих на засвоєння здобувачами вищої освіти клінічних проявів, методів обстеження та лікування, принципів надання невідкладної допомоги пацієнтам з найпоширенішими хірургічними хворобами органів черевної порожнини у хірургічній клініці, а також правил проведення диференційної діагностики та методів профілактики хірургічних захворювань

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Силабус. Хірургія : нормат. дисципліна [для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навч. за спец. 222 «Медицина», денна форма навч., IV курс, 7-8 сем.] / розроб. : Т. В. Городова-Андрєєва, В. І. Ляховський. – Полтава, 2022. – 28 с.